LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Відповідність прийомів формоутворення та характеристик полотен формі трикотажних виробів
Відповідність прийомів формоутворення та характеристик полотен формі трикотажних виробів

Кисельова К.О.

Київський Національний університет технологій та дизайну


Анотація. Статтю присвячено питанням удосконалення проектування форм верхнього трикотажного одягу. В ході дослідження розроблено рекомендації по урахуванню характеристик полотен та прийомів формоутворення при проектуванны форм верхніх трикотажних виробів.

Ключові слова: проектування верхніх трикотажних виробів, урахування прийомів формоутворення та характеристик полотен при проектуванні форм.

Аннотация. Киселёва Е.А. Соответствие приемов формообразования и характеристик исходных полотен проектируемой форме трикотажных изделий. Статья посвящена вопросам усовершенствования процесса проектирования верхних трикотажных изделий. В ходе исследования разработаны рекомендации по учету характеристик полотен и приемов формообразования при проектировании форм верхних трикотажных изделий.

Ключевые слова: проектирование одежды, учет приемов формообразования и характеристик полотен при проектировании форм.

Annotation. Kiselova K.A. Сcorrespondenceformbuilding methods and characteristics of fabrics to forms of knitwear.The article is devoted to the solution of improvement foundation principles of knitwear design process. In the course of investigation there were worked out the recommendations for taking into account characteristics of fabrics and formbuilding methods at creation of forms of upper knitwear goods.

Key words: designing of clothes, taking into account the formbuilding methodsand characteristics of fabrics at forms creation.


Постановка проблеми. Метою процесу художнього проектування є - отримання гармонійних, форм одягу, в яких об'ємно-просторова структура і внутрішній зміст взаємодіють і не суперечать одне одному. З філософскої точки зору елементи, сформовані в будь-який предмет складають його зміст. Матеріали - це безумовно вихідні елементи, властивості матеріалів і засіб їх застосування диктує характер об'ємно-просторової структури виробу.

Існуючий у даний час величезний асортимент матеріалів поряд із швидкою зміною моди, зумовлює необхідність створення рекомендацій, що зв'язують форми виробів і їх композиційні особливості з властивостями вихідної сировини. Дані рекомендації дозволять значно оптимізувати процес проектування тектонічних виробів і полегшити задачу пошуку вірного рішення для художника модельєра. Особливо гостро дане питання постає для трикотажної промисловості, де художник-модельєр виступає одночасно і десинатором.

Робота виконана відповідно до плану НДР Київський Національний університет технологій та дизайну.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Серед наукових робіт, пов'язаних з дослідженням процесу композиційного та конструктивного формоутворення з трикотажу можна виділити наступні: Новодворская А.М. [1], Карцева А.А. [2], Разбаш А.И., Марголина Н.Л., Сыромятникова В.С. [3] та деяких інших дослідників

Формулювання цілей статті.

На сьогоднішній день проблема відповідності прийомів формоутворення й властивостей материалу формі, що проектується, залишилась маловивченою. Існуючі дослідження розглядають лише вплив окремих чинників на формоутворення і збереження отриманої форми виробів, відсутні рекомендації, що дозволяють комплексно підійти до вирішення цієї проблеми. Вибір форми відбувається на інтуїтивному рівні, залежить від особистого досвіду проектувальника і, в багатьох випадках, призводить до зайвих матеріальних, часових та трудових витрат. Отже, були поставлені наступні наукові задачі:

 • визначити чинники, які є найбільш впливовими на отримання та зберігання форми;

 • розробити рекомендації, що дозволять врахувати найважливіші чинники для створення й зберігання форми у процесі її проектування.

Результати дослідження.

Проведене у рамках даної роботи опитуванння фахівців в галузі проектування костюма виявило, що основними чинниками, що впливають на отримання певної форми виробів є: вид переплетення, крій (прийоми формоутворення), розтяжність, склад сировини. А основними чинниками, що впливають на зберігання отриманої форми виробу є: склад сировини, вид переплетення, крій (прийоми формоутворення).

Метою подальшого дослідження була розробка ряду оптимальних варіантів сполучень основного параметра формоутворення - геометричного виду виробу, його сировинного складу, переплетення і конструктивних прийомів, що використовуються для досягнення обраної форми. В якості методу дослідження був обраний метод морфологічного ящика. Даний метод був розроблений астрономом Ф. Цвіккі [4] для ракетобудування. Суть методу полягає в тому, що формулювання проблеми може бути розкладене на параметри, а кожний параметр може бути розбитий на ряд значень, причому будь-яке сполучення значень параметра вважається принципово можливим.

Метод передбачає виконання робіт у п'ять етапів:

 • Точне формулювання задачі, що підлягає рішенню;

 • Упорядкування списку всіх морфологічних ознак, тобто усіх важливих характеристик об'єкта, його параметрів, від яких залежить рішення проблеми і досягнення основної цілі;

 • Розкриття можливих варіантів по кожній морфологічній ознаці шляхом упорядкування матриці;

 • Визначення функціональної цінності всіх отриманих варіантів рішень.

 • Вибір найбільше раціональних рішень.

  Отже, в рамках визначеної раніше задачи, на другому етапі досліджень було визначено список найбільш важливих морфологічних ознак для упорядкування матриці варіантів:

  • склад сирья;

  • вид переплетення;

  • прийоми формоутворення.

  По кожній морфологічній ознаці було складено список найбільш популярних варіантів - альтернатив, враховувалися результати опитуванння споживачів а також статистичні дані підприємств

  Для жіночих костюмів сезону осінь-зима були обрані наступні варіанти:

  • варіанти сировинного складу (k1):

 • вовна;

 • вовна+віскоза (до 30%);

 • вовна+текстуровані поліаміди (до 30%);

 • вовна+текстуровані поліефіри (до 30%);

 • вовна+текстуровані поліуретани (до 8%);

 • вовна+текстуровані поліакрилнітрили (до 30%);

 • вовна+текстуровані поліакрилнітрили (від 31 до 50%);

 • вовна+ текстуровані поліакрилнітріли (від 51 до 70%);

 • вовна+ текстурована віскоза (до 30%)+текстуровані поліакрилнітрили (від 30 до 50%);

  • варіанти видів переплетень, з урахуванням класу обладнання *(k2):

 • гладь з 10-14 класу обладнання;

 • ластик з 10-14 класу обладнання;

 • пресові з 10-14 класу обладнання;

 • гладь з 7-9 класу обладнання;

 • ластик з 7-9 класу обладнання;

 • пресові з 7-9 класу обладнання;

 • неповні жакардові з 7-9 класу обладнання;

 • ластик з 3-5 класу обладнання;

 • перехресні з 3-5 класу обладнання;

  * за умовну одиницю голочниці прийнято 1 англійський дюйм

  • варіанти прийомів формоутворення (k3):

 • використання розтяжності полотна;

 • зміна переплетення;

 • виточки;

 • рельєфи;

 • з'єднання деталей різних переплетень;

 • м'які складки;

 • жорсткі складки;

 • защипи;

 • діагональний крій;

 • використання

 • прокладок.

  Варіації морфологічних ознак були розглянуті окремо для всіх основних геометричних видів форм: прямої, трапецієподібної, переверненої трапеції, овальної.

  Задачею третього етапу було вивчення морфологічного характеру найбільш ймовірних видів сполучень геометричного виду виробу, його сировинного складу, переплетення і прийомів формоутворення, що використовуються для досягнення обраної форми. Відповідно до даного методу кожна з n характеристик (морфологічних ознак) має визначене число ki різноманітних варіантів, незалежних властивостей. Сукупність всіх можливих варіантів, кожної з перерахованих морфологічних ознак, виражена у вигляді матриці, дає можливість визначити повне число рішень N [4].  Для даного дослідження

  N= k1*k2*k3


 •