LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ізолювального спеціального одягу для очищення ємкостей від агресивних середовищ

проведення робіт в закритих ємкостях. Розробка впроваджена на ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" і отримала позитивну оцінку, тобто КІ-Є надійний за захистом, зручний по його конструкції і значно дешевше за іноземні аналоги (в 5 – 7 разів).


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ


1. На підставі аналізу умов праці робітників, зайнятих підготовкою і очищенням закритих ємкостей для зберігання (транспортування) хімічної продукції, встановлено, що проблема, пов'язана з ЗІЗ існує, актуальність якої очевидна. Оскільки закриті ємкості, згідно класифікації за кількістю в них кисню, відносяться до газонебезпечних об'єктів, то ЗІЗ повинні бути ізолювального типу. Для проектування ізолювального костюму необхідний комплексний підхід, тобто вибір матеріалу, конструкції і технології виготовлення виробу.

2. Встановлено, що для виконання технологічних операцій по очищенню закритих ємкостей в режимі "30 хвилин робота і 10 хвилин відпочинок", кількість необхідних характерних робочих рухів дорівнює 11: пози № 1 - № 4 слід вважати незручними і складно-напруженими (час перебування 985 с або 54,7 %), пози № 5 - № 7 відносяться до середньо-напружених (час перебування 429 с або 23,8 %), пози № 8 - № 11 – до легко-напружених (час перебування 386 с або 21,5%) а до найбільш енергетично-напруженої – поза № 9. Виконання технологічних операцій в позі № 1 і № 3 на протязі 512 с (28,4 %), потребують постійного захисту колінно-локтьових суглобів від статичного навантаження що створюється масою робітника.

3. Розроблені і вдосконалені методики для вивчення: морозостійкості проб матеріалів в статичних умовах, їх проникності і хемостійкості до впливу аміаку, розривальних характеристик ниткових з'єднань, а також оцінки ступеня їх руйнування швейною голкою залежно від її номера і кроку стібка.

4. Експериментально доведено, що морозостійкість проб матеріалів в статичних умовах задовільно оцінюється коефіцієнтом морозостійкості, що дорівнює відношенню вихідної повітропроникності (В0) до її величини (В1) після досліджень в режимі "заморожування - розморожування", із застосуванням розробленого приладу МПЗ, на який отримано два патенти України.

Встановлена залежність між природою полімерного покриття і стійкістю до багаторазового згинання проб при низьких (мінус 40С) температурах в динамічних умовах. Найпридатнішим матеріалом для виготовлення ІК рекомендується еластоштучшкіра-Т ІЗК, яка витримує 23710 циклів при нормі 20000 циклів.

5. Аналізи результатів по вивченню хемостійкості і проникності показали, що спеціальний матеріал ІЗК не руйнується і непроникний в процесі впливу сірчаної, соляної, фосфорної кислот, лугів різних концентрацій, а також газорідинної фази аміаку.

6. Для захисту робітників-слюсарів, що виконують підготовчі роботи і очищення закритих ємкостей, а також враховуючи динаміку при цьому і захисні властивості матеріалу, запропонована конструкція ІК з амортизаційними ліктьовими і наколінними накладками. Визначені технологічні особливості виготовлення ізолювального костюма.

Розроблені технічні умови ТУ У 18.2-00209102-054-2005 "Костюми ізолювальні для проведення робіт по очистці ємкостей" і технологічна послідовність обробки виробу, проведені фізіологічні дослідження і дана оцінка можливої тривалості роботи в ізолювальному костюмі. Розробка значно дешевша зарубіжних аналогів і впроваджена на ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Михайлова Н.В., Мичко А.А. Аналіз методики оцінки якості ниткового з'єднання // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 1. – С. 64 – 66.

2. Буханцова Л.В., Михайлова Н.В., Мичко А.А. Визначення впливу основних факторів на міцність ниткових з'єднань // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 1, Ч. 1. – С. 42-45.

3. Привала В.О., Мичко А.А., Михайлова Н.В. Новий прилад по визначенню повітропроникнення матеріалів для одягу // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 5, Ч. 1. – С. 63-65.

4. Михайлова Н.В., Ковтун Р.И., Мичко А.А. Методика вивчення водотривкості проб спеціальних матеріалів для ізолювальних костюмів // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005. – № 11[93]. – С. 86-91.

5. Михайлова Н.В. Средства индивидуальной защиты в соответствии с европейскими стандартами // Уголь Украины. – 2002. – № 10. – С. 29 – 30.

6. Михайлова Н.В., Болібрух Б.В., Мичко А.А. Вплив товщини адгезиву на міцність з'єднання спеціальних матеріалів // Пожежна безпека. – 2002. – № 2. – С. 67 – 71.

7. Михайлова Н.В., Ковтун Р.І., Дейнека І.Г., Мичко А.А. Розробка методики для оцінки розривальних значень ниткових з'єднань / Вісник, Східноукраїнській національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ. – 2005. – № 7[89]. – С. 155-159.

8. Пат.1600064 СССР, МКИ А 62 В 17/00. Герметичный изолирующий костюм: А.с. 1600064 СССР, МКИ А 62 В 17/00 / А.А. Мычко, В.И. Очкуренко, Н.В. Михайлова, В.И. Жуков, В.П. Бегун (СССР). – № 4463285/40-23; Заявл. 19.07.88; Опубл. 15.06.90. – 3 с.

9. Пат. 59810 А Україна, МКІ 7 G01N33/36. Прилад для визначення повітропроникнення натуральних і штучних шкір.: Пат. 59810 А Україна, МКІ 7 G01N33/36 / А.А. Мичко, В.О. Привала,

Н.Є. Заруденська Н.В. Михайлова (Україна). – № 20021210341; Заявл. 20.12.2002; Опубл. 15.09.2003, Бюл.. № 9. – 3 с.

10. Пат. 67010 А Україна, МКІ 7 G01N33/36. Прилад для визначення повітропроникності текстильних шкіряних матеріалів: Пат. 67010 А Україна, МКІ 7 G01N33/36 /В.О. Привала, Н.Є. Зарудинська, Н.В. Михайлова, А.А. Мичко (Україна). – № 2003043790; Заявл. 24.04.2003; Опубл. 15.06 2004, Бюл. № 6. – 3 с.

11. Пат. 67192 А Україна, МК 7 А 62D5/00, D06N3/08 Агресивно-, морозо-, термостойкий материал (АМТС) для одягу спе- ціального призначення / Б.В. Болібрух , А.А. Мичко, Н.В. Михайлова (Україна): Пат. 67192 А. – № 2003087434; Заявл. 06.08.2003; Опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6. – 3 с.

12. Пат. 70796 А Україна, МКІ 7 D06N3/08 Агресивозахісний матеріал для одягу спеціального призначення і спосіб його виготовлення / А.А. Мичко, Н.В. Михайлова, Р.И. Ковтун. (Україна): Пат. 70796 А). – № 20031212793; Завл. 29.12.2003; Опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. – 3 с.

  • Михайлова Н.В., Носкова Л.В. Разработка изолирующего костюма для защиты от ароматических углеводородов // Труды 4-ой Междунар. научно-технической конф. "Проблемы охраны труда и техногенноэкологической безопасности". – Севастополь. – 1996. – С. 84 – 85.

  • Михайлова Н.В., Ковтун Р.И. Специальные средства индивидуальной защиты для работающих с аммиаком, хлором и минеральными кислотами // Труды 4-ой Междунар. научно-техничес- кой конф. "Проблемы охраны труда и техногенноэкологической безопасности". – Севастополь. – 1996. – С. 92.

  • Михайлова Н.В., Дейнека І.Г.,


  •