LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях

від 0 до 262 рад/с.

 • Сформульовано основні принципи нової технології — перехід від масової схеми організації технологічного процесу до індивідуальної, динамічне розущільнення тіла пакування й перекомпонування контактних площадок, широке застосування сучасних фізичних методів інтенсифікації, — і нові технічні рішення, захищені п'ятнадцятьма патентами України.

 • Одержані позитивні результати випробування ефективності технічних рішень принципово нової технології на спеціально створеному стенді: у порівнянні з існуючою технологією питомі витрати енергії й часу обробки зменшені не менш, ніж в п'ять разів, забезпечені гарантована якість і мінімально необхідний час обробки кожного пакування при вкрай низькому модулі ванни 1:1 – 1:3, виключені непродуктивні втрати енергії.

 • Виконано проробку конструктивних рішень виробничої установки нового покоління модульної конструкції для повного циклу рідинної обробки ниток продуктивністю до 10 кг пряжі на годину, впровадження якої при річному випуску пряжі 200 т у порівнянні з існуючим комплектом фарбувального і сушильного апаратів має очікуваний річний економічний ефект 982,5 грн. на тонну пряжі (без урахування скорочення інфраструктури й виробничих площ в 14 разів).  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Сыс В.Б. Магнитная активация растворов при крашении паковок нитей // Сборник научных трудов Херсонского индустриального института. Научные разработки в технологии текстильного производства. – К., 1990. – С.56-61.

 • Сыс В.Б. Влияние средней плотности намотки бобин на точечный непрокрас нитей // Сборник научных трудов Херсонского индустриального института. Нормализация технологических процессов ткацкого производства и параметров тканых структур. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1991. – С. 8-9.

 • Сыс В.Б. Влияние поперечных деформаций на качество крашения нитей в паковках // Сборник научных трудов Херсонского индустриального института. Нормализация технологических процессов ткацкого производства и параметров тканых структур. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1991. – С. 9-14.

 • Сыс В.Б. Бардачев Ю.Н. База знаний по механическим и диффузионным явлениям процесса крашения нитей в бобинах // Сборник научных трудов Ленинградского института текстильной и лёгкой промышленности. Система автоматизации как элементы гибких производственных комплексов в тектильной и лёгкой промышленности. – Л.: ЛИТЛП, 1992. – С. 23-29.

  Авторові належить формування бази знань по механічних явищах.

 • Сыс В.Б., Бардачев Ю.Н. Перспективные направления научных исследований в области математического моделирования процессов крашения нитей // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1997. – №2. – С.236-239.

  Авторові належать ідея статті, збір і аналіз матеріалів літературних джерел, синтез головних напрямів розвитку.

 • Сыс В.Б. Влияние структуры паковки на процесс крашения нитей // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1998. – №1(3). – С. 254-257.

 • Бардачёв Ю.Н., Сыс В.Б., Старун Н.В. О декомпозиционном подходе к моделированию процесса жидкостной обработки текстильных паковок // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 1998. – №1. – С.104-109.

  Авторові належить постановка завдання й розробка методики структурної декомпозиції в моделюванні рідинної обробки.

 • Старун Н.В., Сыс В.Б., Бардачёв Ю.Н., Вельдбрехт Д.А. Зависимость пористости от поперечной деформации нити в контактной площадке // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 1998. – №1. – С.110-112.

  Авторові належить постановка завдання й розробка методики обчислення пористості деформованої нитки.

 • Сыс В.Б., Старун Н.В., Бардачёв Ю.Н. Исследование пористой структуры текстильной паковки методом имитационного моделирования // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1998. –№2(4). – С.253-256.

  Авторові належить основна ідея й розробка методики застосування імітаційного моделювання до дослідження пористої структури.

 • Бардачёв Ю.Н., Сыс В.Б., Старун Н.В. Эмпирико-аналитическое моделирование повышенной прогностичности процесса жидкостной обработки паковок // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. – специальный выпуск. – С.34-37.

  Авторові належать ідея статті, розробка методики моделювання й формулювання висновків.

 • Сыс В.Б., Старун Н.В., Бардачёв Ю.Н. Исследование послойного распределения контактных площадок в теле паковки методом имитационного моделирования // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. – №3(6). – С.187-190.

  Авторові належать ідея й теоретичне обґрунтування дослідження пошарового розподілу контактних площадок, розробка алгоритму.

 • Старун Н.В., Сыс В.Б., Бардачёв Ю.Н. Исследование распределения контактных площадок нити на краях перфораций методом имитационного моделирования // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2000. - №3(9). – С.293-297.

  Авторові належать ідея вивчення розподілу контактних площадок методом імітаційного моделювання й розробка алгоритму моделі.

 • Сыс В.Б., Старун Н.В., Бардачёв Ю.Н. Распределение контактных площадок пересечения витков в структуре паковки крестовой намотки // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2001. – №5. – С. 223-226.

  Авторові належать результати моделювання розподілу контактних площадок перетинання витків і їхнє теоретичне узагальнення.

 • Сыс В.Б., Старун Н.В., Бардачёв Ю.Н. Распределение контактных площадок нити на краях перфораций патрона // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2001. – №4(13). – С.307-310.

  Авторові належать результати моделювання розподілу контактних площадок нитки на краях перфораций і їхнє узагальнення.

 • Сыс В.Б. Моделирование структуры текстильной паковки с учётом межслойного взаимодействия витков // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2002. – №3(16). – С.312-315.

 • Сыс В.Б. Структурная декомпозиция технологической системы формирования паковок // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 2002. – №6. – С.127-131.

 • Сыс В.Б. Послойное заполнение прослойков нитью в компьютерной модели паковки // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 2003. – №7. – С. 96-98.

 • Сыс В.Б. Вычисление структурных характеристик в компьютерной модели паковки // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2004. – №2(20). – С. 200-204.

 • Сыс В.Б. Деформация пересекающихся нитей в контактной площадке: зависимость величины деформации от усилия пережима нитей // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №1(8). – С. 128-130.

 • Сыс В.Б.


 •