LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розвиток теорії і технології одержання модифікованих лляних волокон функціонального призначення

0,04х22

(22)


і вмісту костриці та смітних домішок:


y3 = 2,03 – 0,20х1 + 0,23x2 – 0,19х1 х2 + 0,37x12 + 0,04х22

(23)


модифікованого лляного волокна від параметрів чесальної машини ЧМД-4 при другому прочісуванні.

Після переходу до натуральних значень вхідних факторів отримуємо нижченаведені рівняння:


Y1 = 299 – 1,98ּ10–2х1 – 3261x2 + 0,75х1х2 – 8,3ּ10–5х12 + 8906x22;

(24)

Y2 = – 36,75 – 7,07ּ10–2х1 + 792,40x2 – 6,25ּ10–2х1x2 + 5,61ּ10–5х12 – 2328х22;

(25)

Y3 = 27,47 – 6,36ּ10–2х1 – 81,43x2 – 0,93х1х2 + 1,47ּ10–4x12 + 2492х22.

(26)


Усі рівняння регресії для першого і другого прочісування (18–26) мають значимі коефіцієнти й адекватні експериментальним даним з довірчою ймовірністю 0,95.

Отримані результати свідчать, що після другого прочісування, масодовжина, лінійна густина і вміст костриці та смітних домішок продовжують знижуватися. Найбільший вплив здійснюється при частоті обертання від 650 до 700 хв–1 і величині розведення від 0,150 до 0,158 мм.

Одержані статистичні моделі процесу чесання (18–26) дозволяють регулювати основні властивості волокна відповідно до майбутнього функціонального призначення. Однак, слід зазначити, що отримане таким чином волокно ще не може повноцінно перероблятися у сумішах з бавовною, тому бажано досягти більш високого ступеня розволокнення і якісних показників модифікованого лляного волокна. Навіть після другого прочісування параметри волокна не відповідають вимогам технічних умов на модифіковане лляне волокно, що підготовлюється для змішування з бавовною. Отримане за таких умов волокно може бути використане в сумішах з бавовною для виготовлення пряжі № 20–25 з вмістом льону до 65 % та нетканих матеріалів голкопробивним способом, а також вати для одягу.

Також слід зазначити, що, оскільки друге прочісування на машині ЧМД-4 не сприяє значному зменшенню масодовжини, лінійної густини і вмісту костриці та смітних домішок, нами рекомендовано при використанні досліджуваної технологічної схеми модифікації лляного волокна (рис. 5) після першого прочісування на машині ЧМД-4 з частотою обертання головного барабана 650–700 хв–1 і розведенням між приймальним і головним барабанами 0,150–0,158 мм, отримавши волокно з такими показниками: масодовжина 32,28–34,22 мм, лінійна густина 2,15–2,22 текс, вміст костриці та смітних домішок 2,26–2,30 %, переробити його у стрічку, а потім у пряжу сухого прядіння з лінійною густиною 83 текс (№ 12).

Таким чином, для отримання модифікованого волокна з більш високими показниками якості, придатного для виготовлення тонкого асортименту лляних виробів за досліджуваною технологічною схемою (рис. 5) необхідно на стадії отримання модифікованого лляного волокна, крім інтенсифікації механічної обробки, забезпечити роз'єднання технічних комплексів волокон під дією фізико-хімічних факторів з використанням хімічних композиційних препаратів на основі фосфату карбаміду та поверхнево-активних речовин, що збільшують розволокнення технічного волокна льону і знижують масодовжину при меншому ступені руйнування елементарних волокон.

За результатами досліджень розроблено новий спосіб розволокнення лляних комплексів, сутність якого полягає в тому, що коротке лляне волокно № 2 і № 3, отримане після куделеприготувального агрегату, перед фізико-механічною модифікацією піддається емульсуванню хімічними композиційними препаратами на основі фосфату карбаміду і поверхнево-активних речовин для інтенсифікації розщеплення склеєних технічних лляних волокон з терміном вілежування 24 години.

Склад емульсії, %:

Машинна олива (пальмова олія) 18

Композиційний хімічний препарат 0,4–0,6

Вода решта до 100,0

Витрата емульсії становить 8 – 10% від маси волокнистого шару.

Проведено факторний експеримент з визначення впливу трьох хімічних композиційних препаратів, що застосовуються для емульсування льоноволокна перед інтенсивною фізико-механічною обробкою під час модифікації:

– перша композиція – фосфат карбаміду – 20 %; оксіетильований нонілфенол АФ 9-10 – 10 %, вода – 70 %.

  • друга композиція – фосфат карбаміду – 10 %, натрієва сіль додецилбензолсульфокислоти – 10 %; вода – 70 %;

  • третя композиція – фосфат карбаміду – 20 %, натрієва сіль додецилдіоксіетилсульфокислоти – 10 %, вода – 70 %.

У результаті розрахунку отримано статистичні моделі впливу концентрації композиційних хімічних препаратів на середню масодовжину:

– для композиції з оксіетильованим нонілфенолом АФ 9-10:

Y1I = 44,32 – 36,31x + 21,31x2;

(27)

– для композиції з натрієвою сіллю додецилбензолсульфокислоти:

Y1П = 44,50 – 35,07x + 19,81x2;

(28)

– для композиції з натрієвою сіллю додецилдіоксі-етилсульфокислоти:

Y1Ш = 42,49 – 19,24x + 7,62x2

(29)


Результати регресійного аналізу впливу концентрації кхп на масодовжину модифікованого лляного волокна (рис. 7) свідчать, що підвищення концентрації препарату призводить до зниження масодовжини модифікованого волокна від 40,10 до 29,00 мм при використанні першої композиції, від 40,12 до 29,15 мм при застосуванні другої композиції, від 40,10 до 32,78 мм, при використанні третьої композиції.

Також отримано статистичні моделі впливу концентрації композиційного хімічного препарату в емульсії на лінійну густину модифікованого лляного волокна:

– для композиції з оксіетильованим нонілфенолом АФ 9-10:

Y1I = 1,57 – 1,64x + 0,87x2;

(30)

– для композиції з натрієвою сіллю додецилбензолсульфокислоти:

Y1П = 1,56 – 1,64x + 0,88x2;

(31)

– для композиції з натрієвою сіллюдодецилдіоксіетилсульфокислоти:

Y1Ш = 1,43 – 0,45x + 0,30x2

(32)

і на вміст костриці та смітних домішок:

– для композиції з оксіетильованим нонілфенолом АФ 9-10:

Y1I = 1,60 – 0,70x + 0,28x2;

(33)

– для композиції з натрієвою сіллю додецилбензолсульфокислоти:

Y1П = 1,59 – 0,60x + 0,16x2;

(34)

для композиції з натрієвою сіллюдодецилдіоксіетилсульфокислоти:

Y1Ш = 1,54 – 0,34x + 0,01x2

(35)

Аналіз отриманих результатів (рівняння 30–32), свідчить, що використання кхп в емульсії під час модифікації збільшує розволокнення лляного волокна, тобто зменшує лінійну густину від 1,37 до 0,82 текс для композицій з оксіетильованим