LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних емульсій

136-157М в поєднанні з комплексною сіллю цирконію (варіант 2) дозволяє знизити в однаковій мірі поверхневу енергію ТМ різного волокнистого складу. Відзначено, що найбільш низьку поверхневу енергію мають текстильні матеріали, обробленні емульсією фторорганічного препарату Oleophobol SL (варіант 4), що пояснюється їх хімічною природою (CF3 - 6 мН/м, CF2 - 18 мН/м, CH3 - 24 мН/м).

Основні показники якості гідрофобного оздоблення бавовнянолавсанової тканини арт. 2701, обробленої по варіантах табл. 5, представлені в табл. 6.

Таблиця 6

Показники якості гідрофобного оздоблення

Склад

Показники


Водовідштовхування,

ум. од. (рівень)

Водотривкість,

Па (мм вод. ст.)


До

прання

після 1-го

після 5-го

До

прання

після 1-го

після 5-го

1

70 (3)

60 (2)

50 (2)

1470 (150)

1421 (145)

1568 (160)

2

90+(5)

80 (4)

60 (2)

2058 (210)

1862 (190)

2156 (220)

3

90+(5)

80 (4)

60 (2)

2058 (210)

1862 (190)

2205 (225)

4

90+(5)

90 (4)

80 (4)

2156 (220)

2156 (220)

2156 (220)

5

70 (3)

60 (2)

50 (2)

2107 (215)

1862 (190)

1911 (195)

6

80 (4)

70 (3)

50 (2)

2352 (240)

2058 (210)

1960 (200)

7

80+ (4)

70 (3)

50 (2)

2156 (220)

2058 (210)

2107 (215)

8

70 (3)

60 (2)

50 (2)

2156 (220)

1862 (190)

1911 (195)


На підставі отриманих даних встановлено, що фторорганічний препарат індивідуально, у композиції з КЕ 136-157М і ацетатом цирконію (варіанти 2, 3, 4) надають текстильному матеріалу однаково високі показники водовідштовхування до мильно-содових обробок. Високого показника водотривкості, стійкого до прання, можна досягти при використанні практично всіх варіантів оздоблювальних композицій.

Порівняння даних табл. 5 і 6 дозволило зробити висновок, що застосування різних по хімічній природі гідрофобізаторів надає текстильному матеріалові високі гідрофобні властивості, що є стійкими до мильно-содових обробок (МСО), однак оздоблення на основі кремнійорганічних препаратів дещо поступається оздобленню на основі фторорганічного гідрофобізатора до дії МСО.

У третьому підрозділі вивчена можливість підвищення гідрофобних властивостей ТМ і розроблені нові оздоблювальні композиції на основі предконденсату термореактивної смоли (ПТРС) МКФ-50 і емульсії рідини Н 21 637.

Для дослідження використовувалася бавовнянолавсанова тканина Грета арт. 2701 і бавовняна тканина арт. 5014. Гідрофобне оздоблення здійснювали на основі застосування різних композицій (табл. 7).

Стійкість гідрофобного оздоблення до мильно-содових обробок визначали до та після п'ятикратного прання за показниками водовідштовхування (ум. од., рівень) і водотривкості (Па, мм вод. ст.). Як оптимальний склад для надання високих водовідштовхувальних властивостей було обрано композицію КЕ 136-157М: ацетат цирконію в співвідношенні 60:10 г/л.

Таблиця 7

Варіанти оздоблювальних складів

Склад

Варіанти обробок та концентрація препаратів, г/л


1

2

3

4

5

136-157М

60

60

60

-

60

Ацетат цирконію

10

10

10

-

10

МКФ-50

-

40

-

-

-

Сакотекс ПУ

-

-

40

-

-

Хлорид амонію

-

5

5

-

-

Oleophobol SL

-

-

-

20

-

Н 21 637

-

-

-


10


Для підвищення стійкості гідрофобного ефекту до мокрих обробок в оздоблювальний склад просочувальної композиції оптимальної концентрації вводили препарати Сакотекс ПУ (40%-ний водний розчин діметилолсечовини) і МКФ-50 (продукт конденсації меламіну таі карбаміду з формальдегідом у лужному середовищі).

Введення до складу оздоблювальної композиції на основі поліалкілгідросилоксанових емульсій деяких кремнійорганічних амінів вже в невеликій концентрації призводить до одержання високого гідрофобного ефекту, стійкого до мокрих обробок. При цьому відзначається, що кремнійорганічні сполуки крім аміногруп повинні містити у своєму складі декілька етоксі або метоксігруп.

Таким чином для підвищення стійкості гідрофобного оздоблення до дії мокрих обробок у склад просочувальної композиції вводили амінофункціональну кремнійорганічну сполуку Н 21 637 наступної будови:

.

Амінофункціональна кремнійорганічна сполука – блоксополімер полідіметилсилоксана та поліметлетилпропілдіамінсилоксана із вмістом азоту 0,4%.

Для порівняння стійкості до дії МСО гідрофобних властивостей, що надаються ТМ оздоблювальними композиціями на основі кремнійорганічної емульсії 136-157М, використовували гідрофобізуючий препарат фторорганічної природи Oleophobol SL швейцарської фірми „Ciba".

Дані, що характеризують гідрофобні властивості бавовнянолавсанових і бавовняних тканин, оброблених складами (табл. 7), наведені відповідно в табл. 8 і 9.

Таблиця 8

Стійкість гідрофобних властивостей тканини арт. 2701 до дії МСО

Склад

Водовідштовхування,

ум. од. (рівень)

Водотривкість, Па (мм вод. ст.)


До

1

5

До

1

5

1

90+ (5)

80 (4)

60 (2)

2058 (210)

1960 (200)

1764 (180)

2

90 (5)

80