LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями

енергії.

 • Визначено коефіцієнт поглинання бета-частинок у різних видах шкіри. Доведено, що найбільший коефіцієнт поглинання бета-частинок має юхтова шкіра.

 • Визначено, що (в енергетичній області до 270 кеВ) шкіра хромтитанового методу дублення має значно більший, порівняно з іншими видами шкіри, коефіцієнт поглинання, а значить менший коефіцієнт пропускання гамма-променів. Така ж тенденція відстежується і для поліамідно-поліефірної тканини, товщиною 2,3 – 2,5 мм.

 • Досліджено, що фізико–механічні властивості юхтової шкіри та шкіри хромтитанового методів дублення не погіршилися після опромінення їх гамма-променями та бета-частинками.

 • Рекомендовано при виготовленні натуральної шкіри з радіаційно-захисними властивостями до складу дубильних сумішей додавати 15 - 20 % солей титану та 30–32 % - хрому.

 • Рекомендовано для виготовлення деталей верху радіаційно-захисного взуття: юхту хром-рослинного методу дублення, шкіру хромтитанового методу дублення, поліефірно-поліамідну тканину (товщина 2,3-2,5 мм), а для підошов – поліуретан із вмістом 7-11%.радіаційно-захисних домішок.

 • Доведено, що радіозахисні домішки з рідкоземельних металів і сурми вводяться до композиції при виготовленні поліуретанових підошов, а солі Ті, Cr, Fe, Al – у процесі дублення шкір.

 • Розроблено дві конструкції спеціального взуття для захисту від іонізуючого випромінювання:

  • бахили з верхом з поліефірно-поліамідної тканини;

  • черевики з верхом з юхти та підкладки зі шкіри хромтитанового методу дублення з металевим (з алюмінію) армуючим елементом та устілкою, яка знаходиться між основною устілкою та підошвою;

  • підошва з поліуретану з радіаційно-захисними домішками на основі рідкоземельних елементів, метод кріплення якої до верху взуття - литтєвий.

  11. Одержано математичну модель досліджуваного процесу формостворення верху з пакету матеріалів (перший шар юхта, а другий – шкіра хромтитанового методу дублення) та проведено статистичний аналіз результатів досліджень.

  12. Вперше визначено режими і нормативи формування юхтової шкіри та шкіри хромтитанового методів дублення у зволоженому двошаровому пакеті на випуклих поверхнях, якими є колодки. Режими формування при знакозмінних температурах: температура нагріву при термофіксації 80 50 С; деформація розтягнення –25 5%; температура охолодження – (-50 С).

  13. Удосконалено технологічний процес складання заготовок бахилів та черевиків:

  • запропоновано способи герметизації швів при складанні деталей верху заготовок захисного взуття;

  • розроблено технологічний процес складання заготовки, визначено адгезив та нормативи клейового поєднання деталей;

  • вдосконалено технологічний процес складання взуття.

 • Розроблено технічні умови на виготовлення дослідної партії двох видів взуття.

 • Визначено, що радіаційно-захисні домішки в матеріалах не впливають суттєво на формування внутрішньовзуттєвого мікроклімату і не діють негативно на шкіряні покрови стоп людей та самопочуття їх.

  16. Досліджені захисні та гігієнічні властивості взуття з радіозахисними домішками в матеріалах верху та низу його. Рекомендовано використовувати захисне взуття для працюючих в тридцяти кілометровій зоні ЧАЕС за вахтовим методом, у пунктах жорсткого дозиметричного контролю (Народичі, Поліське, Славутич, Зелений Мис та інших), а також для робітників гірничодобувної галузі.  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Червонюк Л.П., Олійникова В.В., Коновал В.П. Вибір матеріалів на передпроектній стадії розробки спеціального взуття. // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2001.- № 5 - С. 277-278.

 • Червонюк Л.П., Олійникова В.В., Дашковська О.В. Вивчення ефективності захисту шкіряних та текстильних матеріалів від радіаційного випромінювання. // Вісник КНУТД.– 2002.- №1 - С. 68-70.

 • Червонюк Л.П., Коновал В.П., Дашковська О.В. Теоретичні основи хімічної гіпотези природи явища захисту натуральної шкіри від опромінення. // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2003.- № 1 - С. 235-236.

 • Червонюк Л.П., Коновал В.П., Дашковська О.В. Визначення хімічного складу шкір стійких до радіації. // Вісник КНУТД.– 2002.- №2 - С. 82-84.

 • Червонюк Л.П., Коновал В.П, Олейникова В.В. Изучение свойств материалов для создания радиозащитной обуви // Междунар. научно-практ. конф. ''Новое в дизайне, моделировании, конструировании и технологии изделий из кожи''– Шахты: ЮРГУЭС. – 2003. – 293-297.

 • Червонюк Л.П., Олійникова В.В., Дашковська О.В. Вивчення ефективності захисту від радіаційного випромінювання матеріалів для спеціального взуття // Всеукраїнська наукова конфер. молодих вчених "Наукова діяльність молоді на переломі тисячоліть" - Том 1.- Київ: КНУТД. – 2002. –С.44-45.

 • Захисне взуття від радіоактивного опромінення. Україна, Коновал В.П., Червонюк Л.П., Олійникова В.В. (Україна). - Заявлено 15.10.02.

  В публікації 1, 5 автором проведений аналіз асортименту взуттєвих материалів. Розроблені теоретичні основи виготовлення спеціального взуття з використанням материалів вітчизняного виробництва, стійких до радіації. В публікації 2, 6 автору належить аналіз здобутих результатів по визначенню ефективності захисних властивостей шкіряних та текстильних матеріалів від іонізуючого випромінювання. В публікації 3, на основі акількісного аналізу шкіри, автору належить підтверження хімічної гіпотези природи явища захисту натуральною шкірою від іонізуючого випромінювання. В роботі 4, за результатами хімічного (кількісного) аналізу шкір, автором доведена доцільність використання хромтитанового методу дублення при створені шкір стійких до радіації. В публікації 7 автором здійснена розробка конструкції, застосування елементів захисту та технології складання захисного взуття.
  АНОТАЦІЯ


  Червонюк Л.П. Розробка конструкції та технологічного процесу виготовлення спеціального взуття з радіозахисними властивостями. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – Технологія взуттєвих та шкіряних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2002.

  Дисертацію присвячено актуальній проблемі розробки конструкцій спеціального взуття з радіозахисними властивостями для використання у радіаційно-забруднених зонах. Визначено вплив солей титану, хрому у дубильній суміші, товщини шкір на їх радіозахисні властивості.

  За результатами проведених досліджень: визначено вплив опромінення на


 •