LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями

100 мг/см2 бета-частинки малих енергій (до 400 кеВ) суттєво затримуються.

Аналізуючи дані таблиці 2 бачимо, що шкіра РЗ-Ю має значно кращий показник коефіцієнта пропускання бета-частинок при щільності матеріалу 670 мг/см , 402 мг/см , а при невеликій енергії до 400 кеВ і при щільності матеріалу 134 – 268 г/см - гірший. У межах похибок коефіцієнти пропускання (щільність однакова) для всіх зразків практично не відрізняються. Тобто, захисні властивості зразків від бета-частинок ідентичні.

Таблиця 2


Залежність коефіцієнта пропускання бета-променів (Кβ) від щільності /товщини

матеріалу РЗ – ЮКβ

N шарів

мг / см2

Еβ, кеВ

1

134

2

268

3

402

5

1340

150 – 250

0,15

0,08

0,05

0,01

250 – 350

0,23

0,12

0,07

0,02

350 – 450

0,39

0,20

0,13

0,04

450 –550

0,60

0,31

0,21

0,05

550 – 650

0,66

0,39

0,23

0,06

650 – 800

0,70

0,39

0,23

0,05

800 – 1000

0,72

0,38

0,22

0,03

1000 – 1300

0,70

0,34

0,17

0,01

1300 - 2279

0,44

0,12

0,04

0,00


Рис. 2 Залежність коефіцієнта пропускання бета-частинок (Кβ) від щільності/товщини зразка матеріалу РЗ – Ю


Згідно методики проведення розрахунків радіозахисних властивостей матеріалів, визначено масовий коефіцієнт ослаблення від енергії гамма-променів та бета–частинок. Встановлено, що захисні властивості матеріалів (РЗ-К, РЗ-П, Т1, Т2) які досліджувались, мало відрізняються від зразка РЗ-Ю. Це видно зі значень масового коефіцієнта ослаблення, які подані в таблиці 3.


Таблиця 3


Залежність масового коефіцієнта ослаблення (μ і) від енергії гамма-променів для різних типів матеріалу


Тип

мате-лу


Еγ, кеВ


μ РЗ - Ю


μ РЗ - К


μ РЗ - П


μ РЗ - Т


μ Т 1


μ Т 2

59,5

0,178

0,182

0,182

0,408

0,160

0,208

81,0

0,155

0,146

0,140

0,238

0,127

0,176

276,4

0,110

0,107

0,123

0,106

0,103

0,099

302,8

0,114

0,111

0,113

0,111

0,100

0,086

356,0

0,108

0,106

0,104

0,111

0,109

0,100

383,8

0,106

0,101

0,100

0,106

0,085

0,135

661,6

0,079

0,096

0,093

0,091

0,104

0,177


В енергетичній області до 270 кеВ зразок РЗ-Т має суттєво більший, порівняно з іншими зразками, коефіцієнт ослаблення μ, відповідно менший коефіцієнт пропускання. Така тенденція, як і для зразка РЗ -Т, спостерігається для зразка Т2, але меншою мірою.

Встановлено, що найкраще від бета-випромінювання захищає юхтова шкіра, а від гамма-випромінювання - шкіра хромтитанового методу дублення. Отже, результати досліджень стверджують фізичну гіпотезу.

Дослідження фізико-механічних показників шкір показали, що опромінення бета- та гамма-променями в приведених зонах енергії не послабили захисних властивостей шкіри.

Підтвердженням хімічної гіпотези були хімічний та спектральний аналізи опромінених зразків. При виготовленні шкіри з радіозахисними властивостями, враховуючи результати хімічного та спектрального аналізів, в роботі рекомендовано склад та кількість солей металів, які мають більшу масу ядра, а саме Сr, Ті, Al, Fe.

Досліджено, що на розсіювання гамма-квантів впливає хімічний склад речовини при застосувані м'якого гамма-випромінювання (використовувались два джерела випромінювання - 137Cs і 133Ba + 241Am) з енергією100 – 200 кеВ і нижче. Дослідження кількісного та якісного складу зразків шкір РЗ–Ю та РЗ-Т проводились у лабораторії Інституті оранічної хімії НАН України та на кафедрі технології шкіри та хутра КНУТД. Визначено, що обидва зразки (РЗ–Ю, РЗ–Т) містять приблизно рівну кількість вуглецю, водню, азоту, оксиду хрому, жиру, золи.

Результати досліджень спектрального аналізу золи зразків, які одержали в хіміко-аналітичній лабораторії кіровської експедиції "Кіровгеологія", виявили суттєву різницю в складі сполук титану: для шкіри РЗ–Т – 2 %, для шкіри РЗ–Ю – 0,05%; алюмінію – 1% та 0,2% відповідно (див. табл. 4).

Таблиця 4


Результати спектрального аналізу (напівкількісний)Найменування матеріалу

Компоненти, які визначаються, % мас


P,

%

Sb,

10-3

Cr,

10-3

Pb,

10-3

Ti,

10-2

Mn,

10-2

Ga,

10-3

Ni,

10-3

Sn,

10-3

Cu,

10-3

Na,

%

Zr,

10-3

Al,

%

Ca,

%

РЗ-