LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини

шерсті


Тип. мето-дика

Концентрація гідроксиду

натрію / каоліну

Тип. мето-дика

Концентрація гідроксиду натрію /каоліну16/0

16/10

20/0

20/10


36/0

36/10

40/0

4010

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Деформація голини ,%, при напружуванні , кг/см3:1,0

6,0

2,7

3,2

3,6

5,4

5,8

4,0

6,2

3,8

5,6

3,0

11,2

6,2

6,1

9,5

10,8

9,7

8,5

12,8

8,0

10,8

5,0

17,0

16,4

13,2

15,5

16,3

15,6

13,0

16,9

13,5

16,7

Складові деформації, %:-умовно-пружна

53,0

62,3

62,0

54,1

51,3

53,1

61,4

50,8

60,1

53,4

-умовно-еластична

28,0

25,3

25,0

35,2

30,6

23,1

27,5

25,0

27,3

28,0

-умовно-залишкова

19,0

12,4

13,0

10,7

18,1

23,8

11,1

24,2

12,6

18,6

Ступінь бубняви голини, %

17,7

20,1

18,6

22,0

20,0

17,5

18,5

17,2

19,6

17,5

Об'ємний вихід, см3/100 г білку

253

219

251

218

248

257

208

265

251

277

Вихід шкір за площею, %

85,3

75,5

85,1

76,3

86,2

90,2

82,6

84,3

90,5

91,0

Показано, що у випадку зоління зі збереженням шерсті (вар.1-5) відсутність каоліну у розчині призводить до нерівномірного набухання, підвищення ступеню бубняви. Така голина характеризується більшою умовно-пружною і нижчою умовно-залишковою деформацією, що свідчить про зменшення міжфазових контактів у структурі колагену. Голина, яку золили з використанням каоліну, за своїми пружно-пластичними властивостями наближається до голини контрольного варіанту обробки. Схожий характер залежності показників простежується і у випадку зоління зі спалюванням шерсті (вар. 6-10). Відсутність каоліну призводить до збільшення деформування голини, збільшення величини умовно-пружної і зменшення умовно-залишкової деформації. При цьому об'ємний вихід шкір і за площею зменшується. Показники варіантів 8 і 10 близькі до показників голини, отриманої за традиційною методикою. Порівнюючи зоління , проведене при РК=1,5 і 2,5 , видно, що загалом підвищення РК призводить до збільшення ступеню бубняви, та зменшення виходу шкір за площею .

Таким чином, регулювання процесу зоління гідроксидом натрію шляхом введення в систему каоліну дозволяє отримати голину з оптимальними пружно – пластичними властивостями та помірною бубнявою. При цьому створюються передумови для більш рівномірного набухання окремих шарів дерми, що полегшує дію хімічних матеріалів на її структуру.

Підвищення концентрації лугу у зольному розчині без додаткової іонізації фіксованих іонів можливо досягти шляхом додавання до розчину неорганічної солі. Крім того, солі , що характеризуються висолюючим ефектом, підвищують зневолошувальну дію розчину. Дослідження показали , що використання при відмочуванні тіосульфату натрію, сульфату натрію, карбонату натрію, сульфату амонію дозволяє зменшити витрату NаОН до 32 г/л і при цьому отримати голину і шкіру за властивостями і органолептичною оцінкою не гірші за контрольні зразки. Дозування карбонату натрію спричиняє додаткову лужну дію ще на стадії відмочування, що покращує "розкриття" структури дерми. Найкращий ефект зневолошування досягається при низьких концентраціях солей (8-10 г/л). Підвищення концентрації призводить до защемлення волосу у волосяних сумках і зниження зневолошувальної дії розчину.

Досліджували можливість багатократного використання зольного розчину, що дає змогу значно зменшити витрати води і хімматеріалів у процесі зоління, зменшити об'єми стічних вод. Відомо, що відпрацьований зольний розчин має більшу зневолошуючу та розпушуючу здатність. Тому у випадку повторного використання зольної рідини можливо отримати якісну голину при менших витратах лугу. Через те, що у відпрацьованому розчині каолін своїх сорбційних властивостей не проявляє, відновлення сорбційних властивостей у системі гідроксид натрію-каолін можливе за двома варіантами: а) дозування свіжого каоліну у відпрацьований розчин; б) дозування регенерованого каоліну у відпрацьований розчин.

Як показали дослідження, властивості голини та хромованого напівфабрикату практично не відрізняють лише у випадку 3-и кратного використання зольної рідини. Збільшення кратності використання відпрацьованої зольної рідини призводить до зниження міцності, зменшення площі шкір. Спостерігається зниження об'ємного виходу та температури зварювання шкір. Можливо, це є результатом нерівномірного надмірного розпушування структури дерми, що підтверджується підвищенням показника виплавлення желатину та значним зниженням ферментативно- термічної стійкості дерми.

Проведення зоління з застосуванням гідроксиду натрію робить можливим