LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка низькомодульної технології заключної обробки текстильних матеріалів

(табл. 8).

Ефективність дії знайдених складів порівнювали з препаратом плувілон БА (фірма "Бьоме"). Обробка зазначеним препаратом надає костюмній тканині властивості малозсідальності та гідрофобності в межах вимог стандарту.

Таблиця 8

Оздоблювальні склади для одержання комбінованої

гідрофобної і малозсідальної обробки

Компоненти складу Концентрація, г/л

Варіант обробки і спосіб нанесення апретів

Плюсування Розпилення

1 2 3 4

Емульсія силіконова (136-157) 50%-ва 60 - 100 -

Ацетат цирконію 40 - 60 -

Карбамол ЦЕС 50 50 100 100

Хлорид амонію 3 3 5 -

Плувілон БА - 60 - 200

Оцтова кислота (70%-ва) - до рН 4-4,5 - до рН 4-4,5


Дані, що характеризують основні показники якості: гідрофобність, зміна лінійних розмірів тканини після прання (табл. 9, рис. 4, 5), свідчать про те, що необхідний ефект досягається за всіма варіантами. Показники, що характеризують зносостійкість тканини (розривне навантаження, стійкість тканини до стирання) відповідають вимогам стандарту.

Рис.4. Водотривкість і стійкість до стирання оброблених зразків

а) б)

Рис. 5. Зміна лінійних розмірів після прання тканини:

а) - основа; б) - уток.


Таблиця 9

Показники якості готової тканини


Варіант обробки Стійкість фарбування, бали Стійкість гідрофобності, Па

до прання до хімчистки до прання до хімчистки

1 5/4 5/4 16,0 18,4

2 5/4 5/4 17,0 15,2

3 5/5 5/4 16,0 17,8

4 5/4 5/4 16,6 15,6


Таким чином, у результаті дослідження встановлено, що застосування способу розпилення оздоблювальних складів дозволяє одержати на костюмній бавовняній тканині комбінований водовідштовхувальний і малозсідальний ефект.

Запропоновані оздоблювальні склади на основі вітчизняних препаратів надають обробку більш стійку до прання і до хімічного чищення в порівнянні з імпортним препаратом плувілон БА.

У підрозділі 3.5. приведені розроблені режими низькомодульної технології заключної обробки тканини: обробки ММ, МАПС, МАРС і комбінованої гідрофобної обробки з малозсідальною. Представлено розрахунок економічної ефективності низькомодульної технології. Зроблено екологічну оцінку запропонованої технології по викиду шкідливих домішок і по забрудненню стічних вод.

ВИСНОВКИ

1. Розроблена низькомодульна технологія заключної обробки тканин, яка дозволить підвищити продуктивність обладнання в 1,5-2 рази, знизити витрати на електроенергію і хімічні матеріали на 30-40%. Створена експериментальна установка для механічного розпилення оздоблювальних складів і визначені оптимальні параметри процесу: вага тканини у мокрому стані – 30-35%, швидкість руху тканини – 30-40 м/хв; витрати апретуючого розчину 2,5-3,5 л/хв.

2. На основі методів хімічного і фізико-хімічного аналізу доведено, що при мінімальному нанесенні оздоблювального складу (30%) необхідний ефект маломнучкості (220 град) досягається вже при формуванні трьох поперечних зв'язків на 100 ангідроглюкозних ланок целюлози, що забезпечується вмістом на тканині смоли в кількості 4-5 %.

3. Вивчено вплив способів нанесення оздоблювальних складів на фізико-механічні і гігієнічні властивості тканини. Показано, що при використанні низькомодульної технології міцність на розрив, стійкість до стирання і повітропроникність тканини вище на 20-22%, а виділення вільного формальдегіду на 25-30% нижче в порівнянні з показниками тканини, обробленої за традиційною технологією.

4. Розроблена низькомодульна одностадійна технологія стійкої гідрофобної і малозсідальної хімічної обробки тканини спеціального призначення. Встановлено, що в результаті обробки, тканина набуває водотривкості, яка є стійкою до прання в мило-содових розчинах, побутове зсідання оздоблених тканин знижується на 40-60%.

5. Методом математичного планування експерименту встановлена оптимальна концентрація компонентів в оздоблювальних складах для маломнучкої обробки (ММ) і малозмивних апретів (МАПС, МАРС), що дозволило одержати тканини з споживчими властивостями, які відповідають вимогам стандартів.

6. Розроблена низькомодульна технологія заключної обробки перевірена у виробничих умовах Чернігівського концерну "Чексіл" на створеному експериментальному зразку установки з позитивним результатом. Зроблено розрахунок економічної ефективності. Показано, що очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованої технології може скласти до 172 грн/1000 м тканини.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Кулигин М.Л., Иванова Т.В. Применение метода распыления в заключительной отделке текстильных материалов // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 1998.- №1.- С.117-122.

2. Кулигин М.Л., Иванова Т.В. Разработка низкомодульной технологии аппретирования тканей // Сб. трудов всеукраинской конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века.-Херсон.- 1999.- С. 84-86.

3. Кулигин М.Л., Иванова Т.В. Влияние способов нанесения отделочных составов на фиксацию смолы и потребительские свойства тканей // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.- 1999.-№2.- С.115-119.

4. Кулигин М.Л., Иванова Т.В. Применение низкомодульной технологии для получения на тканях малосмываемых аппретов // Вестник ХГТУ.- 2000-. №3(9).- С. 261-265.

5. Кулигин М.Л., Иванова Т.В. Низкомодульная технология получения комбинированного гидрофобного и малоусадочного эффекта на хлопчатобумажных тканях // Вестник ХГТУ.- 2000.- №3(9).- С. 258-260.

6. Т.В. Иванова, Л.В. Салеба, М.Л. Кулигин Совершенствование технологии водоотталкивающей отделки на основе стеарино-парафиновой эмульсии // Вестник ХГТУ.- 2000.- №3(9).- С. 255-257.

7. Кулігін М.Л., Іванова Т.В. Пристрій для заключного оздоблення тканини розпиленням. Заявка № 99105565 від 12.10.99 р. Рішення ІПВ про видачу патенту від 5.06.2000 р.


Анотація

Кулігін М.Л. Розробка низькомодульної технології для заключної обробки текстильних матеріалів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 - технологія текстильних матеріалів. – Херсонський державний технічний університет, 2001.

Дисертація присвячена питанням створення ресурсозберігаючих технологій в області заключної обробки тканин.

У роботі наведені результати комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, зв'язаних із застосуванням низькомодульних технологій заключної обробки тканин.

Наведено обґрунтування вибору конструкції установки для нанесення хімічних розчинів на тканину розпиленням. Виготовлено лабораторну модель установки.

Знайдено оптимальні параметри приросту ваги тканини в мокрому стані (30-40 %), в області яких досягається задовільна рівномірність розподілу оздоблювального розчину.

Методами математичного планування експерименту – повний факторний експеримент і симплекс – планування знайдені оптимальні оздоблювальні склади для