LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток теорії і технології одержання модифікованих лляних волокон функціонального призначення

Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

4. Бабіч С.С., Кузьміна Т.О., Ляліна Н.П. Метод оцінки якості модифікованого льняного волокна // Легка промисловість. – 1999. – № 3. – С. 24. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

5. Кузьміна Т.О. Деякі питання оцінки якості модифікованого льняного волокна // Вісник Херсонського державного технічного університету. – 1999. – № 3 (6). – С. 310–312.

6. Сема М.М., Кузьміна Т.О., Храпливий А.П. Перспективи використання льняного волокна для отримання медико-гігієнічних матеріалів // Легка промисловість. – 2000. – № 4. – С. 52. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

7. Бабіч С.С., Чурсіна Л.А., Кузьміна Т.О. Поглиблена переробка короткого льоноволокна // Вісник Херсонського державного технічного університету. – 2001. – № 4 (13). – С. 314–318. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

8. Ткачова Т.М., Кузьміна Т.О., Бабіч С.С., Чурсіна Л.А. Оптимізація технологічних параметрів під час поглибленої переробки короткого льняного волокна // Легка промисловість. – 2002. – № 3. – С. 62. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

9. Кузьміна Т.О. Взаємозв'язок між якістю сировини і основними властивостями пряжі // Вісник Херсонського державного технічного університету. – 2002. – № 3 (16). – С. 181–183.

10. Кузьміна Т.О., Бабіч С.С., Сема М.М. Дослідження процесу поглибленої переробки короткого лляного волокна // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь, 2004. – Випуск 18. – С. 51–57. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

11. Круглий Д.Г., Кузьміна Т.О. Алгоритм управління технологічним процесом розстилу лляної соломи на стелищі // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь, 2004. – Випуск 20. – С. 53–56. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

12. Круглий Д.Г., Кузьміна, Тіхосова Г.А. Інформаційне забезпечення прийняття рішень під час керування процесом одержання лляної трести розстилом // Легка промисловість. – 2004. – № 1.– С. 50-51. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

13. Кузьмина Т.О., Круглый Д.Г., Бабич С.С. Исследование параметров процесса получения льноволокна углубленной переработки с высокими санитарно-гигиеническими свойствами // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. ). – 2004.– № 1 (8). – С. 112–117. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

14. Круглый Д.Г., Кузьмина Т.О., Бабич С.С. Компьютерное моделирование как метод научного исследования // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – 2 (9). – С. 43–49. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

15. Кузьміна Т.О., Бабіч С.С., Бабіч В.М. Комп'ютерні засоби проектування властивостей модифікованого льоноволокна. // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь, 2005. – Випуск 25. – С. 75–79. Дисертанту належать теоретичне обґрунтування, аналіз та узагальнення результатів.

16. Кузьміна Т.О., Круглий Д.Г., Бабіч С.С. Дослідження процесу рошення при розстилі лляної соломи. // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь, 2005. – Випуск 34. – С. 144–149. Дисертанту належать теоретичне обґрунтування та узагальнення результатів.

17. Кузьміна Т.О., Тіхосова Г.А., Ксенжук Н.І. Формування фізико-механічних властивостей льоноволокна у процесі розстилу // Легка промисловість. – 2005. – № 2. – С. 56–57. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

18. Кузьміна Т.О. Проблеми отримання модифікованого льоноволокна і продукції з його використанням // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – 1 (10). – С. 44–47. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

19. Кузьміна Т.О. Дослідження розволокнення короткого лляного волокна у процесі модифікації // Східно-Європейський журнал передових технологій. –Харків. – 2006. – №2/3 (20). – С.11–14.

20. Кузьміна Т.О. Інтенсифікація розщеплення технічного лляного волокна у процесі підготовки до прядіння // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2006. – № 2 (28). – С. 38–40.

21. Кузьміна Т.О., Круглий Д.Г., Бабіч С.С. Зміна якісних характеристик сировини при розстилі лляної соломи // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. – № 1 (11). – С. 21–24. Дисертанту належать основні ідеї статті та аналіз результатів.

22. Кузьміна Т.О. Вивчення впливу емульсійної обробки на лляні матеріали // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. – № 2 (12). – С. 98–102.

23. Кузьміна Т.О. Дослідження впливу різних способів модифікації на структурні зміни лляного волокна // Праці Таврійської державної агротехнічної академії, Мелітополь, 2006. – Випуск 44. – С. 126–133.

24. Кузьміна Т.О., Бабіч С.С. Прогнозування якісних показників продуктів переробки лляного волокна статистичними методами // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь, 2006. – Випуск 44. – С. 166–174. Дисертанту належать основні ідеї статті та аналіз результатів.

25. Кузьміна Т.О., Бабіч С.С. Дослідження умов переробки лляного волокна методами математичної статистики // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2006. – № 3 (26). – С. 78–84. Дисертанту належать теоретичне обґрунтування, аналіз та узагальнення результатів.

26. Кузьміна Т.О., Чурсіна Л.А., Бабіч С.С. Інтенсифікація процесу модифікації лляного волокна // Легка промисловість. – 2007. – № 2 (210). – С. 42–43.

Дисертанту належать теоретичне обґрунтування та узагальнення результатів.

27. Кузьміна Т.О. Механізм дії комплексних хімічних препаратів на структуру короткого лляного волокна під час модифікації // Легка промисловість. – 2007. – № 4 (212). – С. 44–45.

28. Кузьміна Т.О., Рудакова Г.В. Оцінка ступеня розщепленості лляного волокна методом світлової мікроскопії // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2007. –№ (27). – С. 26-30. Дисертанту належать теоретичне обґрунтування та аналіз результатів.

29. Кузьміна Т.О., Тіхосова Г.А. Метод отримання лляної сировини // Збірник наукових праць Інституту луб'яних культур УААН – Глухів, 2007. – Випуск 4. – С. 195–201. Дисертанту належать теоретичне обґрунтування та аналіз результатів.

30. Рожков С.О., Кузьміна Т.О., Валько П.М. Інформаційна база як основа для створення асортименту лляних виробів // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2007. – № 1 (19). – С. 100–107. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

31. Рудакова А.В., Саратовцева И.В., Кузьмина Т.О. Моделирование алгоритмов анализа изображений для контроля геометрических параметров волокон в