LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра

D

0,61

0,24

0,28

0,49

0,57

1,31


A

0,62

0,24

0,22

0,53

0,57

1,53


F

0,62

0,24

0,27

0,51

0,57

1,35

Жовтий 4З

D

2,28

-1,76

1,35

-1,83

2,27

4,01


A

2,73

-1,76

1,64

-1,28

2,08

3,60


F

2,78

-1,76

1,42

-1,63

2,16

2,41


Стійкість забарвлень до фізико-хімічних дій визначалася за показниками: сухе тертя, мокре витирання, прання при 40˚С.

Отримані дані показують, що стійкість забарвлень не залежить від способу нанесення фарбувального розчину. Усі способи кольорування характеризуються високою стійкістю до сухого тертя і мокрого витирання.

З метою зниження концентрації барвників при низькомодульному фарбуванні в даній роботі у якості інтенсифікаторів використовували наступні препарати з оптимальною концентрацією: резорцин, пропіленкарбонат, в-нафтол в ізобутиловому спирті.

Дані, представлені у табл. 6, свідчать, що усі досліджувані інтенсифікатори з різним ступенем сприяють підвищенню інтенсивності забарвлень. Найбільш ефективним є пропіленкарбонат.

Таблиця 6

Вплив інтенсифікаторів на інтенсивність забарвлень


Інтенсифікатори


Концентрація, г/л

K/S, одКатіонний синій О

Катіонний червоний 5Ж

Катіонний жовтий 4З

-

-

1,3

5,8

7,2

Резорцин

20

1,4

6,0

7,4


30

1,5

9,0

7,2


40

1,6

10,1

6,0


50

1,4

11,4

5,2

в-нафтол +

ізобутиловий спирт

3+10

2,6

8,3

6,0


3+20

2,3

7,5

5,4


3+25

2,1

7,2

5,2

Пропілен-карбонат

50

2,5

10,0

7,2


75

2,8

11,4

7,7


100

3,1

13,4

7,8


Установлено, що при введенні інтенсифікаторів, головним чином пропіленкарбонату, можливе зниження концентрації барвників при низькомодульному фарбуванні з 20 до 5 г/л.

Вивчення впливу інтенсифікаторів на коефіцієнти вибираємості і фіксації барвників показало, що підвищення ступеня фіксації в присутності пропіленкарбонату виявляється більш помітно в порівнянні з іншими інтенсифікаторами, що ще раз підтверджує його ефективність.

Встановлено, що застосування у якості інтенсифікатора пропіленкарбонату забезпечує максимальне підвищення коефіцієнта адсорбції і фіксації барвників волокном.

У підрозділі 3.2 наведено оптимальні параметри низькомодульної технології заключної обробки штучного трикотажного хутра шляхом нанесення оздоблювальних складів способом розпилення.

З метою поліпшення споживчих властивостей штучного хутра і виробів з нього необхідно зменшувати лохматість, утворення на згинах пороку, такого як "оскал", знизити електризуємість ворсинок, підвищити їхню пружність.

У даній роботі з метою підвищення пружньоеластичних властивостей пофарбованого штучного хутра, надання йому "розсипчастості" використовували пом'якшувачі вітчизняного і закордонного виробництва. Технологічний процес обробки пом'якшувачами включав наступні стадії: нанесення апрету шляхом механічного розпилення оздоблювального розчину на поверхню хутра, сушіння при температурі 120 оС.

Для визначення оптимального приросту ваги в мокрому стані попередню обробку проводили при варіюванні мокрого приросту ваги в межах 10-50%. За оптимальну величину приросту ваги в мокрому стані було прийнято 35-40%.

Оцінка якості хутра після обробки визначалася за зміною коефіцієнту незминання відповідно до ДСТУ 10406-81 і органолептично.


Таблиця 7

Вплив природи і концентрації пом'якшувачів
на споживчі властивості штучного хутра


Найменування препаратів

Концен-

трація, г/л

Незминання ворсу, %

Гриф ворсу
м'який

розсипчастий

"оскал"

блиск

Ультратекс ФС

5

89

+

-

-

+


10

95

+

-

-

+


15

92

+

-

+

+


20

90

+

-

+

+

Октамон ОК

5

97

+

-

-

-


10

95

+

-

-

-


15

91

+

-

-

-


20

87

+

-

-

-

Aлфалина