LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону

застосування водорозчинного силікону з метою визначення впливу кожної з операцій підготовки і встановлення мінімального числа підготовчих операцій, що забезпечить високий гідрофобний ефект. Підготовка здійснювалась за варіантами, представленим в табл. 4.

Таблиця 4

Стадії підготовки сурової тканини

Стадії підготовки

Варіанти обробок


0

1

2

3

4

5

6

Розшліхтування


+

+

+

+

+

+

Лужне відварювання+


+

+

+

Відбілювання


+

+

Мерсеризація
+

+


+


Як видно, кількість нанесеного на тканину препарату залежить від капілярних і сорбційних властивостей тканини, які підвищуються із збільшенням ступеню очищення тканини. Ці дані дозволяють припустити, що для взаємодії гідрофобізатора з текстильним матеріалом необхідна додаткова активація сорбційної поверхні бавовняного волокна.

Зіставлення кількості нанесеного препарату з ефектом гідрофобності тканини показує, що збільшення кількості фіксованого силікону сприяє підвищенню гідрофобного ефекту.

Використання різноманітних методів оцінки гідрофобності тканини (водопоглинання, водовідштовхування, водотривкість) дозволяє однозначно відповісти на запитання, яка ж ступінь підготовки повинна бути при наданні бавовняній тканині високих гідрофобних властивостей. В залежності від призначення тканини, враховуючи вимоги, які ставляться до її якості, необхідна попередня підготовка, що включає розшліхтовування й відварку або розшліхтовування, відварку і мерсеризацію.

Таблиця 5

Вплив ступеня підготовки бавовняної тканини на якість

гідрофобної обробки

Показники якості

Варіанти обробок


0

1

2

3

4

5

6

Капілярність через 30 і 60 хв, мм

-

4

40

60

155 180

100 130

140 170

180 210

150 180

Сорбція апрету, %

-

62

80

100

92

96

112

103

Кількість препарату на тканині, %

-

0,15

1,65

2,15

1,7

2,12

2,66

2,25

Водопоглинання, %


50

52

46

53

42

45

45

Водовідштовхування, ум. од.

50

50

60

70

70

75

75

75

Водотривкість, Па

(мм. вод. ст.)

1470 150

1764 180

2450 250

2744 280

2548 260

2744 280

2744 280

2744 280

Примітка: варіант 0н - неоздоблена сурова тканина

Дослідження зміни розривного навантаження тканини, свідчить про те, що у тканини з водовідштовхувальною обробкою міцність збільшується.

Для оптимізації технологічного процесу гідрофобізації з метою визначення таких умов, які забезпечували б максимум критерію оптимізації (водотривкості) проводили повний факторний експеримент типу 23 з восьми дослідів.

Обробка результатів експерименту дозволила розрахувати коефіцієнти рівняння регресії. Гіпотеза адекватності результатів дослідження і значимість коефіцієнтів регресії обраної математичної моделі перевірялися за критерієм Фішера. Довірчий інтервал для коефіцієнтів регресії визначався за допомогою критерію Ст'юдента.

Аналіз рівняння регресії показує, що найбільший вплив на ефект гідрофобності має концентрація гідрофобізуючого препарату. Значно менший - концентрація каталізатора в просочувальній ванні і температура термообробки.

Пошук оптимуму проводився методом крутого сходження. Аналіз результатів показав, що при оптимальних умовах величина критерію оптимізації досягає 400 мм. вод. ст.

У п'ятому підрозділі з метою розробки одностадійного способу гідрофобного оздоблення бавовняної тканини при використанні алкілсиліконату калію досліджували: вплив концентрації (табл. 6), температури теплової обробки і каталізатора, композиційних складів на гідрофобний ефект і його стійкість до прання.

Таблиця 6

Зміна гідрофобних властивостей у часі

Показники якості

Концентрація ГКР-11К, г/л


20

40

60

80

100

через 24 години

Водотривкість, Па

до прання

3038

3430

3528

3626

3724


після 5 прання

1960

2009

2009

2058

2107

через 6 місяців

Водотривкість, Па


до прання

3332

3528

3773

3920

4018


після 5 прання

2156

2352

2401

2499

2646

Збільшення концентрації препарату до 100 г/л сприяє підвищенню гідрофобного ефекту на 20%, стійкості обробки до прання на 15 %. У процесі зберігання тканини відбувається подальша полімеризація силікону на волокні, про що свідчить підвищення показника водотривкості на 10 %.

В результаті проведеного нами застосування ряду каталізаторів, встановлено, що для підвищення гідрофобного ефекту при оздобленні метилсиліконатом калію однованним способом можуть бути використані солі: ацетат