LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ

голки, для проб матеріалів, що вивчаються, самим "небезпечним"кроком стібка слід вважати крок рівний 1 мм і 2 мм, а самою "небезпечною" голкою – голку № 150.

Вивчення залежності зміни коефіцієнта повітропроникності від кроку стібків і номера голки показали аналогічні результати, тобто із зменшенням кроку стібка і збільшенням номера голки, його значення зростає. На підставі проведених досліджень був проведений розрахунок коефіцієнта руйнування матеріалів з полімерним покриттям залежно від кроку стібка і номера швейної голки. Вказаний коефіцієнт рекомендується як критерій оцінки ступеню руйнування при нитковому з'єднанні деталей виробу з полімерним покриттям (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив параметрів швейної голки, кроку стібка і кількість

проколів на ступінь руйнуванняпроб


Номер голки та її діаметр (d), мм

Крок стібка, мм

Кількість проколів на 30 мм ширини, шт.

Площа одного проколу, мм2

Зруйнована площа проби, мм2

Не зруйнована площа проби, мм2

Коефіцієнт руйнуван-

ня, Кр


100 (1,0)

1

17


0,78


13,3

16,7

0,44


2

10


7,8

22,2

0,26


3

8


6,2

23,8

0,21


4

6


4,7

25,3

0,16


5

5


3,9

26,1

0,13


110 (1,1)

1

17


0,95

16,2

16,8

0,49


2

10


9,5

23,5

0,29


3

8


7,6

25,4

0,23


4

6


5,7

27,3

0,17


5

5


4,8

28,2

0,14120 (1,2)

1

171,13

19,2

16,8

0,53


2

10


11,3

24,7

0,31


3

8


9,0

27,0

0,25


4

6


6,8

29,2

0,19


5

5


5,7

30,3

0,16


130 (1,3)

1

17


1,33

22,6

16,4

0,58


2

10


13,3

25,7

0,34


3

8


10,6

28,4

0,27


4

6


8,0

31,0

0,21


5

5


6,6

32,4

0,17


150 (1,5)

1

17


1,77

30,1

14,9

0,67


2

10


17,7

27,3

0,39


3

8


14,2

30,8

0,31


4

6


10,6

34,4

0,24


5

5


8,9

36,1

0,20


Аналіз результатів досліджень показав, що осново визначаючим фактором ступеня руйнування А матеріалу, швейною голкою при постійному значенні її діаметра є крок n стібка:

, (8)

Якщо врахувати, що кожний номер швейної голки характеризується її діаметром d, то (8) можна записати у такому вигляді:

(9)

тобто, ступінь руйнування А одночасно залежить від діаметра d швейної голки і частоти n стібків (проколів).

Графічна залежність між діаметром голки (номером), кроком стібка (кількістю проколів) і ступенем руйнування площі проби від проколів характеризується прямолінійно (рис. 6).


Рис. 6. Залежність ступеня руйнування площі проби від кількості

проколів і номера (діаметра) швейних голок:1 – 100 (1,0 мм);

2 – 110 (1,1 мм); 3 – 120 (1,2 мм); 4 – 130 (1,3 мм); 5 – 150 (1,5мм)


Проведені розрахунки експериментальних даних показали, що при постійному значенні діаметра швейної голки, ступінь руйнування площі проби наскрізними проколами залежить від кроку стібка (табл. 2). Так, наприклад, якщо крок стібка рівний одиниці, то кількість наскрізних проколів на 30 мм довжини матеріалу рівно 17, а якщо крок стібка дорівнює трьом, то вказана кількість проколів буде дорівнювати тільки восьми. Таким чином, між геометричними параметрами голки і стібка існує залежність, яку можна застосовувати для характеристики ступеня руйнування площі проби матеріалу, особливо, з двостороннім полімерним покриттям, який застосовується для виготовлення ізолювальних костюмів, а таким показником може бути коефіцієнт руйнування матеріалу Кр, розрахунок якого не представляє труднощів. Так, якщо номер швейної голки, як було сказане раніше, характеризується діаметром d (мм), то площа S (мм2) одного проколу буде дорівнювати:

, (10)

а коли таких проколів n штук, то загальна площа руйнування вже буде дорівнювати:

. (11)

Кількість проколів на певну довжину строчки регламентується кроком стібка.