LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток теорії і технології одержання модифікованих лляних волокон функціонального призначення

среде МАТLАВ // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2007. – № 28. – С. 314–318. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

32. Ресурсосберегающие технологии заводов по переработке текстильного сырья: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Л.А. Чурсина, О.Ф. Богданова, Т.О. Кузьмина и др. – К.: ИСМО, 2000. – 76 с. (ISBN–5–7763–2451–3). Дисертанту належить підготовка матеріалу другого розділу.

33. Кузьмина Т.О. Лабораторный практикум по курсу "Товароведение текстильного сырья": Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Херсон, ХГТУ: 2001. – 134 с. (ISBN–5-7763-18713-8).

34. Пат. № 18253 Україна, МПК D 01 G 1/00. Спосіб отримання модифікованого лляного волокна: Пат. № 18253 Україна, МПК D 01 G 1/00. Т.О. Кузьміна, С.С. Бабіч, Л.А. Чурсіна (Украина). – № 2006 01414; Заявл. 13.02.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. – 3 с. Дисертанту належить розробка способу модифікації лляного волокна.

35. Пат. №18343 Україна, МПК D 01 G 1/00. Спосіб отримання модифікованого лляного волокна: Пат. № 18343 Україна, МПК D 01 G 1/00. Л.А. Чурсіна, Т.О. Кузьміна, С.С. Бабіч (Украина). – № 2006 03560; Заявл. 03.04.2006; Опубл. 15.11.2006 р., Бюл. №11. – 3 с. Дисертанту належить розробка способу модифікації лляного волокна.

36. Кuzmina T.O., Babich S.S., Fomenko N.S. Evaluation Method of the Modified Flax Fibre Quality // Symposium: Hemp, Flax and Other Bast Fibrous Plant Production, Technology and Ecology Symposium. (September 24–25, 1998.), Poznan, Poland: Institute of Natural Fibres, 1998. – Р. 72–76. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

37. Чурсина Л.А., Бабич С.С., Кузьміна Т.О. Исследование различных способов обработки короткого льняного волокна. // Проблемы лёгкой промышленности на пороге нового века: Материалы Всеукраинской научно-технической конференции (19-22 октября 1999 г.). – Херсон, 1999. – С. 130–132. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

38. Бабіч С.С., Кузьміна Т.О., Ляліна Н.П. Оптичний метод оцінки якості льняного волокна. // Проблемы лёгкой промышленности на пороге нового века: Материалы Всеукраинской научно-технической конференции (19-22 октября 1999 г.). – Херсон, 1999. – С. 133–136. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

39. Кузьмина Т.О., Бабич С.С. Производственный контроль качественных показателей льноволокна // ЛЕН – 2002: Материалы международной научно-технической конференции (17-18 октября 2002 г.). – Кострома: КГТУ, 2002. – С. 10. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

40. Кузьміна Т.О. Проблеми одержання та подальшого використання льоноволокна поглибленої переробки. // Нове в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробки та стандартизації луб'яних культур: Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених. (18 листопада 2003 р.). – Глухів, 2004. – С. 82–87.

41. Тіхосова Г.А., Кузьміна Т.О., Чурсіна Л.А. Перспективи одержання лляного волокна розстилом // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: Матеріали доповідей ІV Всеукраїнської ювілейної наукової конференції молодих вчених та студентів (17-19 травня 2005 р.). – К: Київський нац. ун-т технологій та дизайну, 2005. – Т. 1. – С.120. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

42. Кузьміна Т.О., Бабіч С.С., Чурсіна Л.А. Дослідження процесу отримання короткого льоноволокна підвищеної якості // Динаміка наукових досліджень – 2005: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-30 червня 2005 р.): Дніпропетровськ, 2005. – Т. 45. – С. 34–37. Дисертанту належать основні ідеї статті та узагальнення результатів.

43. Круглий Д.Г., Кузьміна Т.О., Бабіч С.С. Створення автоматизованого комплексу первинної переробки лляної сировини // Проблеми і перспективи в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробці та стандартизації луб'яних культур: Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених (6-8 грудня 2004 р.). – Глухів, 2006. – С. 89–93. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.

44. Рожков С.О., Кузьміна Т.О., Валько П.М. Сучасні методи визначення структурних характеристик рослинних волокон // Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій: Матеріали міжнародної наукової конференції (14–18 травня 2007 р.). – Євпаторія, АР Крим, 2007. – Т.3. – С.173–175. Дисертанту належать основні ідеї статті та обробка результатів.


ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ


Для отримання модифікованого волокна функціонального призначення необхідно впровадити у виробництво такі заходи:

– перед розстиланням лляної соломи на льонищі здійснювати зрошування стебел композиційними хімічними препаратами на основі фосфату карбаміду та аніонактивних чи неіоногенних поверхнево-активних речовин: натрієвої солі додецилбензолсульфокислоти чи оксіетильованого нонілфенолу АФ 9-10, для підвищення ступеня розволокнення комплексів лляних волокон, інтенсифікації процесу розстилу і забезпечення необхідних фізико-механічних параметрів трести та волокна, використовуючи ежекторну установку для рівномірного розподілу хімічних розчинів і регулювання вологості сировини;

– систематично здійснювати контроль за перебігом технологічного процесу перетворення лляної соломи в тресту, визначаючи показники відокремлюваності та розривного навантаження волокна, як основні характеристики, що забезпечують стабільність технологічного процесу виділення довгого тіпаного волокна;

– для визначення функціонального призначення лляних волокон ввести до нормативно-технічної документації такі критерії оцінки якості: середня кількість елементарних волокон у пучку на поперечному мікрозрізі волокна (ісер.) та коефіцієнт розволокнення (Ср);

– волокна зі значеннями ісер до 20 і Ср до 0,050 застосовувати для виготовлення виробів технічного призначення; зі значеннями ісер. від 20 до 16 та Ср від 0,050 до 0,065 – для виготовлення продукції за технологіями льонопрядіння; зі значеннями ісер від 15 до 12 і Ср від 0,065 до 0,080 – для виготовлення текстильних і трикотажних виробів з використанням технологій модифікації лляного волокна;

– перед механічною модифікацією проводити емульсування композиційними хімічними препаратами на основі фосфату карбаміду з вилежуванням 24 години;

– модифіковане лляне волокно, призначене для вовнопрядіння, зі значеннями середньої кількості елементарних волокон у пучку на мікрозрізі волокна ісер. = 5–6 та коефіцієнта розволокнення Ср = 0,178–0,221 отримувати з емульсуванням без прочісування на чесальних машинах ЧМД-4 з диференційованим підходом до настроювання чесальних машин, що входять до складу технологічної лінії модифікації;

– модифіковане лляне волокно, призначене для бавовнопрядіння й виготовлення целюлози та паперу,