LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка наукових основ технології і проектування устаткування для безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків

C.70-74.

10. Топольницький П.В. Визначення ефективності "ультразвукового" обрізування книжкових блоків // Машинознавство.- 2000.- №6.- C.46-48.

11. Топольницький П.В. Трансформація кутів різання при використанні різальних інструментів з закругленими вершинами лез // Поліграфія і видавнича справа.- 1999.- № 35.- C.59-64.

12. Топольницький П.В. Аналіз впливу геометричних параметрів різального інструмента та виду паперу на дійсну глибину різання // Поліграфія і видавнича справа.- 1992.- № 28.- C.65-71.

13. Полюдов О.М., Топольницький П.В. Безвистійне обрізування книжково-журнальної продукції багатолезовим інструментом // Поліграфія і видавнича справа.- 1995.- № 31.- C.6-9.

14. Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Визначення діапазону використання пасово-роликового транспортера як транспортуючого засобу в машинах для безвистійного обрізування блоків // Наукові записки УАД.- 1999.- Вип. 1.- C.5-7.

15. Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Аналіз поздовжніх коливань в гнучких транспортуючих системах // Наукові записки УАД.- 2000.- Вип. 2.- C.15-18.

16. Полюдов О.М., Топольницький П.В., Харченко Є.В., Стахів Р.Б. Розрахунок динамічних навантажень на елементи системи транспортування книжкових блоків // Машинознавство.- 1999.- №4.- C.56-60.

17. Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Експериментальні дослідження силових параметрів процесу обрізування книжкових блоків // Машинознавство.- 2000.- №3.- C.49-50.

18. Полюдов О., Топольницький П., Стахів Р. Пристрій для зміни напрямку руху книжкових блоків у машині для безвистійного обрізування книжково-журнальної продукції // зб. наук. пр. "Комп'ютерні технології друкарства". - УАД. -2000. - №5. - C.64-71.

19. А.С. N1638003 СССР, МКИ В 26 Д 1/14. Устройство для безвыстойной трехсторонней обрезки книжных блоков / А.Н.Полюдов, И.К.Георгиевский, П.В.Топольницкий, М.М.Плоткин /СССР/. N4611967/ 27; Заявлено 02.12.88; Опубл.30.03.91, Бюл. N12. - 3с.ил.

20. А.С. N1721966 СССР, МКИ В 26 Д 1/04. Устройство для резки стоп бу-маги / А.Н.Полюдов, И.К.Георгиевский, П.В.Топольницкий /СССР/.- N4214475/27; Заявлено 23.03.87; ДСП - 3с.ил.

21. А.С. N1721965 СССР, МКИ В 26 Д 1/04. Устройство для резки стоп бумаги / А.Н.Полюдов, И.К.Георгиевский, П.В.Топольницкий /СССР/. - N4214474/27; Заявлено 23.03.87; ДСП - 3с.ил.

22. А.С.N1244867 CCCР. МКИ В 26 Д1/04. Способ резки стоп бумаги и устройство для его осуществления/Полюдов А.Н., Георгиевский И.К.,Топольницкий П.В. /СССР/.- N3728130; Заявлено 01.03. 84; ДСП -2с.ил.

23. А.С. N1636208 CCCР, МКИ В 26 Д 1/04. Машина для безвыстойной трехсторонней обрезки книжных блоков / Полюдов А.Н., Георгиевский И.К., Топольницкий П.В, Касьян А.В., Гирко В.В. /СССР/.- Заявлено 27.12.88; Опубл.23.03.91, Бюл.N11.-3с.ил.

24. А.С. N1709672 CCCР, МКИ В 26 Д 1/04. Устройство для резки стоп бумаги / Полюдов А.Н., Георгиевский И.К.,Топольницкий П.В. /СССР/,- N4250095/27.- Заявлено 02.04.87; ДСП-2с.ил.

25. А.С. N1709671 CCCР, МКИ В 26 Д1/04.Способ резки стоп бумаги и устройство для его осуществления / Полюдов А.Н., Георгиевский И.К., Топольницкий П.В. /СССР/,- N4238225/31-27;Заявлено 23.03.87; ДСП-2с.ил.

26. Європатент 0 670 203 В1 ЕР, МКИ В 26 D 1/01. Verfahren und Vorrichtunq zum Schneiden von in ein Ries qestapeltes Papier/ Полюдов О.М., Георгієвський І.К., Топольницький П.В. (Ук); Anmeldenum.- N91906653.; Заявл. 21.01.91; Опубл. 06.08.92; Gazette 1992/21.- 16 с.

27. Топольницкий П.В. Срезка фальцев предварительно согнутого корешка книжных блоков в линиях бесшвейного скрепления. Тезисы докладов науч.-практ. семинара-ярмарки "Совершенствование технологии и оборудования для разрезки стоп бумаги и обрезки книжных блоков".- Ромны: 1992. - С.7-8.

28. Топольницький П.В. Экспериментальні дослідження залежності точності та якості обрізу книжкового блоку від геометричних параметрів різального інструменту. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УПІ ім. Федорова .- Вип.1.-Львів.- 1993.-C.21.

29. Топольницький П.В. Про вплив окремих факторів на якість і точність безвистійного обрізування книжково-журнальної продукції. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.2.- Львів.-1995.-C.13.

30. Топольницький П.В. Результати попередніх експериментальних дос-ліджень процесу безвистійного обрізування книжково-журнальної продукції. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.4.- Львів.-1997.- C.15.

31. Топольницький П.В. Дослідження нових способів безвистійного обрізу-вання книжково-журнальної продукції. Тези доп. 3-го міжнар. симпоз. українських інж.-механіків. Держ. унів. "Львівська політехніка" - Львів.

1997. - C.142.

32. Топольницкий П.В., Черненко А.Д. Расчет и конструирование многолезвийных режущих инструментов для безвыстойной обрезки книжных блоков. Тезисы докладов всесоюзного совещания по методам расчета полиграфических машин-автоматов. УПИ им. Ив. Федорова, - Львов.- 1987. -с.61.

33. Топольницький П.В. Визначення сил різання, що виникають при різанні блоків скріплених термоклеєм. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.5.- Львів.-1999.- C.17.

34. P.Topolnitskyj. Die Bestimmung der optimalen Lange Mehklingenes Schneideinstrumentes (MSIes) // Wissenschaftliches Seminar Schneid-technologie.- Muller Martini Buchbindesysteme AG in Felben CH.-1998.- S.1-3.

35. P.Topolnitskyj. Die Abhandigkeit den kraftigen und qualitativen Zeugnissen des Schnaideprozesses von der Geschwindigkeit der Blockbewegung // Wissenschaftliches Seminar Schneidtechnologie.- Muller Martini Buch-bindesysteme AG in Felben CH.-1998.- S.4-6.

36. Топольницкий П.В. Способ безвыстойной обрезки книжных блоков и стоп листового материала оригинальным режущим инструментом. Тезисы докладов науч.-практ. семинара- ярмарки "Совершенствование технологии и оборудования для разрезки стоп бумаги и обрезки книжных блоков".- Ромны: 1992.-С.8-9.

37. Топольницький П.В. Характер і фізична суть затуплення (спрацювання) багатолезового інструмента. Тези доп. звітн. наук.-техн. конф. УАД.- Вип.5. - Львів.-1999.-C.18.

38. Топольницкий П.В. Разработка безвыстойной обрезки книжных блоков специальным многолезвийным режущим инструментом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.15. УПИ им. Ив. Федорова. - Львов, 1989. 21с.

39. Полюдов А.Н., Топольницкий П.В., Георгиевский И.К. Разработка новой технологии резания стоп листового материала. Тезисы докладов всесоюзного совещания по методам расчета полиграфических машин-автоматов.- Львов: УПИ им. Ив. Федорова. -1991.- С.47-48.

40. Топольницький П.В., Стахів Р.Б. Пристрій для перебазування книжково-журнальної продукції. Тези доп. звітн. наук.- техн. конф. УАД.- Вип.3.- Львів.- 1997. -С.14.

41. Топольницкий П.В., Галицкий О.В. Расчет параметров процесса срезки корешковых фальцев и результаты экспериментальных иссле-дований. Тезисы докладов всесоюзного совещания по методам расчета полиграфических машин-автоматов.- Львов: УПИ им. Ив. Федорова.- 1991.- С.63.

АНОТАЦІЯ

Топольницький П.В. Розробка наукових основ