LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка асортименту і дослідження властивостей фільтрувальних тканин із поліамідних та поліефірних волокон

діб

Вар.5

Зр.43985,

Вар.6

зр.44988,

Вар.7

зр.43979,

Вар.8

зр.43980,

Вар.9

зр.43982,


Арт.6В12-ЛЦ

арт.6В32-ЛЦ

арт.6В14-ЛЦ

арт.6В16-ЛЦ

арт.6В11-ЛЦ

1

4104

925

1103

5348

3843

2

3686

743

980

5260

2804

3

2112

1230

1009

4443

1406

4

1658

990

2108

3521

938

5

1909

1567

1990

4238

2407

6

4517

2093

5027

5629

4493

7

4487

509

794

4426

1371

8

3425

687

836

4508

1841

9

2836

730

706

4603

1908

10

3243

842

2422

4891

2192

11

829

627

594

796

623

Серед.знач

2982

995

1597

4333

2166

Промислові випробування показали, що розроблені нами фільтрувальні ткани-ни забезпечують потребуючу по технічним умовам чистоту фільтрату, перешкод-жають проникненню домішок у фільтрат і не руйнуються при роботі. Після закінчення фільтрування шар осаду легко змивається струменем води, не пошкоджуючи і не розмиваючи структуру тканини.

Дослідження поліефірних фільтрувальних тканин в лабораторних умовах і аналіз результатів їх випробувань в умовах виробництва показали, що механічні властивості , структура , фільтраційні властивості та ресурс роботи відповідають рівню аналогів, вимогам до очищення та якості цукру і санітарно-гігієнічним нормам. Достатня міцність розроблених фільтрувальних тканин у вологому стані дає змогу використовувати їх багаторазово без пошкоджень при високій якості фільтрату.

На основі виконаних досліджень і апробації тканин у виробничих умовах роз-роблено екологічно чисту продукцію й комплект нормативної документації на про-мисловий випуск вітчизняних фільтрувальних тканин. Одержано дозвіл Міністерства охорони здоров'я на використання цих фільтрувальних тканин у виробництві цукру.ВИСНОВКИ

 • За останні роки помітно знизилось виробництво цукру, спостерігається спад виробничих потужностей цукрової промисловості. Однією з причин цих негативних явищ є розрив економічних зв`язків щодо міжреспубліканського постачання цукрових заводів допоміжними матеріалами, зокрема, тканинами для фільтрів та нестача власних обігових коштів у підприємств для закупівлі фільтрувальних прокладок за імпортом. Виникла нагальна потреба організації виробництва фільтрувальних тканин на вітчизняних текстильних фабриках.

 • Враховуючи вартісні показники і потенціальні властивості вихідної сировини, розроблено новий асортимент фільтрувальних тканин із синтетичних волокон вітчизняного виробництва. Було спроектовано і виготовлено 10 варіантів філь-трувальних тканин з використанням поліамідних і поліефірних волокон та їх суміші. Як еталони були використані тканини Київської фабрики "Техно-тканина".

 • Партію нових тканин було досліджено в лабораторіях Львівської комерційної академії, ВАТ "Волтекс" і у виробничих умовах Гнідавського та Горохівського цукрових заводів методами дослідної експлуатації. Комплексними досліджен-нями встановлено, що фільтрувальна спроможність тканин залежить від їх будови, зокрема, щільності, пористості, довжини перекриття ниток основи та утоку, товщини, а довговічність - від розривних характеристик, жорсткості та інтенсивності їх змін під дією факторів зношування.

  4.

  На підставі отриманих показників та характеристик основних властивостей тканин, які були визначено експертним методом доказано, що розроблений новий асортимент синтетичних фільтрувальних тканин має певні переваги порівняно із зразками-еталонами за показниками фільтрувальної спроможності та довговічності їх використання.

  5.

  Міцність досліджуваних поліефірних тканин знаходиться в межах 1353 –1930 Н, а поліамідно-поліефірних відповідно 1820 – 1840 Н при досить високій елас-тичності та пружності. Жорсткість тканин перевершує 5,329 мкНсм210-3.

  6.

  Досліджена фільтрувальна спроможність тканин у заводських умовах і знайдено кореляційну залежність цієї властивості від лінійної густини пряжі основи та утоку, товщини, виду переплетення, характеру та розміру пор, гігроскопічності, повітро-, паро- і водопроникності.

  7.

  Виявлено основні чинники зношування фільтрувальних тканин в процесі їх вико-ристання в якості прокладок. Такими чинниками є температура цукрового сиро-пу, перепад тиску, конструкція фільтру, ступінь попереднього фільтрування. Досліджені синтетичні фільтрувальні тканини є досить стійкими до цих чинників і спроможні до використання протягом 2 -3–х сезонів цукроваріння.

  8.

  Розроблено лабораторний метод моделювання процесу зношування текстильних фільтрувальних прокладок, суть якого полягає у дослідженні впливу теплової обробки тканин при кип`ятінні у цукровому сиропі та витримуванні в атмосфері гарячого повітря.

  9

  Розроблено технічні умови на нові фільтрувальні тканини (зраз.43982 –арт.6В11-ЛЦ, зраз.43985 - арт.6В12-ЛЦ, зраз.44988 – арт.6В32- ЛЦ) і впроваджено їх у серійне виробництво. Економічний ефект від впровадження у виробництво поліефірних тканин (зраз.43982 – арт.6В11-ЛЦ, зраз.43985 – арт.6В12-ЛЦ, зраз.44988-арт.6В32 – ЛЦ) становить відповідно 330тис.грн., 376 тис.грн. і 190 тис.грн. на 100 тис.п.м.

  На основі виконаних