LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка асортименту і товарознавча оцінка трикотажних полотен для спортивного одягу

зносостійкості (0,45) і формостійкості (0,20) за формулою:

К = За х Фв ,

де а і в – вагомість показників,

З – узагальнений показник зносостійкості,

Ф - узагальнений показник формостійкості.

За комплексним критерієм добротності полотно вар. 18 після дії різних факторів зношування найкраще, друге місце займає полотно вар. 10. Даний метод можна рекомендувати для визначення і конкурентоспроможності нових текстильних матеріалів.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • В результаті аналізу асортименту продукції провідних трикотажних підприємств України встановлено, що наявні полотна значною мірою не відповідають сучасним вимогам і попиту споживачів.

 • В основу розробки та виготовлення нового асортименту трикотажних полотен були покладені узагальнені вимоги споживачів – експертів до спортивних костюмів, а саме: привабливий зовнішній вигляд, достатня міцність та зносостійкість, еластичність та формостійкість, відповідність вимогам гігієни тощо.

 • Встановлено, що основними факторами зношування трикотажних полотен є багаторазові розтягування і витирання, при цьому суттєвий вплив на стійкість до витирання полотен однакової будови має волокнистий склад та лінійна густина покривної нитки, а також щільність в'язання. Так, полотна поліамідно-бавовняні за показниками стійкості до витирання значно перевищують однотипні поліефірно-бавовняні полотна і порівняльний взірець зі змішаної пряжі.

 • Доведена доцільність використання початкової зони розтягування трикотажних полотен із текстурованих синтетичних ниток для оцінки їх формостійкості..

 • Встановлено, що більш інтенсивно руйнуються полотна під комплексною дією інсоляції і прання. Проведені дослідження показали, що трикотажні полотна з поліефірних ниток є найбільш зносостійкими в процесі модельованого зношування. Вони добре зберігають зовнішній вигляд. За абсолютними показниками міцності після комплексної дії прання і інсоляції трикотажні полотна з покривними поліамідними текстурованими нитками більшої товщини майже у 2 рази перевищують показники полотен із покривними поліефірними текстурованими нитками.

 • Дослідження стабільності лінійних розмірів експериментальних полотен в процесі модельованого зношування показало, що досягнення межі їх усадки ( притяжки ) відбувається протягом перших 10-ти разів прання, що свідчить про досить високу їх формостійкість до багаторазового прання.

 • Використання рентгеноструктурного аналізу і електронної мікроскопії для дослідження змін в молекулярній і надмолекулярній структурі поліефірних і поліамідних волокон дозволило виявити ступінь і характер їх деструкції в процесі модельованого зношування.

 • Економічна ефективність від випуску 1 кг запропонованих полотен спортивного призначення становить для поліамідно-бавовняного полотна – 12,9 грн., а для поліефірно-бавовняного полотна – 9,4 грн.

  Основні положення дисертації опубліковані у таких працях:

 • Креденець Н.Д. Новий метод визначення формостійкості трикотажних полотен спортивного призначення. / Матеріали конференції професорсько – викладацького складу і аспірантів ЛКА за підсумками науково-дослідної роботи у 1996 році.-Львів: ЛКА, 1997-С. 244-245.

 • Креденець Н.Д., Пугачевський Г.Ф. Вплив будови трикотажних полотен на фізико-механічні властивості спортивного одягу // Легка промисловість -1997. -№ 1.-С. 60.

 • Креденець Н.Д. Залежність повітропроникності трикотажних полотен від будови і умов модельованого зношування // Легка промисловість 1997.-№4. – С. 47-48.

 • Креденець Н.Д. Вплив модельованого зношування на стійкість до витирання нових видів трикотажних полотен спортивного призначення. / Торгівля, комерція, підприємництво. Збірник наукових праць. № 1.-Львів: ЛКА, 1998, - С. 238-240.

 • Креденець Н.Д. Дослідження змін надмолекулярної структури поліефірних і поліамідних волокон у процесі модельованого зношування. / Вісник ЛКА. Серія товарознавча. Випуск 3. – Львів: ЛКА, 1999. - С. 40-44.


  Креденець Н.Д. Розробка асортименту і товарознавча оцінка трикотажних полотен для спортивного одягу. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів. – Київський державний торговельно – економічний університет Міністерства освіти та науки України, Київ, 2000.


  Вперше дана комплексна оцінка якості нових видів трикотажних полотен спортивного призначення вироблених із поліефірних і поліамідних текстурованих ниток. Досліджено вплив волокнистого складу, щільності в'язання і обробки на зносо – і формостійкість трикотажних виробів. Для оцінки зносостійкості вибрані показники напівциклових характеристик і стійкості до витирання, для оцінки формостійкості – показники одноциклових характеристик, початкової зони розтягування і усадки. Застосовані сучасні інструментальні методи, стандартні і уніфіковані методики. Вперше запропоновано для оцінки формостійкості використати показники початкової зони розтягування полотна.

  Враховуючи специфічні умови експлуатації, запропоновано лабораторний метод модельованого зношування: повторне багаторазове прання, штучну інсоляцію, а також комплексну дію вказаних факторів. Запропоновані найбільш придатні варіанти полотен для впровадження у виробництво. Досліджено зміни надмолекулярної структури поліефірних і поліамідних волокон в процесі модельованого зношування. Рекомендації автора дозволяють отримати певний економічний ефект за рахунок більш раціонального використання доступних сировинних ресурсів, наявного обладнання, значного підвищення рівня якості, покращання зовнішнього вигляду та продовження терміну експлуатації одягу

  Ключові слова: зносостійкість, формостійкість, початкова зона розтягування, текстуровані нитки.


  Креденец Н.Д. Разработка ассортимента и товароведная оценка трикотажных полотен спортивного назначения. – Рукопись.


  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.08 – товароведение промышленных товаров, - Киевский торгово – экономический университет Министерства образования и науки Украины, Киев, 2000 г.

  Впервые в текстильном товароведении дана комплексная оценка качества новых видов трикотажных полотен спортивного назначения с использованием в качестве покровных и грунтовых полиэфирных и полиамидных текстурированных нитей, а в качестве футерных – хлопчатобумажной пряжи.

  Особое внимание в работе обращено на обоснование выбора исходного сырья, оптимальных структур полотен и изучения особенностей их изнашивания. Основной акцент поставлен на изучение закономерностей и специфики изнашивания новых видов кулирных


 •