LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості

мм

То

Ту

По

Пу

1

Аralka 01

0,18

103

9,6

13,4

620

330

2

Аralka 02

0,18

99

9,4

12,0

640

330

3

Аrаlка 03

0,18

98

9,2

12,8

640

320

4

Аrаlка 04

0,15

96

8,8

12,8

640

310

5

Аrnikа

0,19

110

9,6

13,0

630

340

6

Selen

0,20

124

12,8

12,0

650

360

7

Gelios 01

0,20

160

12,6

12,3

720

330

8

Gelios 02

0,20

97

12,9

12,8

730

350

9

Gelios 03

0,20

145

12,8

13,8

710

380

10

Gelios 04

0,20

150

13,4

13,8

700

380


Таблиця 2

Структурні характеристики білизняного трикотажу технологічного одягу для фармацевтичної промисловості

№ проби

Назва трикотаж-ного

полотна


Вміст складників сировинного складу, %

Вид і лінійна густина ниток, текс

Перепле-

тення

Число петель

на 100 мм


Nст
І шар

ІІ шар
11

ТП-1


Бавовна -100

Пр. бавовна;

16,0

Гладь

150


180


12

ТП-2


Бавовна - 50

ВПЕ - 50

Пр. змішана; 18,8

Гладь

97


137


13

VISKA


ВВіс - 50

ВПП- 50

НВіс

10,3

Пр. бавовна 13,6

Двоша-рове

95


136


14

ALERGO


Бавовна - 50

ВПП - 50

Пр. бавовна 14,8

НПП

12,6

Двоша-рове


90


135постійному перепаді тиску 49Па. При таких дослідженнях моделювали умови експлуатації, в яких за рахунок поглинання поту спочатку зволожується білизняний шар, а також коли при подальшому збільшенні вологості мікроклімату підодягового простору зволожується зовнішній шар пакету одягу. Водовбиральність проб визначали ваговим методом за допомогою аналітичних ваг з точністю 0,0001г.

З метою вдосконалення існуючих методів оцінки мікроклімату підодягового простору в роботі спільно з кафедрою автоматизації під керівництвом проф. Скрипника О.А. та інститутом технічної теплофізики НАН України розроблено метод для виміру відносної вологості та температури між шарами пакету одягу. Запропонований нами новий підхід, який захищений патентом, дозволяє проводити вимірювання температури і відносної вологості в кожному повітряному прошарку пакету технологічного одягу, виходячи із значень термоЕРС термопар. Згідно патенту розроблено та виготовлено прилад, загальний вигляд та схема якого зображено на рис.1.

Принцип роботи установки полягає в наступному: як поверхня, що випаровує, використана ємність з водою 1, в якій термостатом 2 підтримується температура води 330С, що відповідає температурі шкіри людини. Над поверхнею води, за допомогою спеціальних кілець розташовують двошаровий пакет текстильних матеріалів 3,4. Товщина повітряних прошарків між текстильними матеріалами складає 13 мм. Вся система щільно фіксується по боках, що гарантує проходження водяного пару тільки скрізь площу матеріалу. Температуру та відносну вологість вимірюють за допомогою трьох нагрівачів та мідь-константанових термопар, які розташовують між шарами пакету одягу.Ошибка: источник перекрестной ссылки не найденРис.1. Загальний вигляд установки для виміру температури і вологості між шарами пакету технологічного одягу


Після виходу всієї системи на стаціонарний режим, вмикають мілівольтметр 23, та вимірюють термоЕРС термопар у кожному повітряному прошарку пакету одягу. Потім вмикають джерело постійної напруги 27,

вибирають силу струму рівною 0,3А. Через нагрівачі 7,8,12,13,17,18 починає протікати струм, за рахунок чого робочі кінці термопар додатково нагріваються. Через 5 хвилин, за допомогою мілівольтметру 23 реєструють зростаючі термоЕРС на вільних кінцях термопар.

Після виміру зростаючих термоЕРС, за допомогою перемикача 24 змінюють полярність струму, завдяки чому робочі кінці термопар починають охолоджуватись (при тієї ж силі струму). Через 5 хвилин реєструють зменшені термоЕРС трьох термопар. За трьома значеннями термоЕРС розраховують температуру і відносну вологість між шарами пакету одягу за наступними формулами:

(1)

(2)

де - термо ЕРС на вільних кінцях першої термопари у i-той точці повітряних прошарків пакета матеріалів;-термо ЕРС на вільних кінцях перших термопар при додатковому нагріванні загальних робочих кінців термопар постійним струмом;- термо ЕРС на вільних кінцях першої термопари при охолодженні загальних робочих кінців термопар постійним струмом протилежної полярності; Еi - термо ЕРС на вільних кінцях другої термопари у i-той точці повітряних прошарків пакета матеріалів; - термо ЕРС на вільних кінцях другої термопар при додатковому нагріванні загальних робочих кінців термопар постійним струмом; - термо ЕРС на вільних кінцях другої термопари при охолодженні загальних робочих кінців термопар постійним струмом протилежної полярності в i-той точці повітряних прошарків пакета матеріалів; Тоі - температура води в термостаті; Wоі- відносна вологість над поверхнею води в термостаті.

Дослідження впливу експлуатаційних факторів на такі