LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних емульсій

(рівень)

Водотривкість,

Па ( мм вод. ст.)


Емульсія 1 (ОС-20 "Б)

66,0

0 (1)

0 (0)

68,6

0 (1)

0 (0)

71,7

0 (1)

0 (0)

Розт.

Емульсія 2 (Синтаф 7-12)

50,4

60 (2)

1421 (145)

49,7

70 (3)

1470 (150)

47,1

70 (3)

1568 (160)

117

Емульсія 3 (ДЕАСЖК)

56,2

50 (2)

1470 (150)

53,7

60 (2)

1470 (150)

53,0

60 (2)

1470 (150)

109

Емульсія 4 (Циклімід)

66,8

50 (2)

1372 (140)

66,5

50 (2)

1519 (155)

66,0

50 (2)

1568 (160)

103

Емульсія 5 (Етоній)

58,0

0 (1)

0 (0)

55,5

0 (1)

0 (0)

54,4

0 (1)

0 (0)

109

Емульсія 6 (ПВС)

61,0

0 (1)

0 (0)

57,2

0 (1)

0 (0)

57,0

0 (1)

0 (0)

Розт.

Примітка. Концентрація емульсії в просочувальному розчині при визначенні ККЗ складала 60 г/л.


Аналіз отриманих даних свідчить про те, що найбільш високі гідрофобні властивості (за показниками водовідштовхування, водотривкості та більш низьким водопоглинанням) має бавовнянолавсанова тканина, яка оброблена емульсією 2, що одержана на основі аніоноактивної ПАР Синтаф 7-12. Встановлено, що використання емульгаторів з високою емульгуючою здатністю не завжди дозволяє одержати високий гідрофобний ефект на тканині, наприклад, використання ДЕАСЖК з високими показниками емульгуючої здатності не дозволяє досягти необхідного гідрофобного ефекту на текстильних матеріалах.

На наш погляд гідрофобізуюча здатність емульсії ПМГС не залежить від емульгуючих властивостей використаної ПАР, а буде визначатися природою її полярної групи, яка надає їй розчинність при взаємодії з водою. Отже, ПАР повинна мати не тільки високу емульгуючу здатність, а й мінімальну кількість гідрофільних груп. Гідрофобізуюча здатність емульсії 136-157М буде визначатися природою та наявністю здатних до іонізації полярних груп емульгатора. Так, наприклад, використання оксіетильованих ПАР в якості емульгатора вкрай негативно впливає на гідрофобність оздоблених ТМ емульсією ПМГС. Причина підвищення гідрофільних властивостей обробленої тканини полягає в приєднанні молекул води до кисню оксіетильованої групи ПАР за рахунок утворення водневих зв'язків. Комплекси, які утворюються, можуть включати до 20 молекул води на один атом кисню, а отже, в таких емульгаторів превалює змочувальна дія і вони нівелюють гідрофобний ефект на ТМ.

Ґрунтуючись на колоїдно-хімічних властивостях досліджених ПАР у якості найбільш ефективного емульгатора обрано аніоноактивну ПАР Синтаф 7-12.

В другому підрозділі здійснено вибір найбільш ефективного каталізатора (реагенту) для гідрофобного оздоблення тканин поліметилгідросилоксановою емульсією.

Для підвищення показників якості гідрофобного оздоблення, зниження температури теплової обробки таі спрощення технології в якості реагентів нами були використані комплексні сполуки цирконію та солі слабких органічних кислот.

Показники якості гідрофобного оздоблення бавовнянолавсанової тканини арт. 2701 представлені в табл. 3.

Таблиця 3

Показники якості гідрофобного оздоблення бавовнянолавсанової тканини арт. 2701

Каталізатор

Водопоглинання, %

Водовідштовхування,

ум. од. (рівень)

Водотривкість,

Па (мм вод. ст.)до

прання

після прання

до прання

після прання

-

56,4

0 (1)

-

0 (0)

-

Без каталізатора

39,5

70 (3)

50 (2)

1568 (160)

1470 (150)

Сульфат міді

30,5

80-(4)

70 (2)

1666 (170)

1470 (150)

Сульфат цинку

35,6

70-(3)

70-(2)

1568 (160)

1568 (160)

Сульфат нікелю

41,6

70-(3)

70-(3)

1666 (170)

1470 (150)

Ацетат міді

22,4

90 (5)

70 (3)

1960 (200)

1666 (170)

Ацетат цинку

24,8

80-(4)

70 (3)

1666 (170)

1470 (150)

Ацетат натрію

45,1

70-(3)

70-(3)

1666 (170)

1568 (160)

Ацетат цирконію

19,0

90+(5)

80 (3)

2058 (210)

1960 (200)


Аналіз отриманих експериментальних даних (табл. 3) дозволив зробити висновок, що індивідуальне застосування емульсії ПМГС рідини надає бавовнянолавсановим тканинам досить високі водовідштовхувальні властивості, що відповідають вимогам ДСТУ. Застосування ацетату міді дозволило одержати хороший гідрофобний ефект, однак введення в просочувальну композицію ацетату цирконію підвищує показник водовідштовхування до 90 ум. од. і величину водотривкості тканини до 200-210 мм вод. ст. При цьому основні фізико-механічні показники обробленої тканини залишаються в межах вимог ДСТУ.

Істотне розходження в гідрофобних властивостях оброблених текстильних матеріалів обумовлено різною природою комплексних катіонів, використаних в оздоблювальних композиціях у якості каталізаторів (реагентів).

Відомо, що катіони з зовнішніми електронними оболонками s2, s2p6 (Zr4+) і f-катіони, а також частина d-катіонів відносять до класу А. Спорідненість донорних атомів до катіонів цього типу можна розташувати в наступній послідовності: у V групі N>P>As; у VI групі О>S>Se; у VII групі F->Cl->Br->I-.

Низькозарядні s2p6d10-катіони (Cu+, Zn2+, Ni2+, Cu2+) і деякі d-катіони зі значним числом d-електронних пар (Pd2+, Pt2+, ...) схильні до утворення дативних dπ— dπ зв'язків з акцепторними d-орбиталями донорних атомів S, Se і Ті (але не О), Р и As (але не N) і аніонами