LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка асортименту і товарознавча оцінка трикотажних полотен для спортивного одягу

17


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАїНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


На правах рукописуКРЕДЕНЕЦЬ Неля Дмитрівна
У Д К – 687.14+677.06К79РОЗРОБКА АСОРТИМЕНТУ І ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОДЯГУ

Спеціальність 05.19.08 – товарознавство промислових ТОВАРІВАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

КИЇВ – 2000Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів Львівської

комерційної академії Укоопспілки

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії Пугачевський Григорій Федорович, Львівська комерційна академія, завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Мойсеєнко Федір Андріанович – Київський Державний Університет технологій та дизайну Міносвіти України, професор

кандидат технічних наук, доцент Зиміна Надія Костянтинівна – Київський державний торговельно – економічний університет, кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, доцент

Провідна установа: Херсонський технічний університет, кафедра виробництва натуральних волокон, Міністерство освіти та науки України, м. Херсон

Захист відбудеться 11 травня 2000 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 Київського державного торговельно-економічного університету за адресою:

02156, м.Київ, вул. Кіото, 19


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського державного торговельно-економічного університету за адресою:

02156, м.Київ, вул. Кіото, 19

Автореферат розісланий 6 квітня 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тищенко Є.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Актуальність теми. Упродовж десятиліть спортивний одяг розглядався, насамперед, як тренувальний. Головна увага зверталася на його функціональність. У наш час зручність і модний стиль, різноманітне оздоблення виробів значно розширили можливості його використання насамперед у сфері активного відпочинку. У зв'язку з цим виникла потреба розробити основні напрями удосконалення асортименту і підвищення якості полотен спортивного призначення з наявної сировини.

Завдання з покращання асортименту трикотажного спортивного одягу неможливо вирішити за рахунок використання одних тільки натуральних волокон. Широкі можливості створює раціональне використання хімічних волокон, виробництво яких зростатиме. Зокрема, зростання виробництва текстурованих ниток відкриває нові можливості для розширення асортименту продукції трикотажної промисловості та потребує винайдення найбільш раціональних шляхів застосування цієї сировини. Незважаючи на порівняно високу вартість цих ниток, їх використання забезпечує зниження маси виробів і суттєве збільшення терміну їх зношування.

Вимоги до спортивного одягу і, зокрема, до тренувальних костюмів формуються з урахуванням особливостей використання готових виробів. А ці особливості найбільш відомі професійним спортсменам. Спираючись на їх думку, нами були сформульовані основні вимоги до трикотажних полотен для спортивного одягу. Це, зокрема:

 • мінімальні відносні масові характеристики, які забезпечують легкість виробам;

 • привабливий зовнішній вигляд та можливості нанесення фірмових знаків;

 • висока стійкість до витирання та багаторазових розтягувань;

 • формостійкість;

 • легкість у догляді;

 • невисока вартість виробів.

Основними факторами, які забезпечують відповідність властивостей трикотажних полотен перерахованим вимогам, є:

 • волокнистий склад полотен;

 • структура ( будова ) полотна;

 • види обробок та способи оздоблювання полотен.

Обираючи напрям дослідження асортименту і основних властивостей нових видів трикотажних полотен, автор, базуючись на узагальнених літературних відомостях щодо з'ясування різних властивостей і рівня якості трикотажних полотен, основний акцент робить на вивченні закономірностей і особливостей зношування нових видів кулірних полотен та на обгрунтуванні шляхів розширення асортименту і підвищення якості трикотажних полотен для спортивного одягу.

Особливу увагу в роботі звернено на обгрунтування вибору сировини та структур полотен і вивчення особливостей їх зношування.

Актуальність роботи полягає передусім у тому, що розроблено та досліджено принципово новий асортимент полотен з використанням синтетичних і бавовняних ниток і пряжі більш досконалої структури, що сприяє розширенню асортименту, збільшенню терміну експлуатації, формостійкості та зниженню матеріаломісткості спортивного одягу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям вибраного дослідження був пов'язаний з планами Львівського ЗАТ " Промінь ", який розрахований на використання наявного устаткування і сировини з метою розробки нових структур полотен і вибору перспективного конкурентоспроможного асортименту готових виробів спортивного призначення.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи була комплексна оцінка якості нових видів трикотажних полотен спортивного призначення і розробка рекомендацій щодо його покращання Для досягнення цієї мети необхідно було дослідити вплив волокнистого складу, особливості будови, обробки і умов зношування нових видів трикотажних полотен на їх зносостійкість і формостійкість, обгрунтувати економічну доцільність впровадження у виробництво окремих варіантів досліджуваних полотен.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в тому, що автором:

 • науково обгрунтовані результати досліджень властивостей трикотажних полотен футерних переплетень на базі переплетення платувальна гладь, вироблених із текстурованих поліефірних ниток, поліефірних ниток і бавовняної пряжі та із текстурованих поліамідних ниток і бавовняної пряжі;

 • установлені математична залежність усадки трикотажу нових заправок внаслідок багаторазового прання та потенційна усадка;

 • доведена доцільність використання початкової зони розтягування трикотажних полотен із текстурованих синтетичних ниток для оцінки