LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка екологічно безпечної технології зоління шкіряної сировини

оксипролін)

8,46

14,17

5,56

Результати дослідження амінокислотного складу відпрацьованих зольних рідин свідчать (табл 7), що зоління гідроксидом натрію високої концентрації без каоліну призводить до надмірного розпушування структури дерми, та переходу великої кількості імінокислот у відпрацьований розчин, що спричиняє погіршення якості голини та готової шкіри. При поступовому дозуванні гідроксиду натрію по мірі його поглинання дермою можна уникнути надмірного впливу лугу на білкові складові і, таким чином, створити умови для якісного проведення процесу зоління і рівномірного розпушування дерми.

Низька концентрація амінокислот у відпрацьованих зольних рідинах при використанні гідроксиду натрію і каоліну вказує на можливість їх повторного застосування на даному процесі. Наявність білкових речовин в зольних розчинах інтенсифікує процес зневолошування шкір що дозволяє знизити витрату гідроксиду натрію.

У розділі 5 наведені результати оцінки ефективності і виробничих випробувань технології безвапняного зоління з використанням гідроксиду натрію і каоліну. Представлені показники, що характеризують весь цикл виробництва хромових шкір для верху взуття, який в обох випадках після знезолювання проводили за діючою технологією (табл.8).

Таблиця 8

Матеріалоємність і екологічність технологій

Показники

Технологія


Розроблена

Діюча

Витрата хімічних матеріалів, кг/100м2 шкір:

Карбонату натрію

3,66

3,66

-ПАР

1,47

1,47

- сульфіду натрію


11,42

- гідроксиду кальцію

-

22,98

- каоліну

9,1

-

- гідроксиду натрію

34,58

-

- сульфату амонію

14,06

18,31

Екологічно небезпечні відходи в стоках, мг/дм3

- ПАР

12

12

- сульфіду натрію

-

180

Сортність готових шкір, %

96,2

95,0

Економія шкірсировини, %

4,16

-

У розробленій технології виключено використання сульфіду натрію, як екологічно небезпечної речовини, скорочено витрату сульфату амонію. Виробничі випробування показали, що з метою зменшення витрат хімічних матеріалів, доцільно проводити трикратне використання зольної рідини. Характеристика якості готової продукції за основними показниками та органолептичною оцінкою представлена в табл. 9.

Таблиця 9

Фізико-хімічні властивості шкір

Показник

Технологія

Нормативний

Показник


Розроблена

Діюча


Вихід за площею готових шкір, %

104,50,25

1000,25

-

Товщина зразків шкір,мм

1,50,1

1,50,1

-

Границя міцності під час розтягування, 10 МПа

2,470,25

2,50,25

Не менше 1.8

Напруження при появі лицьових тріщін,10 МПа

2,120.2

2,140,2

-

Подовження при напруженні 10 МПа,%

35,02,5

24,12,0

15-35

Уявна щільність , г/см3

0,600,03

0,670,03

-

Жорсткість на ПЖУ 12М, сН

21,00,2

26,00,2

-

Вміст у шкірі , %-

- вологи

13,30,1

14.20,1

10-16

- голинної речовини*

76,00,5

76,20.5

-

- мінеральних речовин*

6,120,2

5,010.2

-

- оксиду хрому*

4,540,1

4,600.1

Не менше 3,5

-речовин, які екстрагують органічними розчинниками*

8,870.2

9,800,2

3,7-10,0

* Примітка: Показники хімічного складу шкір приведені у перерахунку на абс. Суху масу.

Приведені дані свідчать, що шкіри, отримані за розробленою та діючою технологіями, відповідали вимогам нормативно-технічної документації. Розроблена технологія дозволяє підвищити сортність готових шкір. Крім того, шкіри, отримані за розробленою технологією, мали нижчу жорсткість, більшу еластичність та вищий вихід за площею.

Розроблена технологія безвапняного зоління пройшла виробничу апробацію на Київському ЗАТ "Чинбар". Труднощів та технологічних ускладнень при виконанні відмочувально-зольних процесів та предубильно-дубильних процесів не спостерігали. Голина мала чисту лицьову поверхню без залишків волосу, стяжки лицьової поверхні та інших дефектів. Перевагами розробленої технології є досягнуте підвищення сортності готових шкір, та зниження витрати сировини на одиницю продукції. Технологія передбачає значне скорочення шкідливих речовин, зниження забруднення навколишнього середовища.

ВИСНОВКИ

  • В дисертаційній роботі розроблені наукові основи нової нетрадиційної технології проведення відмочувально-зольних процесів та конкретні технологічні рішення, що забезпечують поліпшення якості голини та готової шкіри, вирішення екологічних проблем, підвищення ефективності роботи шкіряних підприємств.

  • Застосування речовин, що здатні проявляти іонообмінні властивості дозволяє створити у зольному розчині умови для поступового дозування лугу, по мірі його поглинання дермою, і таким чином регулювати процес зоління. Це дає змогу рівномірно прозолити голину, уникнути надмірного розпушування дерми, отримати шкіру з високими фізико-механічними властивостями. У зв'язку з цим запропоновано механізм поступового дозування гідроксиду натрію при золінні без зовнішнього втручання, з використанням каоліну, як речовини з високими


  •