LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка низькомодульної технології заключної обробки текстильних матеріалів

технологією.

Таким чином, аналіз отриманих результатів показав, що застосування низькомодульної технології маломнучкої обробки тканин сорочкової групи дозволяє одержати тканини з оптимальним балансом позитивних властивостей і одночасно підвищити економічну ефективність процесу.

У підрозділі 3.3. представлені результати експериментальних досліджень, вибору оптимальних параметрів низькомодульної технології одержання малозмивних апретів на бавовняних тканинах. У відповідності до вимог стандартів вибіленій бязі надавали обробку МАПС, а набивній тканини і тканини костюмній технічного призначення – МАРС. Композиції оздоблювальних розчинів складали на базі термореактивної і термопластичної смол.

У ролі критеріїв оцінки якості при виборі оптимальних режимів обробки використовувалися фізико-хімічні, фізико-механічні та органолептичні показники (вміст смоли на тканині, розривне навантаження, стійкість до стирання, пружно-еластичні властивості по сумі кутів відновлення, здатність до забруднення і відпрання від забруднень, стійкість обробки до прання).

З метою порівняння отриманих результатів обробки тканин за двома варіантами: низькомодульним і способом плюсування визначено оптимальне співвідношення компонентів оздоблювальних складів для обробки тканини по традиційному способу. Визначення оптимальної концентрації компонентів в оздоблювальних складах для способу розпилення здійснювалося методом симплекс-планування експерименту.

Встановлено, що з ряду досліджених композицій найбільш ефективна для обробки МАПС композиція на основі модифікованого поліакриламіду (ЕПАА) – 30 г/л, акрилової емульсії -10 г/л; для обробки МАРС, крім зазначених компонентів, в оздоблювальний склад входили термореактивна смола – карбамол ЦЕС – 50 г/л і каталізатор хлорид амонію - 3 г/л.

Аналогічно були розроблені оздоблювальні склади для низькомодульної технології (способом розпилення) при наданні вибіленій бязі обробки МАПС, а також набивній бязі (білоземельний малюнок) і гладкофарбованій спецтканині обробки МАРС (табл.3).
Таблиця 3

Оздоблювальні склади для одержання малозмивних апретів

Найменування препаратів Концентрація препарату, г/л

Вид обробки

МАПС МАРС

Спосіб нанесення

плюсування розпилення плюсування розпилення

Поліакриламід (ЕПАА) 8%-ий 30 50 30 40

Акрилова емульсія 10 18 10 10

Силіконова емульсія (50%-ва) ГКЖ-94 10 20 15 10

Карбамол ЦЕС - - 50 80

Хлорид амонію - - 3 4


Дані, які характеризують фізико-механічні властивості оброблених тканин показали, що бязь вибілена з обробкою МАПС способом розпилення характеризується досить м'яким грифом, наповненістю і за якісними показниками не поступається тканині, що оброблена способом плюсування (табл.4).

У набивної бязі з обробкою МАРС по способу розпилення і плюсування спостерігається незначне зниження розривного навантаження по основі (на 2%), інші фізико-механічні показники відповідають вимогам стандарту. Стійкість до стирання при обробках МАПС і МАРС незалежно від способу нанесення оздоблювальних складів підвищується в 2-2,5 рази в порівнянні з нормами стандарту.

Тканина костюмна з обробкою МАРС характеризується не тільки високою зносостійкістю, але й тим, що менше забруднюється і легко переться.

Таблиця 4

Вплив способів нанесення оздоблювальних складів на

фізико-механічні показники тканини

Спосіб нанесення оздоблювальних складів Поверхнева щільність, г/м2 Зниження міцності на розрив, % Розривне навантаження, Н Зміна лінійних розмірів після прання, % Стійкість до стирання, цикли

основа уток основа уток основа уток

Бязь відбілена арт. 276, обробка МАПС

ДСТУ 1387 10 10 366 240 -5 2 600

Плюсування 134 16 6 427 405 -3,4 -1,8 1655

Розпилення 140 12 7 405 397 -3,5 -2 1659

Бязь набивна арт. 165, обробка МАРС

ДСТУ 1427 15 15 353 259 -5 2 800

Плюсування 150 17 12 297 217 -4 -1,5 2320,5

Розпилення 151 17 8 328 227 2,5 -1,0 2184,8

Костюмна арт. 3188, обробка МАРС

ДСТУ 2251 20 25 400 560 -3,5 2 2000

Плюсування 236 - 12 522 495 -1,6 0 5209,5

Розпилення 238 - 14 540 499 -1,3 0 3791,90

Дані, наведені в табл. 5 показали, що обробка МАРС на основі запропонованої композиції синтетичних смол надає тканині стійкість до забруднення, як у випадку обробки способом плюсування, так і у випадку обробки способом розпилення. Здатність до прання так само поліпшується за способом плюсування на 8-10 %, а за способом розпилення на 15-17%.

Таблиця 5

Вплив способів нанесення апретів на брудовідштохуючі

і брудовидаляючі властивості бавовняних тканин

Спосіб нанесення апрету Ступінь білизни тканини, %

Сторона тканини

Лицьова Зворотна

необроблена

- 47 46

Після апретування

плюсування 43 42

розпилення 43 42

Після забруднення

необроблена 34 31

плюсування 33,5 33,5

розпилення 34,5 33,5

Після прання забруднених зразків

необроблена 34 31

плюсування 39,5 38

розпилення 36 35Таким чином на основі отриманих результатів розроблена технологія обробки шляхом розпилення оздоблювальних складів, що забезпечує одержання якісних показників, які відповідають вимогам стандарту: МАПС для білизняної бязі, МАРС для набивної тканини та забарвленої костюмної тканини.

У підрозділі 3.4. представлені результати дослідження можливості застосування низькомодульної технології для одержання комбінованого водовідштовхувального і малозсідального ефекту на костюмній тканині арт. 3188.

У ролі гідрофобізуючих препаратів використовували 50%-ву силіконову емульсію (138-157М), сіль цирконію і предконденсат диметилолетиленсечовини (карбамол ЦЕС) з хлоридом амонію у якості каталізатору. Вивчено вплив концентрації компонентів оздоблювальних складів на властивості малозсідальності, гідрофобності, стійкості фарбування до тертя і прання (табл. 6, 7).

Таблиця 6

Оздоблювальні склади

Варіанти складів Компоненти композицій Концентрація, г/л

Варіанти обробки

1 2 3 4 5

1 Ацетат цирконію 5 20 40 60 80

2 Ацетат цирконію 5 20 40 60 80

Карбамол ЦЕС 50 50 50 50 50

Хлорид амонію 3 3 3 3 3

3 Ацетат цирконію 5 20 40 60 80

Карбамол ЦЕС 50 50 50 50 50

Хлорид амонію 5 3 3 3 3

Силіконова емульсія 60 60 60 60 60


Таблиця 7

Показники якості обробленої тканини

Варіанти складів Показники якості Варіанти обробки

1 2 3 4 5

1 Водопоглинання, % 26,5 24,2 24,0 23,2 21,1

Стійкість забарвлення до тертя, бали 5/3 5/3 5/3 5/2 5/2

2 Водопоглинання, % 69,7 58,5 48,5 46,9 42,4

Стійкість забарвлення до тертя, бали 5/4 5/4 5/3 5/3 5/3

3 Водопоглинання, % 88,6 60,3 49,3 47,2 43,8

Стійкість забарвлення до тертя, бали 5/5 5/5 5/5 5/4 5/4


У результаті дослідження знайдені ефективні композиції оздоблювальних складів для нанесення традиційним способом і шляхом розпилення