LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ

стійкість до згинання при низьких (мінус 40 С) температурах.

Вивчений вплив низьких температур в динамічних і статичних умовах на проби спеціальних матеріалів, також вивчений вплив розчинів мінеральних кислот, аміаку, лугів на міцностні характеристики і проникність проб спеціальних матеріалів вище зазначеними агресивними середовищами. Аналіз впливу низьких температур в динамічних умовах на проби спеціального матеріалу, згідно запропонованої раніше функціонально-логічної схеми (розділ 2) вибору оцінки захисних властивостей спеціальних матеріалів для виготовлення ІК, дозволив визначити стійкість до згинання матеріалів з полімерним покриттям вітчизняного і зарубіжного виробництва (рис. 1).

Рис. 1. Залежність стійкості до згинання від низьких температур спеціальних

матеріалів: 1 – "Треллеборг"; 2 – "Дрегер"; 3 – ПМБК -Н; 4 – ТСК-15; 5 – БЦК; 6 – ІЗК

За показниками стійкості до згинання, згідно з вихідними вимогами, а це 20000 циклів при мінус 40С, відповідає вітчизняний спеціальний матеріал ІЗК, тому подальші експерименти проводилися з ним і з деякими іншими (по вибору) зразками з метою порівняння їх показників. Аналіз впливу низьких температур в статичних умовах на проби матеріалів для виготовлення ІК визначив необхідність розробки і апробації нового способу контролю зміни повітропроникності і коефіцієнта морозостійкості (рис. 2) матеріалів з полімерним покриттям в режимі "заморожування-розморожування".

Розроблена методика і технічне забезпечення для проведення указанимх досліджень.

Проведені також дослідження по вивченню впливу розчинів мінеральних кислот, аміаку, лугів на міцностні характеристики проб спеціальних матеріалів (хемостійкість), які показали, що текстильні матеріали, що застосовуються в цей час при виготовленні спеціальних костюмів для проведення робіт в закритих ємкостях, руйнуються в концентрованих розчинах сірчаної, соляної, азотної, фосфорної кислот, лугу і аміаку (рис. 3).


Проведені експерименти довели, що найбільш хемостійким та моро-зостійким виявився матеріал ІЗК з полімерним покриттям СКЕПТ-50 (рис. 2, рис. 3 і табл. 1). Він практично не змінив свої міцностні показники і після годинного контакту з газорідинною фазою аміаку.

Проаналізовані методи оцінки проникності текстильних матеріалів і матеріалів з полімерним покриттям. Мірою проникності нами вибрано час, який зрештою, характеризує захисні властивості спеціальних матеріалів і їх

функціональну залежність від діючих факторів можна представити в такому вигляді:

t = f (C, T, P, V), (7)

де t – час проникнення (проникність), с; С – концентрація агресивного середовища %; P – тиск агресивного середовища, мм вод. ст.;

V – об'єм агресивного середовища, мл.

Таблиця 1

Зміна значення повітропроникності і коефіцієнта морозостійкості проб спеціальних матеріалів від часу впливу низької температури

(мінус 40C) в статичних умовах


Час заморожування

проб, c

Найменування спеціальних матеріалів


ІЗК

ПМБК-Н

ТСК-15

БЦК


Повітро- проникність, В1

дм3/м2с

Коефіцієнт морозостійкості, К

Повітро-проник-ність, В1

дм3/м2с

Коефіцієнт морозостійкості, К

Повітро-проник-ність, В1

дм3/м2с

Коефіцієнт морозостійкості, К

Повітро-проник-ність, В1

дм3/м2с

Коефіцієнт морозостійкості, К

0

0,10

-

0,27

-

0,13

-

0,19

-

3600

0,10

1,0

0,29

0,93

0,13

1,0

0,22

0,86

7200

0,10

1,0

0,30

0,90

0,14

0,93

0,25

0,76

10800

0,10

1,0

0,32

0,84

0,15

0,87

0,29

0,66

14400

0,10

1,0

0,36

0,75

0,17

0,74

0,32

0,59

18000

0,10

1,0

0,43

0,63

0,21

0,61

0,37

0,51


Узагальнений аналіз отриманих результатів показав, що при збільшенні концентрації мінеральних кислот, захисні властивості проб матеріалу ІЗК зменшуються незалежно від природи агресивного середовища, проте її вплив суттєвий, якщо розглядати такі летючі кислоти як соляна і азотна (рис. 4). Аналіз отриманих результатів показав, що незалежно від концентрації, найактивнішими реагентами з проникності слід вважати розчини HCl і HNO3, а розчини H2SO4 і H3PO4 можна вважати такими, які до визначеної концентрації істотно не впливають на дифузійний процес. Що ж стосується розчинів NaOH, то тільки до 20 % концентрації спостерігається зменшення в часі дифузійного процесу, поскільки її збільшення приводить до його уповільнення завдяки кристалізації реагентів через сполучення з СО2 що знаходиться в повітрі (рис.4, 5).

Тому, на підставі проведених експериментів, досліджувані мінеральні кислоти за показниками проникності проведених експерімен-тів та лугу можна розташувати в такий ряд активності: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 і NaOH. При збільшенні концентрації NaOH, розривальні характеристики зразків -


зменшуються, за виключенням проб матеріалу ІЗК, який слід вважати хемостійким (рис. 5). Проникнення газорідинної фази аміаку проводилося згідно методики (розд. 2).

Проведені експерименти показали, що рекомендований матеріал ІЗК з полімерним двостороннім покриттям може бути застосований при виготовленні ізолювального костюма для проведення робіт в закритих ємкостях.

В четвертому розділі приведені результати експериментальних досліджень ступеня руйнування матеріалів з полімерним покриттям від параметрів швейної голки. Встановлена залежність зміни розривальної характеристики, коефіцієнта повітропроникності проб, виготовлених з ПЕ-плівки (фізична модель) і еластоштучшкіри-Т ІЗК від кроку стібків (1, 2, 3, 4 і 5 мм), утворених швейними голками № 100; № 110; № 120; № 130 і № 150.

Результати експериментів показали, що із збільшенням кроку стібка при постійному номері голки ступінь руйнування проби змен- шується, а при постійному значенні кроку стібка і збільшенні номера