LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття при патології стоп

детермінант для СДС – =0,360; при РА – |Ако| =0,413; при ОА – |Ако| = 0,748. Детермінант є узагальненим визначенням взаємозалежності чотирьох основних розмірів (Дст, Оп, Шп, Вп), характерним для даної сукупності стоп.

Морфологічні характеристики (Мi) визначаються взаємозв'язком основних розмірів стопи, що записуються рівнянням лінійної регресії: y - = Rу/х (х - )

Для конкретних параметрів стопи: О -о/д ()

де О і – відповідно поточне і середнє значення обхвату в пучках; Д і – відповідно поточне і середнє значення для довжини стопи, R(о/д) - коефіцієнт регресії параметрів О і Д, що розраховано за формулою:

Rо/д = r о/д

де r о/д – коефіцієнт кореляції, – середнє квадратичне відхилення для Оп, відповідно д. –середнє квадратичне відхилення для Дст

Визначивши значення коефіцієнтів регресії і вільних членів, маємо рівняння прямих регресій по кожній групі патологічних стоп, так по групі СДС;

Оп = 0,116 Дст +210,06

Шп = 0,231 Дст + 38,47

Шп = 0,249 Оп + 34,85

Вп = 0,643 Оп – 127,85

Потім ці рівняння записувались у вигляді матриць та визначався детермінант |AR| для кожної групи (табл. 3).

Таблиця 3

Порівняльна характеристика значень детермінантів основних ознак при СДС, РА, ОА

Найменування ознак

СДС

РА

ОА

АR

0,259

-0,135

0,032

Адовжина

62,614

-36,283

8,073

Аобхват

61,022

-33,825

7,848

Аширина

24,462

-11,024

3,045

Ависота

6,427

-6,278

1,046


Таким чином, значення детермінантів при СДС, РА, ОА для однакових розмірних ознак патологічних стоп, теж різні між собою. Це підтверджує необхідність проектування окремих колодок для кожної групи пацієнтів.

В четвертому розділі на підставі аналізу біомеханічних характеристик ходьби пацієнтів, що мають патологію стоп, розроблено медико-технічні вимогидо КОРКС, які є основою для проектування технологічного процесу. Медичні вимоги враховують індивідуальні клініко-анатомічні особливості і біомеханічні порушення стоп пацієнтів з не фіксованими або частково фіксованими деформаціями при СДС, РА та ОА. Технічні вимоги доКОРКС визначають конструктивні, технологічні і ергономічні характеристики. При конструюванні КОРКС за основу було обрано результати досліджень плантограм патологічних стоп з врахуванням ГОСТ 3927 - 88 та розрахунки Дсл, Шсл, за формулами 1, 2:

Довжина сліду: Дсл = Дст + УP - (S+tn) (1)

де Дст – середнє значення довжини стопи, мм; УP - сума середнього збільшення довжини при ходьбі (8мм) і графічного припуску необхідного для побудови носкової частини сліду колодки (мінімальне значення 20мм.); S – зміщення при опорі п'ятки близько 3мм; tn – товщина матеріалу в п'ятковій частині взуття на грані низу устілки (4-6мм).

Ширина сліду: Шсл = Ш0,68 + ДШ1 + ДШ2 (2)

де Шст – ширина сліду стопи в 0,68 довжини; ДШ1 – припуск на розпластування приблизно 6мм; ДШ2 – припуск на утворення межі сліду стопи приблизно 3мм.

При побудові колодки введено дискретно-цифрову модель плантограм УСТС для патологічної стопи з СДС у статичному положенні. Розроблено еталон уніфікованої колодки з урахуванням КОРКС при СДС (фас. 8121-УПМ1) з контрольними шаблонами та технічною документацією. Враховуючи властивості матеріалів та конструкції КОРКС, розроблено схему алгоритму комп'ютерно-програмного комплексу проектування колодки (рис. 7).

Рис. 7. Схема алгоритму комп'ютерно-програмного комплексу проектування контурів розгортки сліду, поздовжньо-осьового та поперечно-вертикального перетинів профілактично–медичної взуттєвої колодки.


Розроблено та автоматизовано програму проектування колодки з врахуванням конструкції КОРКС (рис.8).Рис. 8. Схема просторово–дискретної моделі каркасу колодки та КОРКС для профілактично–медичного взуття при СДС а)колодка, б) КОРКС

Розроблені вимоги до матеріалів для КОРКС, які б враховували анатомічні та функціональні зміни стопи. Термопластичні матеріали забезпечують формостійкість в процесі експлуатації, викладку склепіння з підтримкою стопи в правильному біомеханічному положенні та розвантажують хворобливі ділянки.

Також розроблено комплекс вимог до конструкції профілактично–медичного взуття при СДС. Оптимальною конструкцією, що рекомендується для повсякденного носіння, є черевики з настроченими берцями (рис. 9).Рис. 9. Схема конструкції профілактично-медичного взуття.Таке взуття охоплює всю тильну поверхню стопи, верхній кант розташовується вище щиколоток; використовується текстильна застібка, що сприяє утриманню та регулюванню взуття на стопі і забезпечує стійке, стабільне положення при ходьбі; відсутні внутрішні шви; каблук з стандартною висотою 20-25мм. При конструюванні взуття для діабетиків визначальним фактором являється комфортність, що часто розходиться з поняттями моди і стилю.

Проведено аналіз ходи пацієнтів у взутті без та в КОРКС і порівняно з нормою за результатами біомеханічних досліджень силових та часових показників опорних реакцій: вертикальної складової (табл. 4).

Таблиця 4

Порівняльна характеристика силових та часових показників вертикальної

складової (Z) опорних реакцій при РА, СДС, ОА без та в КОРКС.

Характеристики вертикальної складової

норма (у % до ваги тіла )

РА

СДС

ОАбез КОРКС

в КОРКС

без КОРКС

в КОРКС

без КОРКС

в КОРКС

Максимум перед-нього поштовху, L1

108,11,21

101,41,01

106,81,12

99,651,36

107,31,21

100,31,21

106,31,02

Міжпоштовховий період, L2

81,021,27

90,3 1,28

83,6 0,91

89,4 1,06

84,4 1,14

86 1,14

83,91,21

Максимум заднього поштовху, L3

112,71,37

99,8 1,08

106,61,23

102,47 1,23

109 1,07

101,91,17

108,9 1,3

Загальний час,

t, с

0,89 0,02

1,20 0,03

0,99 0,03

1,18 0,01

0,99 0,02

1,23 0,04

1,09 0,01

Виготовлені моделі профілактично-медичного взуття були тестовані пацієнтами з СДС на тензометричній доріжці за трьома складовими ОР. Результат порівняльного аналізу опорних реакцій вертикальної складової при ходьбі пацієнтів з СДС без КОРКС та в черевиках з КОРКС показано на рис. 10.

Рис. 10. Графік вертикальної складової опорних реакцій