LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини

з каоліном замість вапна і сульфіду натрію, та визначення впливу каоліну на кінетику процесу зневолошування - зоління.

Процеси промивання і відмочування, а також переддубильні та п дублення для всіх варіантів, проводили у відповідності з типовою методикою. Зоління зі спалюванням шерсті для всіх варіантів проводили при РК 1,5 температурі 200С, протягом 20-22 год. Витрати матеріалів для відмочувально-зольних процесів визначали від маси консервованої сировини.

Показники напівфабрикату, отриманого при золінні зі спалюванням шерсті, наведені в табл. 1. Контрольний варіант 1 передбачав зоління за типовою методикою. Дослідні варіанти 2-5 передбачали застосування для зоління розчину гідроксиду натрію, концентрацією 36 г/л ( вар.2,3) та 40г/л ( вар.4,5). Обробка за вар. 3,5 передбачала дозування у розчин гідроксиду натрію каоліну (10 г/л) та його устоювання перед дозуванням 24 години.

Таблиця 1

Зоління зі спалюванням шерсті. Властивості голини та хромованого напівфабрикату.

Показник

Варіант


1

2

3

4

5

Голина після зоління

Температура зварювання , 0С

56

50

55

44

51

ФТС , хв

55

54

58

50

55

Знезолена голина

Виплавлення желатину, %

11,2

10,1

10,6

13,0

12,1

Хромований напівфабрикат

Температура зварювання,0С

108

106

105

106

108

Вміст оксиду хрому, в перерахунку на абс. суху речовину, %

4,37

4,00

4,08

4,40

4,40

Результати досліджень свідчать, що зоління попередньо устояним розчином гідроксиду натрію, концентрацією 40г/л, з дозуванням 10г/л каоліну дозволяє отримати достатній ступінь розпушування дерми, і чисту, без гнейсту і залишків волосу голину, яка за органолептичною оцінкою близька до контрольного варіанту зоління. При концентрації лугу більш ніж 40 г/л. ефективність застосування каоліну обраних концентрацій низька, і не дає змогу уникнути надмірного розпушування дерми, що проявляється у таких дефектах готових шкір, як пухкість і пухлинуватість. При візуальній оцінці було виявлено наявність такого дефекту як підсід на зразках, оброблених гідроксидом натрію концентрацією 36 г/л і нижче.

Дослідження відпрацьованих рідин контрольного та дослідних варіантів зоління показали, що рН розчину, вміст лугу у відпрацьованому розчині суттєво не змінюється в залежності від концентрації каоліну, а залежать лише від початкової концентрації NаОН. Присутність каоліну у зольній рідині зменшує кількість білкових речовин, що перейшли у розчин, а отже, впливає на ступінь прозоленості голини. При видалені каоліну з розчину, втрати його незначні.

Дослідження, проведені з метою вивчення можливості застосування гідроксиду натрію при золінні зі збереженням шерсті показали можливість створення сприятливих умов для зневолошування - зоління без пошкодження волосу лужним реагентом при рідинному коефіцієнті 2,5. При цьому достатня ступінь послаблення зв'язку волосу і епідермісу з дермою і достатнє розпушування останньої досягається при концентрації гідроксиду натрію 16 г/л і вище, тривалості обробки 20 годин. Показники напівфабрикату, отриманого при золінні зі збереженням шерсті, наведені в табл. 2. Обробку для контрольного варіанту 1 проводили за типовою методикою, яка передбачає застосування гідроксиду кальцію та сульфіду натрію. Інші варіанти зоління передбачали застосування розчину гідроксиду натрію концентрацією 16 (вар.2,3) та 20г/л (вар.4,5). Для вар. 3,5 у лужний розчин дозували 10г/л каоліну та попередньо устоювали 24 години.

Таблиця 2

Зоління зі збереженням шерсті. Властивості голини та хромованого напівфабрикату.

Показник

Варіант


1

2

3

4

5

Голина після зоління

Температура зварювання , 0С

53

53

55

50

53

ФТС , хв

54

53

56

53

56

Знезолена голина

Виплавлення желатину, %

7,4

7,2

6,6

8,3

7,2

Хромований напівфабрикат

Температура зварювання,0С

107

106

105

106

107

Вміст оксиду хрому, в перерахунку на абс. суху речовину, %

4,08

3,80

3,50

4,20

3,90

Співставлення зневолошуючих ефектів досліджуємих варіантів зоління свідчить, що достатній ступінь послаблення зв'язку волосу і епідермісу з дермою, а також оптимальну ступінь розпушування дерми досягають при концентрації гідроксиду натрію 20 г/л та каоліну концентрацією 10г/л. При вказаних параметрах обробки отримана голина без підсіду, з високим ступенем прозоленості і бубняви. У хромованому напівфабрикаті дефектів, які б свідчили про надмірне зоління (пухкість, пухлинуватість, стяжка лицьового шару) не виявлено. Хромований напівфабрикат мав необхідну температуру зварювання, за показником вмісту оксиду хрому відповідав вимогам діючого стандарту, за органолептичною оцінкою був м'який, з приємним грифом. У випадку застосування концентрації лугу 25 г/л через 6 годин починається пошкодження волосу, а після обробки протягом двох діб волос повністю розчиняється.

Визначено пружно-пластичні властивості, ступінь бубняви голини ( табл. 3) , отриманої при зоління зі збереженням шерсті (вар.1) і зі спалюванням шерсті (вар.6) за типовою методикою, та з використанням гідроксиду натрію за варіантами зоління зі збереженням (вар. 2,3,4,5), і зі спалюванням шерсті (вар.7,8,9,10). Приведені також показники виходу хромованого напівфабрикату за площею, в % від площі обводненої сировини.

Таблиця 3

Деформаційні властивості голини і вихід шкір за площею при різних варіантах зоління


Показники

Зоління


Зі збереженням шерсті

Зі спалюванням