LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ

Так, у нашому випадку було враховано кількість наскрізних проколів нанесених голкою на довжині матеріалу 30 мм.

Що ж стосується ширини проби, то вона була рівною діаметру голки (рис. 7) і її загальна площа Sзаг визначається як:

Sзаг = а в, (12), або Sзаг = d b. (13)


Рис. 7. Схема проби матеріалу для розрахунку коефіцієнта її руйнування Кр

Тому з урахуванням (11, 12 і 13) для визначення коефіцієнта руйнування Кр матеріалу швейною голкою, автором роботи було рекомендовано таке відношення:

. (14)

Вивчення хемостійкості швейних ниток (табл. 3), що проводиться згідно розробленої методики, показало, що після годинного контакту проб (вісім видів ниток) з вказаними агресивними середовищами різної концентрації, поліпропіленові нитки 60П (100 % поліпропіленового волокна) не руйнуються, і тому рекомендуються для виготовлення ІК.

Для пошиття ізолювального костюма запропоновані основні з'єднувальні шви: зшивний шов, скріплений по зрізах; зшивний шов

з подальшим настрочуванням; допоміжні – накладний шов із закритим зрізом, накладний шов з відкритим зрізом і шов впідгін з відкритим зрізом. Всі шви загерметизовані і забезпечують захист від дії НШВФ.

Таблиця 3

Зміна розривальних характеристик ниток після обробки розчинами агресивних середовищ, %

Волок-нистий склад швейних ниток, %

Найменування агресивних розчинів


H2SO4 %

HCl %

HNO3 %

H3PO4 %

NaOH %

NH3 %


50

80

90

10

35

56

70

98

20

80

20

40

100

лавсан, 100

- 7,2

- 12,2

- 100

0,0

- 1,4

- 1,8

- 23,2

- 100

- 2,1

- 9,1

- 25,4

- 70,1

- 11,0

капрон, 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 3,0

- 14,1

0,0

0,0

0,0

аримід, 100

- 2,4

- 4,7

- 70

- 12,3

- 85,7

- 10,2

- 32,8

- 100

- 1,5

- 7,4

- 3,8

- 13,2

- 15,5

поліпро-пілен, 100

+ 7,0

+ 1,1

- 0,8

0,0

0,0

+ 2,7

+ 4,0

+ 7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бавовна, 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 1,7

- 8,2

0,0

0,0

0,0

фенілон, 100

- 3,7

- 88,4

- 100

- 10,7

- 37,7

- 9,4

- 100

- 100

0,0

0,0

- 6,3

- 17,0

- 10,2

терлон, 100

- 6,6

- 11,8

- 100

- 2,1

- 7,3

- 19,7

- 22,1

- 100

- 2,8

- 10,8

- 19,4

- 68,2

- 12,6

внівлон, 100

- 3,5

- 86,8

- 100

- 2,3

- 8,0

- 1,9

- 9,5

- 100

0,0

0,0

- 2,6

- 8,4

0,0


В п'ятому розділі, згідно аналізу умов праці робочих слюсарів, які займаються підготовкою і очищенням закритих ємкостей від залишків мінеральних кислот, лугів і розчинів солей на їх основі, аміаку, відповідно до сформованих вихідних вимог до ЗІЗ для вище згада-них робіт, топографії дії НШВФ, з урахуванням результатів проведених досліджень, було розроблено конструкторсько-технологічне рішення костюма. Суконний костюм, який використовується в цей час для робіт з очищення ємкостей, не може бути аналогом конструкції ізолювального костюма, тому для побудови базової основи ІК була використана методика побудови ЦОТШЛ, а також рекомендації ЦНДІШП з конструювання спеціального одягу, технічні умови ТУ 17-08-216-84 "Основные параметры базовых конструкций специальной одежды. Комбинезоны мужские", ОСТ 17-325-86 "Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды". При конструюванні ІК враховані припуски на вільне облягання та динаміка руху під час роботи, створений повітряний прошарок для забезпечення комфортного мікроклімату. Ізолювальний костюм, виготовлений з матеріалу з полімерним покриттям еластоштучшкіри-Т ІЗК, це комбінезон з вшивними рукавами з поглибленою проймою, капюшоном з обтюратором, герметичними панчохами (чоботи знімні), які повністю захищають робітника від дії НШВФ, особливо від їх газоподіб- ної фази, ІК комплектується засобами індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗ ОД) і іншими ЗІЗ.

Враховуючи динаміку руху під час роботи, властивості ма- теріалу з полімерним покриттям, з якого він виготовлений, запропонована конструкція ІК з амортизаційними ліктьовими і наколінними накладками. Амортизаційні накладки виконані у вигляді вільно розташованих прямокутних пластин і заздалегідь напруженими по довжині, тобто дугоподібні (рис. 8).

Рис. 8. Схема ударозахисної накладки для колінноліктьових суглобів, що

складається з: 1,4 – еластоштучшкіра-Т ІЗК; 2 – ударопоглинаючий еле- мент; 3 – еластична стрічка


Відпрацьовано технологічне рішення та особливості обробки ІК. Герметичність готового виробу перевіряється манометричним методом, тобто визначення мінімального падіння тиску в підкостюмному просторі за одиницю часу.

Розроблені технічні умови на ізолювальний костюм КІ-Є "Сатурн" (ТУ У 18.2-00209102-054-2005), інструкція з експлуатації і технологічна послідовність обробки виробу.

Проведені фізіологічні дослідження і оцінка можливої тривалості роботи в даному ізолювальному костюмі для