LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону

визначали кількість гідрофобізуючого полімеру на волокні.

Взаємодію водорозчинного кремнійорганічного силікону з целюлозою індивідуально, в присутності каталізатора і в композиції з реакційноздатними кремнійорганічними сполуками досліджували ІЧ-спектрофотометричним методом.

Використовували аналітичні методи при розрахунку кількості і ступеня фіксації барвника на волокні.

Інтенсивність забарвлень оцінювали за функцією Гуревича-Кубелки-Мунка; колірні характеристики забарвлень – за показниками світлота L, чистота C, колірний тон H і загальна колірна відмінність ДE, які визначали за допомогою автоматичної системи вимірювання кольору.

Аналіз якості оздоблення і фарбування, а також фізико-механічні властивості текстильних матеріалів проводили відповідно до чинних держстандартів України.

При обробці експериментальних даних використовували методи математичної статистики, прикладні програми Excel-10, математичні методи планування і оптимізації експерименту, сучасну обчислювальну техніку і пакети прикладних програм.

У третьому розділі представлено результати експериментальних досліджень.

Розділ складається з семи підрозділів, у яких наведено наступні результати:

- оцінки якості фарбування сірчистими барвниками із застосуванням метилсиліконату калію;

- дослідження властивостей метилсиліконату калію з метою встановлення можливості застосування для підвищення протизабруднюючих властивостей бавовняної тканини;

- вивчення впливу природи волокнистого складу текстильних матеріалів на гідрофобний ефект;

- впливу операцій попередньої підготовки бавовняної тканини на гідрофобні властивості при оздобленні метилсиліконатом калію;

- технологічні режими, оздоблювальні композиції, що запропоновані на базі виконаних досліджень;

- механізм взаємодії препарату ГКР-11К з целюлозним волокном індивідуально, в присутності каталізатора, в композиції з реакційноздатною кремнійорганічною сполукою;

- розрахунки економічної ефективності застосування метилсиліконату калію для гідрофобного оздоблення.

У першому підрозділі показано ефективність застосування метилсиліконата калію для інтенсифікації процесів фарбування водорозчинними сірчистими барвниками (дирезулом блакитним і оливковим) бавовняної тканини безперервним плюсовочно-запарним способом. Якість фарбування оцінювали за інтенсивністю, колористичними характеристиками і стійкістю забарвлення до комплексу фізико-хімічних впливів.

Встановлено, що при фарбуванні сірчистими барвниками у присутності метилсиліконату калію підвищується інтенсивність забарвлення (рис. 1).


а)

б)


Рис. 1. Вплив концентрації метилсиліконату калію на інтенсивність забарвлення (функція K/S) при концентрації дирезула голубого (а) і дирезула оливкового (б) 20 г/л.


Відмічено, що найбільш високі значення показників інтенсивності забарвлення спостерігаються при концентрації метилсиліконату калію 10 г/л, при цьому одержані залежності характерні для обох барвників.

Зіставлення показників інтенсивності забарвлення, отриманих при фарбуванні дирезулом блакитним у присутності лужних агентів: гідроксиду натрію, соди кальцинованої та метилсиліконату калію вказує на те, що метилсиліконат калію являється не лише лужним агентом, а й інтенсифікатором при фарбуванні сірчистими барвниками.

В результаті дослідження впливу препарату ГКР-11К (при оптимальній концентрації 10 г/л) на інтенсивність забарвлення в залежності від концентрації сірчистого барвника показано, що в присутності метилсиліконату калію можна знизити концентрацію барвника на 25-50%, при цьому будуть одержані аналогічні за інтенсивністю забарвлення результати.

Досліджено колірні характеристики забарвлень при використанні метилсиліконату калію. Показано, що загальні кольорові відмінності пов'язані із збільшенням кількості барвника на тканині.

Визначено, що метилсиліконат калію не змінює стійкості забарвлення до фізико-хімічних дій.

Порівняння застосування ряду окисників, що рекомендуються для сірчистих барвників, показало, що використання пероксиду водню в лужному середовищі, підвищує стійкість забарвлень, отриманих при фарбуванні дирезулом блакитним у присутності інтенсифікатора, до тертя і до мокрих обробок на 0,5 бала.

Визначено кількість сірчистого барвника на тканині пофарбованій по базовому варіанту і в присутності інтенсифікатора (рис. 2). Застосування метилсиліконату калію сприяє підвищенню сорбції барвника волокном в середньому на 35-40 %.

а)

б)

Рис. 2. Залежність кількості сорбованого (а) і зафіксованого (б) барвника на волокні від його концентрації в фарбувальній ванні:

1 - базовий варіант;

2 – варіант, що пропонується.


Таким чином, застосування метилсиліконата калію в якості інтенсифікатора фарбування сірчистими барвниками сприяє підвищенню інтенсивності забарвлення, не змінює колористичні характеристики, при цьому не впливає негативно на стійкість забарвлених тканин до фізико-механічних дій. Крім того, встановлено, що фарбування водорозчинними сірчистими барвниками з використанням метилсиліконата калію можна проводити і без відновника – сірчистого натрію, що дозволяє значно знизити екологічну небезпеку застосування сірчистих барвників.

У другому підрозділі показано можливість підвищення протизабруднюючих властивостей текстильних матеріалів на основі застосування метилсиліконату калію. Критеріями оцінки протизабруднюючого оздоблення були коефіцієнт брудовідштовхування по відношеню до сухого забруднення (БВС), коефіцієнт брудовидалення (БВ), коефіцієнт протизабруднюючого оздоблення (ПЗ).

Показники, що характеризують гідрофобні і протизабруднюючі властивості, досягають максимальних значень при концентрації метилсиліконату калію 60-80 г/л. Тому для подальших досліджень препарат ГКР-11К застосовували при концентрації 60 г/л.


Таблиця 1

Вплив концентрації ГКР-11К на гідрофобні і протизабруднюючі

властивості бавовняної тканини

Показники

Концентрація ГКР-11К, г/л


-

40

60

80

100

Водопоглинання, %

80

44

45

45

48

Водотривкість, мм. вод.