LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка і застосування композиційних текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних матеріалів

год.


Рис.2. Кінетика розкладання пероксиду водню

в присутності уповільнювача (5 г/л):

1– без уповільнювача;

2 – уротропін;

3 – меламін;

4 – карбамід.

У підрозділі 3.2 на прикладі модельної сполуки динітродисульфокислоти стильбену вивчено хімізм вибілювання бавовняних матеріалів. За допомогою електронних спектрів поглинання модельної суміші показано, що в залежності від водневого показника вибілювального розчину проходить втрата кольору забарвлюючих речовин бавовняного волокна шляхом взаємодії пероксидного аніону НО по подвійним звўязкам етиленової групи або глибокій деструкції по цій групі.

У підрозділі 3.3 представлено результати розробки і дослідження властивостей композиційних текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних матеріалів. Для очищення бавовни-сирцю від восків, білкових речовин, пектинових та азотистих речовин, геміцелюлоз, тобто від супутніх речовин і речовин, штучно нанесених в прядильному і ткацькому виробництвах, потрібні також текстильно-допоміжні речовини, які мають поверхнево-активні властивості. Основними складовими цих композиційних речовин є поверхнево-активні речовини з високим та низьким значеннями гідрофільно-ліпофільного балансу. В якості поверхнево-активної речовини з високим значенням гідрофільно-ліпофільного балансу використані оксиетильовані спирти і феноли, в якості поверхнево-активної речовини з низьким значенням гідрофільно-ліпофільного балансу – вперше використано метиловий ефір карбонових кислот рослинної олії. Розроблена текстильно-допоміжна речовина одержала торгову назву ІДерма-ТексІ. На ТОВ ІЛотосІ (м. Херсон) організовано промислове виробництво текстильно-допоміжних речовин, марки ІДерма-ТексІ: ІДерма-Текс 5І і ІДерма-Текс 5АІ (ТУ У 14124740-007-98). Детально досліджена поверхнево-активна компонента ІДерма-ТексівІ з низьким значенням гідрофільно-ліпофільного балансу – метиловий ефір карбонових кислот рослинної олії. Розроблено технологію одержання цієї сполуки. ІДерма-ТексиІ, а саме ІДерма-Текс 5АІ, використано при підготовці бавовняних тканин (ІхолоднеІ вибілювання). Показано високу ефективність речовини (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив ІДерма-Текс 5АІ на показники бавовняної

тканини арт. 276 при "холодному" вибілюванні

Найменування Концентрація, г/л Ступінь білості, % Капілярність, мм

ІДерма-Текс 5АІ 0,5 2,0 5,0 78,0 82,0 84,0 120 156 162

ІДерма-Текс 5АІ був випробуваний також і в класичній технології вибілювання. Показано, що препарат дозволяє досягти ступеня розшліхтовування 76,2-78,4 %, значно підвищити капілярність в процесі відварювання та білість в процесі вибілювання (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив ІДерма-Текс 5АІ на показники бавовняної

тканини арт.276, підготовленої за класичною технологією


Концентрація ІДерма-Текс 5АІ, г/л Показники ефективності ІДерма-Текс 5АІ по стадіях

розшліхтовування відварювання вибілювання

Ступінь розшліхтовування, % Капілярність, мм Ступінь білості, %

0,5 76,2 141-149 78,0

1,0 78,7 154-162 80,0

2,0 75,2 175-179 81,0

3,0 76,3 180-186 82,0

5,0 78,4 190-210 84,0

Виробничі випробування проведені безпосередньо на ВАТ ІХерсонський бавовняний комбінатІ.

З метою здешевлення процесу вибілювання бавовняних матеріалів створені нові текстильно-допоміжні речовини, які одержали торгову назву ІБіло-ТексІ: ІБіло-Текс НІ і ІБіло-Текс КІ (ТУ У 21286584-009-2000). В складі ІБіло-ТексівІ замість складової з низьким значенням гідрофільно-ліпофільного балансу, яка виступає в ролі розчинника супутніх речовин целюлози, введений гідротропний розчинник – комплекс карбаміду з лимонною кислотою. Склад ІБіло-ТексівІ захищений патентом України.

Виробничі випробування текстильно-допоміжної речовини ІБіло-Текс НІ були проведені і при вибілюванні бавовняного волокна (70 – 80 0С) в умовах ватної фабрики Торгового Дому ІКампус Коттон КлабІ (м. Херсон) та показали високу ефективність і технологічність при концентрації препарату 1 г/л (табл. 3).

Спосіб вибілювання бавовни з використанням ІБіло-ТексівІ захищений патентом України. Запропонований спосіб вибілювання бавовни дозволяє одержати вибілену вату з показниками, що відповідають ГОСТ 5556-81 ІВата медицинская гигроскопическая. Технические условияІ.

Таблиця 3

Характеристика вибіленого бавовняного

волокна з використанням ІБіло-Текс НІ


Найменування показників Одиниця вимірювання По ГОСТ 5556-81 Фактичні результати

Білість % 66 82

Капілярність мм 67 72,5

Поглинальна здатність г 19 21

На основі розробленого композиційного вибілювача ІПероксІ і текстильно-допоміжних речовин (марки ІДерма-ТексІ і ІБіло-ТексІ) створено принципово нову композицію для ІхолодногоІ вибілювання ІФайно-ТексІ (ТУ У 21286584-007-98 ). Композиція має комплексну дію і проявляє властивості стабілізатора, диспергатора, емульгатора, розчинника і руйнівника забарвлюючих натуральних сполук целюлози. Склад ІФайно-ТексаІ захищений патентом України і включає такі складові: комплекс пероксиду водню і карбаміду, комплексоутворюючі речовини, поверхнево-активна компонента, оптичний вибілювальний препарат, вода.

Використання композицій ІФайно-ТексуІ, склади яких наведені в табл. 4, в процесі ІхолодногоІ вибілювання дають можливість одержати високі фізико-хімічні і механічні показники вибіленої тканини (табл. 5).

Запропоновані зразки композицій дозволяють підвищити ступінь білості бавовняної тканини на 2 - 4 %; здатність до витирання у 3,4-3,8 рази; розривне навантаження: по основі – на 11 - 19 %, по пітканню – на 30 - 40 %; поверхневу щільність – на 2,3-5,7 %. Крім того, забезпечується необхідна капілярність тканини і відсоток усадки, що допускається держстандартом.

Технологія одержання композиції для "холодного" вибілювання освоєна на ТОВ ІЛотосІ (м. Херсон) та успішно пройшла випробування на ВАТ ІХерсонський бавовняний комбінатІ. Виробничі випробування композиції для ІхолодногоІ вибілювання дали можливість підвищити білість тканин на 3,6 %, капілярність на 26-32 мм, підвищити розривання навантаження на 60 %, стійкість до витирання більш, ніж у 2,5-3 рази. При такому вибілюванні виключається деструкція волокна. На сьогоднішній день в Україні та країнах СНД відсутні технології, якi б пiсля операцій вибілювання забезпечували пiдвищення мiцностi волокна та тканини. Бавовняна тканина набуває еластичностi, наповненностi, ма? при?мний гриф та зовнішній вигляд.

Таблиця 4

Склад композицій для ІхолодногоІ вибілювання

целюлозних текстильних матеріалів

Склад композиції Вміст компонентів у композиції, мас. %

1 2

Поверхнево-активний компонент 11,5 14,4

Комплекс пероксиду водню і карбаміду 18,5 17,9

Метасилікат натрію 9,6 -

Диспергатор НФ - 0,1

Оптичний вибілювальний препарат 0,15 0,1

Вода 60,25 67,5


Таблиця 5

Показники бавовняної тканини (арт. 1В0276 -ХЕ),

вибіленої композиціями для ІхолодногоІ вибілювання

Найменування показників Показники вибіленої тканини зразками композицій

1 2 По ГОСТ

Капілярність, мм 125 122 80-100

Ступінь білості, % 84,0 86,0 82,0

Ширина готової тканини, см 80,2 80,3 80,01,5

Поверхнева щільність, г/м2 141,2 145,8 138,07

Число ниток на 10 см: - по основі - по пітканню 256 262 2585

202 209 2006

Розривне навантаження, кгс - по