LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин

для тканин та трикотажу при напруженому стані // Збірник наукових праць 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: ФАДА ЛТД, 2000. – Вип. № 7. – С. 119 –123.

38. Здоренко В.Г. Оцінка ефективності впливу механізмів на пружну систему заправки трикотажних та текстильних машин // Збірник наукових праць 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: ФАДА ЛТД, 2000. – Вип. № 8. – С. 126 –130.

39. Здоренко В.Г. Визначення динамічної характеристики компенсатора натягу нитки // Збірник наукових праць 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: ФАДА ЛТД, 2000. – Вип. № 8. – С. 131 –134.

40. Здоренко В.Г. Аналіз силових та кінематичних факторів, що впливають на пружну систему заправки // Збірник наукових праць 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: ФАДА ЛТД, 2001. – Вип. № 9, кн. 1. – С. 136 –140.

41. Здоренко В.Г. Динамічний аналіз роботи високочастотного комбінованого нитконатягувача // Збірник наукових праць 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: ФАДА ЛТД, 2001. – Вип. № 9, кн. 1. – С. 141 –145.

42. Здоренко В.Г. Классификация механизмов и устройств для натяжения и перемещения упругой системы заправки для одиночних и систем нитей текстильных машин // Збірник наукових праць 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: МП Леся, 2001. – Вип. № 10, кн. 1. – С. 57 – 62.

43. Здоренко В.Г. Вплив конструктивних параметрів пристроїв нитеподачі на натяг пружної системи заправки, що складається з одиночної ниті // Збірник наукових праць 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.: МП Леся, 2001. – Вип. № 10, кн. 1. – С. 63 – 67.

44. Здоренко В.Г. Експериментальні дослідження роботи нитконатягувачів та компенсаторів натягу одиночних ниток // Збірник наукових праць 11-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.:, 2002. – Вип. № 11. – С. 78 – 82.

45. Здоренко В.Г. Математична модель основов'язальної трикотажної машини // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми математичного моделювання сучасних технологий". – Хмельницький, ТУП, 2002. – С. 50.

46. Здоренко В.Г. Розробка накопичувача енергії ткацького навоя при неусталеному режимі роботи ткацького верстата // Збірник наукових праць 12-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.:, 2002. – Вип. № 12,– С. 95 – 98.

47. Здоренко В.Г. Розробка механізму комбінованого основного регулятора для примусової подачі основних ниток // Збірник наукових праць 12-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.:, 2002. – Вип. № 12. – С. 99 –104.

48. Скрипник Ю.О., Здоренко В.Г. Стабілізація натягу пружної системи заправки трикотажних машин при застосуванні ультразвукових пристроїв // Збірник наукових праць за результатами IX науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах". – Хмельницький, 2002, том 1. – С. 9 –11.

49. Здоренко В.Г. Технологічний контроль натягу трикотажних та тканих полотен // Матеріали 2 Міжнародної науково-практичної конференції "Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика". – Київ, 2002. – С. 52 – 55.

50. Здоренко В.Г. Аналіз руху навою ткацького верстата при зміні діаметру намотки ниток // Збірник наукових праць 13-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.:, 2003. – Вип. № 13.– С. 257 –261.

51. Здоренко В.Г. Аналіз умов роботи пристроїв натягу ниток текстильних машин // Збірник наукових праць 13-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини". – К.:, 2003. – Вип. № 13.– С. 261 – 265.

52. Здоренко В.Г. Удосконалення механізмів подачі основи та відводу тканини ткацьких верстатів // Матеріали I Українсько-польської наукової конференції "Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва". – смт. Сатанів, 2003. – С. 157 – 158.

53. Здоренко В.Г. Безконтактний амплітудно-фазовий пристрій для контролю товщини тканин та трикотажу // Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції "Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика". – Київ, 2003. – С. 66 – 71.

54. Здоренко В.Г. Аналіз похибки ультразвукового імпульсно-фазового пристрою контролю товщини шару ниток на навої // Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції "Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика". – Київ, 2006. – С. 53 – 57.

Особистий внесок автора у праці, опубліковані у співавторстві:

[26, 28] – розробка ідеї, істотних ознак винаходів, обгрунтування запропонованих способів; [27, 29, 32] – розробка структурних схем пристроїв та аналітичний аналіз їх роботи; [30, 31, 33] – розробка схем пристроїв; [34] – обгрунтування принципу роботи нитконатягувача; [48] – постановка задачі, отримання аналітичних залежностей.


АНОТАЦІЯ


Здоренко В.Г. Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної задачі для підприємств легкої промисловості – стабілізації та контролю натягу пружної системи заправки в'язальних машин та ткацьких верстатів.

Розроблено математичну модель, що дозволяє оцінити вплив конструктивних параметрів технологічного устаткування на стабілізацію натягу пружної системи заправки. Визначено умови, виконання яких дозволяє забезпечити стабілізацію натягу пружної системи заправки.

Запропоновані пристрої контролю натягу нитки й тканини (полотна). Проведені експериментальні дослідження, що показали можливість застосування розроблених пристроїв для технологічного контролю.

Визначені умови працездатності нитконатягувачів і компенсаторів натягу при взаємодії з неоднорідними за діаметром нитками. Запропоновано нові конструкції компенсаторів і нитконатягувачів, що забезпечують стабілізацію вихідного натягу неоднорідних