LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка багатоцільового оздоблення целюлозовмісних тканин на основі застосування водорозчинного силікону

цирконію або ацетат натрію. Використання ацетату цирконію в концентрації 10 г/л сприяє підвищенню ефекту водотривкості на 5-7%.

Вивчення впливу температури теплової обробки свідчить про те, що найбільш високий гідрофобний ефект за допомогою препарату ГКР-11К досягається при термообробці 150С протягом 5 хвилин. Скорочення часу і зниження температури термообробки приводить до погіршення гідрофобних властивостей тканини, головним чином, при оздобленні препаратом ГКР-11К без каталізатора. Крім того, використання каталізатора більше сприяє підвищенню стійкості ефекту до дії багаторазового прання при зниженні температури термообробки.

Однак зміна технологічних параметрів процесу не впливає на зміну показників водопоглинання (залишається в межах 44-46%) і водовідштовхуваня (70 ум од). Показано, що використання композиційних складів на основі метилсиліконату калію і реакційноздатних кремнійорганічних сполук – вінілтриетоксісилану (50% емульсія), поліетилгідросилоксану (50% емульсія 136-157М), поліетилсилоксану (70% емульсія КЕ-10-01) у певних співвідношеннях сприяє підвищенню водовідштовхування і зниженню водопоглинання (табл. 7).

Таблиця 7

Оздоблювальні склади,

концентрація, г/л

Показники якості


Водопогли-нання, %

Водовідштовху-вання, ум. од.

Водотривкість, мПа

ГКР-11К – 10; ВТЭС – 40

38

80

2254

ГКР-11К – 20; ВТЭС – 30

38

80

2548

ГКР-11К – 10; 136-157М – 40

37

80-85

2940

ГКР-11К – 20; 136-157М – 30

41

80

3234

ГКР-11К – 20; КЭ–10–01 – 30

37

85-90

2352

ГКР-11К – 30; КЭ–10–01 – 20

41

85-90

2254

ГКР-11К – 50

46

70

3528


У шостому підрозділі з метою визначення механізму взаємодії препарату ГКР-11К з целюлозним волокном представлено ІЧ-спектри зразків бавовняної тканини: неоздобленої, оздобленої метилсиліконатом калію індивідуально, в присутності каталізатора та в композиції з кремнійорганічною сполукою.

В спектрах всіх зразків оздобленої тканини спостерігається посилення смуг поглинання в області 2910-2920 см-1 в порівнянні з неоздобленою тканиною, але в різних ступенях. Зміна інтенсивності у вказаних областях валентних і деформаційних коливань вказує на виникнення нових водневих зв'язків. Також в спектрах зразків оздобленої тканини підвищується інтенсивність смуг поглинання в областях 3330 см-1 і 2800-3000 см-1, обумовлених валентними коливаннями гідроксильних груп, включених в водневий зв'язок, і груп СН2, що вказує на збільшення міжмолекулярних водневих зв'язків між гідроксильними групами целюлози і силанольними групами апретуючого шару.

Збільшення інтенсивності смуг поглинання при 1275 см-1, що відповідають деформаційним коливанням ОН-груп всередині площини і симетричним деформаційним коливанням групи Si-CH3 у зразках, оздоблених ГКР-11К, а також при 785 см-1, що відповідає зовнішньо-площинним коливанням ОН і Si-CH3 груп і вказує на розрив існуючих в целюлозі і утворення нових водневих зв'язків препарата з целюлозою.

При використанні ацетата цирконію зменшуються піки при 1275 и 785 см-1, що пов'язано з вступом частини гідрофільних груп ГКР-11К у взаємодію з ацетатом цирконію, в результаті чого можливе утворення координаційного зв'язку типу: ГКР-11К – ацетат цирконію – целюлоза.

Аналіз спектрів зразків тканини, оздоблених композицією з реакційно-здатним силіконом, показує, що інтенсивність смуг поглинання при 1275 і 790 см-1 збільшується. Це можливо пов'язано із взаємодією ГКР-11К і ВТЕС, етоксігрупи якого гідролізуються у лужному середовищі з утворенням гідроксильних груп.

Таким чином, одержані результати ІЧ-спектроскопії оброблених зразків тканин дозволяють припустити, що метилсиліконат калію закріплюється на волокні механічним способом, в результаті утворення при термофіксації нерозчинного полімеру у вигляді плівки, що обгортає елементарні волокна, і хімічним, що обумовлено взаємодією силікона з гідроксильними групами волокна з утворенням водневих зв'язків, в присутності каталізатора утворюються координаційні зв'язки, в композиції з кремнійвмісною сполукою в результаті їх взаємодії подовжується ланцюг гідрофобізуючого силоксана.


ВИСНОВКИ


1. Розроблено багатоцільове оздоблення целюлозовмісних тканин при застосуванні метилсиліконату калію, що виявляється в інтенсифікуючій дії в процесі фарбування, гідрофобізуючій дії, наданні протизабруднюючих властивостей бавовняній тканині. Запропоновано технології фарбування сірчистими барвниками, протизабруднюючого і гідрофобного оздоблення.

2. Застосування метилсиліконата калію в якості інтенсифікатора фарбування сірчистими барвниками сприяє підвищенню інтенсивності забарвлення, не змінює колористичні характеристики, при цьому не впливає негативно на стійкість пофарбованих тканин до фізико-механічних дій.

3. Вивчення впливу волокнистого складу тканини на якість гідрофобного ефекту показало, що застосування метилсиліконату калію дозволяє одержати найбільш високий гідрофобний ефект на бавовняній тканині.

4. Визначено вплив операцій попередньої підготовки бавовняної тканини на гідрофобні властивості при оздобленні метилсиліконатом калію і встановлено мінімальне число підготовчих операцій, які забезпечують високий гідрофобний ефект.

5. Встановлено, що при використанні метилсиліконату калію індивідуально досягається гідрофобний ефект з високими показниками водотривкості, а в композиції з реакційноздатними кремнійорганічними сполуками підвищується водовідштовхування і знижується водопоглинання.

6. Запропоновано однованний спосіб високоефективної технології гідрофобного оздоблення бавовняної тканини на основі водорозчинного силікону, що дозволяє отримати показник водотривкості 3500 Па.

7. Розроблено композиції на основі препарату ГКР-11К і реакційно-здатних кремнійорганічних сполук, що забезпечують високий ефект водовідштовхування, стійкий до прання.

8. Запропоновано механізм взаємодії целюлозного волокна з метилсиліконатом калію індивідуально, в присутності каталізатора і в композиції з реакційноздатною кремнійорганічною сполукою. Показано, що метилсиліконат калію утворює з целюлозним волокном водневі зв'язки, в присутності каталізатора утворюються координаційні