LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань профілактично-медичного взуття при патології стоп

при ходьбі пацієнтів з СДС в черевичках з КОРКС і без них в співвідношенні з нормальною стопою


Силові показники переднього, заднього поштовхів (L1, L3 ) та міжпоштовховий період (L2) вертикальної складової у групі пацієнтів з СДС при ходьбі в КОРКС, збільшені у порівнянні з показниками при ходьбі без устілок та наближені до параметрів контрольної групи. Графік вертикальної складової (Z) при ходьбі в КОРКС має наближений вигляд типової двогорбої кривої, характерний для норми, що свідчить про стрімку опору п'яткового відділу стопи та динамічність заднього поштовху. Час опори у взутті з КОРКС та силові показники переднього (L1) та заднього (L3) поштовхів наближені до норми. Такі показники патологічних стоп свідчать про зміни акту ходьби із збільшенням навантаження на стопу при опорі.

Термографічні дослідженняпроводились на плантарній поверхні стоппри СДС, РА, ОА носкового, геленкового та п'яткового відділів. В залежності від виду матеріалу і конструкції КОРКС на термограмі були зафіксовані показники температурного поля, які характеризували симетричність рисунку. На плантарній поверхні стоп при СДС інтенсивність гіпертермії більше виражена по медіальній стороні після ходьби в КОРКС, ніж без них. Термографічні дослідження дали змогу простежити динаміку відновлення функції стопи та контролювати відповідність призначених КОРКС для профілактично-медичного взуття.

Результати наукових досліджень являються основою при визначенні та розробці конструкції КОРКС, колодок і спеціального взуття для різних патологій стоп.

ВИСНОВКИ


 • На основі аналізу літературних джерел, досвіду роботи протезно-ортопедичних підприємств, систематизації матеріалів і експериментальних оцінок комфортності взуття пов'язаних із патологічним станом стоп при цукровому діабеті, ревматоїдному артриті, облітеріруючому атеросклерозі, визначено поняття та призначення профілактично-медичного взуття. Запропонована класифікація взуття для пацієнтів на цукровий діабет.

 • Визначено особливості патології стоп. Результати антропометричних досліджень підтвердили припущення про те, що розмірні ознаки не всіх патологічних стоп підпорядковані нормальному розподілу. Установлені закономірності взаємозв'язків стоп при СДС, РА та ОА.

 • За результатами біомеханічних досліджень (опорних реакцій, гоніограми, стабілограми) визначено залежність значень силових, часових величин, характеристик кутових переміщень, опори і перекату стопи, зусилля рівноваги, амплітуди та частоти коливань у сагітальній (Х) і фронтальній (У) площинах патологічних стоп.

 • Вперше розроблено антропофункціональна математична модель патологічних стоп при СДС, РА, ОА. Проведено перевірку залежності ознак (Дст, Шп, Оп, Вп) для кожної групи пацієнтів. Розмірні ознаки за групами СДС, РА, ОА мають значні відмінності між собою. По типології їх виділено в окремі групи для проектування різних колодок.

 • Розроблено конструкції КОРКС та підібрані полімерні матеріали з каучукоподібними властивостями: еластичні листові пінопласти (PEDILIN з температурою термоформування від 110 до 130єС), напівжорсткі листові пінополіуретан, пінополіетилен, піносевилен, ізолон. Визначено параметри нормативів технологічного процесу виробництва КОРКС.

 • Розроблено конструкцію та автоматизовану програму проектування профілактично-медичної колодки з врахуванням конструкції КОРКС для СДС (фас. 8121-УПМ1). Біомеханічні та термографічні дослідження дали змогу простежити динаміку відновлення функції стопи при СДС при використанні КОРКС і профілактично-медичного взуття.

 • Результати роботи впроваджено на ТОВ "БВЛ - 3С", філії "ОРТЕЗ ПРО" Центру соціальної реабілітації інвалідів м. Києва, Вінницькому та Київському казенних експериментальних протезно-ортопедичних підприємствах, які підтверджено актами впровадження та заключенями щодо експертної оцінки, пригінки на дослідне носіння. Розроблено Технічні умови на колодки взуттєві профілактично-медичні (ТУ УОПМ 02070890-01-2000), внесені зміни в Державний Стандарт України: Розділ "01. Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація." 01.040.61; 61.060 Зміна № 1 ДСТУ 2157-93 Взуття. Терміни та визначення. Чинна від 2002-09-01. Очікуваний економічний ефект від впровадження профілактично-медичного взуття для жінок із патологією стоп при СДС, складатиме 840 грн. на 100 пар.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Гондарчук П.М. Біомеханічні аспекти профілактики ускладнень хворих з патологічними ступнями // Зб. прац. III міжнарод. науково-практич. конф. "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини", СИЕТ-98 – К.: ДАЛПУ, 1998– С. 48-50.

 • Гондарчук П.М. Визначення ступенів синдрому "Діабетична ступня" для конструювання взуття хворим на цукровий діабет // Зб. прац. IV міжнарод. науково-практич. конф. "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини", СИЕТ-98 – К.: ДАЛПУ, 1998.– С. 89-92.

 • Гондарчук П.М., Коновал В.П. Антропометричні і клінічні дослідження та профілактика ускладнень хворих на цукровий діабет // Проблеми легкої та текстильної промисловості України. Міжвузівський журнал. – 1999. – № 2. – С. 243-244.

 • Гондарчук П.М. Класифікація взуття для хворих на цукровий діабет // Легка промисловість. – 1999. – № 3. – С. 42.

 • Гондарчук П.М., Коновал В.П., Зубко Л.І. Аналіз антропометричних досліджень паталогічних ступнів за методами математичної статистики // Легка промисловість. – 2000.
  –№2. – С. 53.

 • Гондарчук П.М., Зубко Л.І. Біомеханічні методи досліджень патологічних ступнів// Легка промисловість. – 2000. – № 3. – С. 57.

 • Гондарчук П.М. Розробка антропофункціональної математичної моделі патологічних ступнів // Вісник ДАЛПУ. – 2000. № 1. С. 42-46.

 • Гондарчук П.М., Коновал В.П. Вплив корегуючих устілок на біомеханіку ходи людей з деформацією ступнів // Вісник ДАЛПУ. – 2000. № 3. С.137-139.

 • Гондарчук П.М., Коновал В.П., Олійникова В.В. Метод виготовлення індивідуальних ортопедичних устілок // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2005. № 6. С. 218-221.

 • А.с. Украина, К., № 316 от 27.03.1993 г. Устройство для снятия оттисков стоп // Гондарчук П.М., Михневич О.Е., Зазирный И.М. (Украина).

 • А.с. Украина, К., № 319 от 01.04.1994 г. Способ изготовления стелек – вкладышей для разгрузки стопы // Гондарчук П.М. (Украина).

 • Пат. 32967 А Україна, UA, 6 А61В 17/58, Апарат Міхневича О.Е. для фіксації стопи в анатомічно правильному положенні. Міхневич О.Е., Міхневич В.О., Гондарчук П.М., Савка І.С. № 98084633; Заявк. 28.08.1998; Опубл. 15.02.01, Бюл.№1 – 3с.

 • Пат. 33538 А Україна, UA, 6 А61F 13/06, Профілактично – медичне взуття для хворих з патологією ступнів. Гондарчук П.М., Коновал В.П. № 99031258; Заявл. 05.03.1999; Опубл. 15.02.01. Бюл. № 1 – 6 с.

 • Гондарчук П.М., Зміни до Державного Стандарту України: Розділ "01. Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація." 01.040.61; 61.060 Зміна № 1
  ДСТУ 2157-93 Взуття. Терміни та визначення. Чинна від 2002-09-01.

  В роботах [3, 5, 6, 8, 9] опублікованих у співавторстві, автору належать теоретичне обґрунтування, основні положення, отримані результати біомеханічних, антропометричних, клінічних досліджень та їх статистична обробка, узагальнення і висновки. В авторських свідотствах та патентах [10, 11, 12, 13]


 •