LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками

урахуванням коефіцієнтів вагомості, визначається за такою залежністю:

= 0,1 + 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,2 (15)Рис. 5. Оцінка міри статичності-динамічності форменого одягу повсякденного ( ) і спеціального ( ) призначення за композиційно-конструктивними факторами: 1 - геометрична структура форми; 2 - геометричний тип конфігурації форми; 3 - напрямок місця розташування КДЕ і ІДЕ; 4 - симетричність форми і розташування КДЕ і ІДЕ; 5 - кольоросполучення між видами виробів костюма і між виробами і ІДЕ.


Остаточні оцінки міри статичності-динамічності форменого одягу повсякденного призначення спеціального призначення при підстановці в (15) відповідно дорівнюють 0,84 і 0,65. Таким чином, розглянуті

вище костюм повсякденного призначення є більш статичним, а спеціального – динамічним.

У роботі розроблено методику, що дозволяє при дизайн-проектуванні| створювати нові комплекти (костюми) форменого одягу з урахуванням|з врахуванням| їх необхідних і можливих застосувань|вживання| та фірмового стилю організації. В основу методики було покладено принципи модульного проектування, використання яких дозволяє на основі однієї базової форми отримувати|одержувати| цілий ряд|лава,низка| нових моделей з|із| різних варіантів складальних одиниць (уніфікованих деталей) практично без зміни технологічного процесу. Як змінні одиниці у форменому одязі рекомендується використовувати різні варіанти конструктивно-декоративних елементів (КДЕ|) та інформаційно-декоративних елементів (ІДЕ|). Методика використовувалась при проектуванні серії моделей різних видів форменого одягу, що входять до костюму (кітель, брюки, сорочка). Наприклад, при проектуванні серії моделей сорочок, узявши за базову форму модулі: пілочка, спинка, і застосовуючи різні варіанти модулів: рукав, кишені, планка пілочки, кокетка пілочки та спинки, комір, пояс, манжети, погон-хлястик, вишивка, шеврони| було отримано|одержані| вироби одного вигляду|вид|, але|та| різного призначення та сезонності для різних посад (рис. 6).

У пропонованій методиці також приведено структурно-логічну модель процесу проектування форменого одягу, на етапах якого визначаються: призначення виробу, сезонності виробу, посади службовця, виду КДЕ| та ІДЕ|, місцерозташуванняРис. 6. Ієрархічна структура модулів серії моделей сорочки


ІДЕ|, колірного рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| і складу матеріалу.

Таким чином, застосування|вживання| методик модульного проектування і кількісної оцінки якості форменого одягу дозволяє підвищити якість розробки форменого

одягу і зменшити межі|кордон| пошуку остаточних рішень|розв'язання,вирішення,розв'язування|, скоротити тривалість підготовки виробництва, сформувати оптимальний асортимент різних видів форменого одягу.

У четвертому розділі на конкретних прикладах показана можливість використання на швейних підприємствах, які займаються розробкою і випуском форменого одягу, системи оцінки якості різних видів виробничого одягу за естетичними показниками.

На основі результатів теоретичних досліджень, був розроблений, запропонований і апробований на ряді підприємств, що займаються розробкою і випуском форменого одягу, проект стандарту, що встановлює номенклатуру естетичних показників якості форменого одягу. Використання запропонованого стандарту дозволить виконувати оцінку якості як проектованої, так і готової продукції з урахуванням вагомих показників.

Запропоновано методику комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками. Апробування у виробничих умовах основних положень методики, показало, що її використання дозволяє здійснювати більш об'єктивну оцінку якості форменого одягу як на стадії дизайн-проектування, так готової продукції. Такий підхід дозволяє при впровадженні у виробництво запропонованої методики одержати значний економічний ефект.

У роботі запропоновано й апробовано методику, яка дозволяє проводити споживчу оцінку форменого одягу за ступенем відповідності між необхідними і можливими її застосуваннями, а також рекомендації з оцінки показників цілісності композиції на прикладі одиничного показника статичність-динамічність.

У розділі наведено результати досліджень і викладено положення методики вибору на конкурсній основі підприємства на постачання комплектів форменого одягу для службовців МВС України.

Рекомендації і розробки, спрямовані на підвищення системи оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками, приведені у дисертаційній роботі, упроваджені на ряді підприємств і організацій, у тому числі на швейних підприємствах "Дана", "ТУСМО", ЗАТ ВТФ "Місцевпром", а також Державному науково-дослідному інституті МВС України (ДНДІ МВС України) з одержанням економічного ефекту понад 70000 гривень.


ВИСНОВКИ


На основі даних проведених досліджень можна зробити такі висновки.

1. Розкрито закономірності впливу найбільш властивих форменому одягу функцій, що дозволило розробити номенклатуру естетичних показників якості, яка представлена в вигляді багаторівневої ієрархії. Використання запропонованої номенклатури естетичних показників дозволить підвищити якість розробки форменого одягу і проводити більш об'єктивну комплексну оцінку якості проектованої і готової продукції.

2. Запропоновано для оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками математичну модель, основу якої покладено асимптотичний розподіл екстремальних значень показників якості, а також точкова та інтервальна оцінка показників одягу, що характеризують зовнішній вигляд. Запропоновані принципи дозволяють здійснювати оцінку естетичної якості з більшою вірогідністю.

3. Науково обґрунтовано методологія, яка дозволяє проводити споживчу оцінку форменого одягу за ступенем відповідності між необхідними і можливими її застосуваннями. У даній методиці показані шляхи пошуку і вибору таких варіантів форменого одягу, при яких забезпечується максимально можлива відповідність між застосуваннями, необхідними для споживача, і застосуваннями, можливими для виробу, тобто забезпечується максимально можливе задоволення потреб споживача і, разом з тим, максимально повне використання можливостей виробу.

4. Обґрунтовано, розроблено і запропоновано методику для кількісної оцінки показників цілісності композиції форменого одягу, яка дозволяє, зокрема, використовуючи одиничний показник статичності-динамічності, врахувати не тільки суб'єктивне естетичне розуміння міри краси, але і критерії гармонійності, які визначаються на основі наукового аналізу й узагальнюють великий практичний матеріал.

5. Обґрунтовано перспективність використання запропонованої спеціальної методики, яка включає структурно-логічну модель і алгоритм, що дозволяє проводити оцінку доцільності