LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка методів визначення та оцінки гігієнічних властивостей пакетів матеріалів для технологічного одягу фармацевтичної промисловості

спрогнозувати комфортність одягу. Встановлено, що комплект технологічного одягу для фармацевтичної промисловості верх якого виконано з матеріалу Aralka, а білизна з двошарового білизняного трикотажу - 50% бавовна + 50%ПП. дозволяє підвищити рівень його комфортності у порівнянні з вже існуючими видами комплектів.ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


 • Проведений критичний аналіз методів оцінки комфортності одягу показав, що існуючі методи не забезпечують максимального наближення умов випробувань до реальних умов експлуатації технологічного одягу фармацевтичної промисловості. Відсутні наукові праці, щодо оцінки впливу складу пакету технологічного одягу на його комфортність.

 • Розроблено новий метод визначення параметрів мікроклімату підодягового простору, який дозволяє заміряти відносну вологість та температуру між шарами пакету одягу без додаткового градуювання приладу. Запропоновано математичні залежності, що дозволяють за значеннями термоЕРС термопар розрахувати відносну вологість та температуру між шарами пакету одягу.

 • Оцінено вплив зволоження матеріалів на повітропроникність пакетів технологічного одягу. Встановлено, що в одязі замкнутої конструкції коли практично не відбувається десорбція матеріалу зволоження бавовняного трикотажу призводить до зменшення повітропроникності пакетів одягу на (80%), що пояснюється зміною пористої структури полотна в наслідок набухання целюлозних волокон.

 • Проведено оцінку параметрів мікроклімату підодягового простору у двошарових пакетах одягу, складених із різнорідних матеріалів. Визначено, що найбільш сприятливі умови мікроклімату підодягового простору за показниками відносної вологості (I прошарок -75,6 %; ІІ прошарок 69,3%) та температури (I прошарок - 21,80С; ІІ прошарок - 19,1%0С) між шарами текстильних матеріалів створюються при використанні пакету одягу IVa (верх - Aralka 01, білизна - двошарове трикотажне полотно на основі бавовняних та поліпропіленових волокон ).

 • Розроблено методику проведення фізіолого-гігієнічної оцінки комплектів технологічного одягу для фармацевтичної промисловості. Доведено, що використання двошарового пакету одягу IVa забезпечує найвищий рівень комфортності під час його експлуатації. Проведено дослідну експлуатацію технологічного одягу на двох фармацевтичних підприємствах, результати якої, підтверджують що комплект IVa забезпечує найвищий рівень комфортності одягу під час його експлуатації .

 • Визначено вплив експлуатаційних факторів та процесів стерилізації на показники механічних властивостей одягу для чистих приміщень. Встановлено, що незважаючи на значне зниження механічних властивостей тканин на різних стадіях зносу структура її поверхні залишається не пошкодженою і відповідає вимогам передбачених в ГСТУ 64-9-2000.

 • Розроблено рекомендації щодо складу пакету технологічного одягу на основі даних фізіолого-гігієнічних досліджень, які забезпечать оптимальне сполучення захисних та гігієнічних властивостей.


  СПИСОК ОПУБЛИКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Супрун Н.П, Власенко В.І, Суглоба М.О. Фізіолого-гігієнічна оцінка технологічного одягу // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.- Херсон.-№3,2000,С.52-53.

 • Суглоба М.О, Супрун Н.П. Зміна структури та властивостей матеріалів одягу для чистих приміщень в результаті експлуатації.// Вісник державної академії легкої промисловості України.-К.-№2, 2000, С. 149-152.

 • Суглоба М.О, Супрун Н.П. Визначення паропроникності матеріалів верхнього технологічного одягу для чистих приміщень.// Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів.-К.-2001.-С130.

 • Суглоба М.О, Власенко В.І, Скрипник Ю.О. Способ измерения градиентов температуры и влажности многослойных пакетов одежды для чистых помещений.// Материалы II-й Международной научно-практической конференции. "Качество, стандартизация, контроль: теория и практика".-К. 2002, С. 181-183.

 • Суглоба М.О, Супрун Н.П. Исследование взаимосвязи сквозной пористости и воздухопроницаемости материалов одежды для чистых помещений.// Материалы Международной научно-практической конференции. "Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности ".-Иваново.-2002, С. 228

 • Sygloba M. Protective clothing comfort // Book of abstracts "Magic World of Textile".-Dubrovnik.-2002.Р.87.

 • Пат. 67820 А Україна, МПК7 G 01R 17/04. Пристрій для виміру високоомних об'єктів // Скрипник Ю.О, Супрун Н.П, Суглоба М.О.- № 2001074862; Заявл.11.07.01; Опуб.15.07.04.-Бюл.№7.- 4с.

 • Пат. 51090 А Україні, МПК6 G 01N 30/50. Сорбційний електричний гігрометр// Скрипник Ю.О, Супрун Н.П, Суглоба М.О.-№2001129138; Заявл. 27.12.01; Опуб. 15.11.02.-Бюл.№11.-5с.

 • Пат. 70166 А Україна, МПК7 G 01N25/56. Термопарний вологомір // Скрипник Ю.О, Курко В.Р., Суглоба М.О.-№20031212734; Заявл. 29.12.2003; Опуб.15.09.04.-Бюл.№9.- 6с.

 • Пат. 66563 А Україна, МПК7 G 01N33/00. Пристрій для контролю поверхневої вологості матеріалів// Скрипник Ю.О, Супрун Н.П, Суглоба М.О.-№ 2003076896 Заявл. 22.07.03; Опуб. 17.05.04.-Бюл.№5.-5с.

 • Суглоба М.О., Супрун Н.П., Власенко В.І. Новий метод виміру проходження вологи і тепла через багатошарові пакети одягу для чистих приміщень. /Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2004року. Київ – КНУТД – 2003, С.121.

 • Suprun N., Sygloba M., Vlasenko V. The comfort of clean room clothing./Vlakna a textil №11.-2004.-Р.54-57.

 • Пат. 60816 А Україна, МПК7G01N 33/36. Спосіб оцінки мікроклімату багатошарових пакетів текстильних матеріалів // Скрипник Ю.О, Суглоба М.О, Супрун Н.П, // , № 2003021621 Заявл. 24.02.03; Опуб. 15.10.03.-Бюл.№10.-6с.

 • Суглоба М.О, Супрун Н.П., Власенко В.І. Дослідження впливу вологовмісті текстильних матеріалів на повітропроникність пакетів одягу для чистих приміщень // Вісник Технологічного університету Поділля.-№5, 2003, С. 96-100.

  15.Суглоба М.О, Супрун Н.П. Вплив вологовмісту текстильних матеріалів на

  повітропроникність пакетів одягу для чистих приміщень .// Тези доповідей

  наукової конференції молодих вчених та студентів.-К.-2003.-С. 125.

  16.Суглоба М.О, Супрун Н.П., Власенко В.І. Дослідження впливу складу пакетів одягу для чистих приміщень на їх повітропроникність // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів.-К.-2002.-С129.

  17.Супрун Н.П., Власенко В.І., Суглоба М.О Изменение структуры и свойств

  материалов одежды для чистых помещений в результате эксплуатации //

  Современные проблемы текстильной и легкой промышленности: Межвузовская научно-техническая конференция Ч.1.-М.-2000.-С.69.

  18. Суглоба М.О, Супрун Н.П. Визначення гігієнічних характеристик пакетів

  спеціального одягу // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів.-К.-1999.-С.41.

 • 19.Суглоба М.О, Супрун Н.П. Зміна структури та властивостей матеріалів

 • одягу для чистих приміщень в результаті експлуатації // Тези доповідей

 • наукової конференції молодих вчених та студентів.-К.-2000.- С. 72.

  20. Островецька М.О., Супрун Н.П.Дослідження мікроклімату


 •