LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка асортименту і дослідження властивостей фільтрувальних тканин із поліамідних та поліефірних волокон

год.


1

3

6

9

12

1

3

6

9

12

1

99,8

99,5

98,9

97,8

95,4

103,3

103,3

100,3

106,7

106,7

2

90,7

90,3

89,3

89,2

88,7

115,2

115,2

117,4

119,6

119,6

5

99,7

97,0

96,4

95,0

94,2

118,2

121,2

121,2

124,2

124,2

7

99,3

98,1

97,2

96,0

93,6

117,2

117,2

117,2

120,7

124,1

8

100,3

99,1

97,5

94,9

94,1

116,7

125,0

125,0

125,0

120,8

11

97,5

95,1

94,1

93,6

92,3

113,3

113,3

116,7

120,0

120,0

12

93,3

92,7

89,9

89,6

87,1

115,1

115,1

116,9

118,9

120,8


Таблиця 3

Зміна жорсткості тканин від тривалості нагрівання

Варіант

Жорсткість тканини , (мкН см2 10-3 )

тканини


після нагрівання протягом, год.


Вихідна

1

3

6

9

12

1

5,329

3,439

3,042

2,650

2,650

2,285

2

47,191

14,096

11,709

11,125

9,994

9,427

5

12,438

3,635

3,336

3,027

2,715

2,092

7

5,959

1,420

0,992

0,818

0,674

0,674

8

7,652

4,671

3,970

3,603

2,858

2,147

11

5,431

2,343

1,759

1,495

1,495

1,256

12

60,389

28,684

27,863

26,179

25,389

24,647
тривалість, год.

Рис.4. Залежність лінійних розмірів тканин вар.1,2,5,7,8,11,12 по основі від тривалості нагрівання

В результаті проведених досліджень можна припустити, що при витримуванні в атмосфері гарячого повітря на тканини діє не тільки температура, а й кисень повітря, тоді як при більш жорстких умовах кип'ятіння в сиропі тканини захищені від дії атмосферного кисню, що й вирівнює вплив вибраних факторів на зміни названих показників. Оскільки зміни розривного навантаження, подовження під час розриву, лінійних розмірів та жорсткості при кип'ятінні в цукровому сиропі і при витримуванні в атмосфері гарячого повітря близькі, можна зробити висновок , що основним фактором зміни названих показників є підвищена температура.

Узагальнюючи інформацію про зміну показників механічних властивостей при термічній обробці (розривне навантаження, подовження під час розриву, жорсткість, зміна лінійних розмірів), можна зробити висновок, що залежність цих показників від тривалості кип'ятіння у цукровому сиропі і витримуванні в атмосфері гарячого повітря для всіх видів досліджуваних фільтрувальних тканин описуються математичними моделями – лінійним рівнянням виду: y = ax + b та гіперболічним рівнянням виду: y = a + b/x .

Проведені дослідження показали, що показники властивостей в цілому задовільні. Для встановлення оптимального співвідношення досліджуваних типів тканин проведена комплексна оцінка їх якості методом ранжування. Встановлено, що за цим показником поліефірні тканини займають 1,2,3,5 місця і розміщуються із зразком-еталоном (вар.1) в наступній послідовності у порядку зростання: вар.5,8,11,1,7.

В роботі проведена дослідна експлуатація фільтрувальних тканин за їх призначенням з метою виявлення фільтрувальної спроможності як самих фільтрів, так і тканин, з яких виготовляють їх в реальних умовах виробництва. Дані дослідження показали, що протягом двох сезонів цукроваріння кращу фільтрувальну спроможність мають поліефірні тканини вар.5-9 оскільки забезпечують найменшу мутність соку, яка знаходиться в межах 995 – 4333 од.опт.густини, причому цей показник наймен-ший у вар.6, найбільший - у вар.8, що характеризує меншу фільтрувальну спро-можність цієї тканини (табл.4). Щоб встановити залежність фільтрувальної спро-

можності тканини від показників будови для дослідних тканини визначені:поверхнев агустина, об'ємна густина, поверхнева пористість, розмір наскрізних пор.

Фільтрувальна спроможність тканин залежить від характеру і кількості пор у тканині, які визначаються волокнистим складом та її структурою. Виявлено, що фільтрувальна спроможність тканини вар.6 пояснюється особливостями її будови (полотняне переплетення, менша щільність, найбільша поверхнева пористість -39,2% і найбільший розмір наскрізних пор, як по основі – 0,5 мм, так і по утоку – 0,8 мм).

Таблиця 4

Мутність соку 1-ої сатурації протягом 11 діб

Мутність соку , (од.опт.густ.)

Кількість