LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин

–161.

 • Здоренко В.Г. Дослідження впливу натягу трикотажних та тканих полотен на величину поверхневої щільності // Вісник ДАЛПУ. – 2000. – №2. – С.105 –110.

 • Здоренко В.Г. Вплив конструкції основного гальма пневматичного ткацького верстата П-105 на натяг пружної системи заправки // Вісник КНУТД. – 2002. – №1. – С.144 –151.

 • Здоренко В.Г. Дослідження кінематичних та динамічних параметрів нерівномірної за діаметром нитки при її взаємодії з напрямною поверхнею // Вісник КДУТД. – 2001. – №3. – С.167 –171.

 • Здоренко В.Г. Визначення геометричної форми осі нерівномірної по діаметру нитки при взаємодії з напрямною поверхнею // Вісник КДУТД. – 2001. – №1. – С.106 –110.

 • Здоренко В.Г. До питання о взаємодії нерівномірних по діаметру ниток з робочими органами трикотажних машин // Проблеми легкої та текстильної промисловості України. – 2001. – №5. – С.249 –251.

 • Здоренко В.Г. Дослідження динаміки роботи механізму відводу тканини ткацького верстата // Вісник ЖІТІ. – 2003. – №1(24) / Технічні науки. – С. 30 – 33.

 • Здоренко В.Г. Шляхи підвищення погодженості роботи механізмів подачі основи та відтяжки полотна на основов'язальній машині при неусталеному режимі роботи // Вісник ЖІТІ. – 2001. – №19 / Технічні науки. – С. 76 – 80.

 • Здоренко В.Г. Вплив конструктивних параметрів трикотажних та текстильних машин на стабілізацію натягу пружної системи заправки // Вісник ЖІТІ. – 2001. – Спеціальний випуск. Технічні науки. – С. 150 – 159.

 • Здоренко В.Г. Визначення умов роботоспроможності нитконатягувачів та компенсаторів натягу трикотажних машин // Вісник ЖІТІ. – 2002. – №3(22) / Технічні науки. – С. 11 – 20.

 • Здоренко В.Г. Дослідження впливу рухомого скала на стабілізацію натягу пружної системи заправки ткацького верстата СТБ – 1 – 180 // Вісник ЖІТІ. – 2002. – №4(23) . Технічні науки. – С. 41 – 49.

 • Здоренко В.Г. Вплив форми притискної шайби нитконатягувача на величину вихідного натягу // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. – № 3 – Ч.1. Технічні науки. – С. 191 – 194.

 • Здоренко В.Г. Аналіз роботи механізмів подачі основи, відтяжки та накатки полотна при перехідних режимах роботи основов'язальної машини // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 1. Технічні науки. – С. 119 – 129.

 • Здоренко В.Г. Аналіз роботи нитконатягувачів та компенсаторів натягу трикотажних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 3 – Т. 2. Технічні науки. – С. 220 – 229.

 • Здоренко В.Г. Розробка механізму примусового руху скала на базі трьохланкового кулісного механізму з зупинкою // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 6. – Ч.1. Технічні науки. – С. 49 – 57.

 • Здоренко В.Г. Дослідження умов подачі у зону формування тканини нитки необхідної довжини // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 4, – Ч. 2. Технічні науки. – С. 75 – 82.

 • Здоренко В.Г. Удосконалення механізмів подачі нитки на основов'язальних машинах та ткацьких верстатах // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. – №2. – С. 164 – 167.

 • Здоренко В.Г. Динамічний аналіз роликового ниткоподавача трикотажних машин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. – №3. – С. 206 – 209.

 • Здоренко В.Г. Аналіз роботи автоматичного шайбового нитконатягувача // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – №2. – С. 131 – 133.

 • Здоренко В.Г. Дослідження взаємодії ниток з нитконатяжними пристроями // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – №4. – С. 164 – 169.

 • Здоренко В.Г. Аналіз сумісного впливу механізмів подачі основи та відтяжки полотна на натяг пружної системи заправки основов'язальної машини при неусталених режимах роботи // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2002. – №1. – С. 168 – 173.

 • Здоренко В.Г. Вплив основного та товарного регуляторів ткацького верстата СТБ – 1 – 180 на стабілізацію натягу пружної системи заправки // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2002. – №15. – С. 43 – 51.

 • Здоренко В.Г. Технологічний контроль поверхневої щільності текстильних матеріалів // Вісник КНУТД. – №3. – 2004. – С. 28 –32.

  26. Патент 34508 Україна, МПК G01H5/00. Спосіб визначення швидкості розповсюдження акустичних коливань і пристрій для його здійснення / Ю.О. Скрипник, В.Г. Здоренко, Г.О. Іващенко (Україна). – № 98063403; Заявл. 30.06.98; Опубл. 15.03.01, Бюл. № 2. – 7 с.

  27. Патент 38264 Україна, МПК G01В17/02. Ультразвуковий резонансний товщиномір / Ю.О. Скрипник, В.Г. Здоренко, Г.О. Іващенко (Україна). – № 2000063466; Заявл. 30.06.00; Опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. – 5 с.

  28. Патент 38265 Україна, МПК G01В17/00. Фазовий спосіб визначення відстані до межі поділу середовищ / Ю.О. Скрипник, В.Г. Здоренко, Г.О. Іващенко (Україна). – № 2000063467; Заявл. 30.06.00; Опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. – 4 с.

  29. Деклараційний патент 61035 А Україна, МПК G01В17/02. Ультразвуковий резонансний товщиномір / Ю.О. Скрипник, В.Г. Здоренко, (Україна). – № 20021210768; Заявл. 29.12.02; Опубл. 15.10.03, Бюл. № 10. – 7 с.

  30. Деклараційний патент 62655 А Україна, МПК D04В15/44. Нитконатягувач / Ю.О. Скрипник, В.Г. Здоренко, (Україна). – № 2003043711; Заявл. 22.04.03; Опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. – 3 с.

  31. Деклараційний патент 63464 А Україна, МПК D04В27/10. Пристрій для подачі нитки основов'язальної машини / Ю.О. Скрипник, В.Г. Здоренко, (Україна). – № 2003043710; Заявл. 22.04.03; Опубл. 15.01.04, Бюл. № 1. – 3 с.

  32. Деклараційний патент 65903 А Україна, МПК G01В17/00. Пристрій для контролю відстані до межі поділу середовищ / Ю.О. Скрипник, В.Г. Здоренко, (Україна). – № 2003065979; Заявл. 22.06.03; Опубл. 15.04.04, Бюл. № 4. – 5 с.

  33. Деклараційний патент 70085 А Україна, МПК D04В23/00, D04В27/34. Механізм відтяжки полотна основов'язальної машини/ Ю.О.Скрипник, В.Г. Здоренко (Україна). – № 20031212450; Заявл. 25.12.03; Опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. – 2 с.

  34. Деклараційний патент 70086 А Україна, МПК D04В15/44. Нитконатягувач / Ю.О. Скрипник, В.Г. Здоренко, (Україна). – № 20031212451; Заявл. 25.12.03; Опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. – 2 с.

  35. Здоренко В.Г. Ультразвуковий перетворювач для повітряного середовища // Збірник наукових праць 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: ФАДА ЛТД, 1999. – Вип. № 6. – С. 447 – 450.

  36. Здоренко В.Г. Механізм відтяжки однофонтурної трикотажної машини із застосуванням ультразвукових безконтактних вимірювачів товщини // Збірник наукових праць 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: ФАДА ЛТД, 2000. – Вип. № 7. – С. 148 –152.

  37. Здоренко В.Г. Визначення поперечної деформації


 •