LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра

ЖЗТ

5

92

+

-

+

-


10

89

+

-

+

-


15

90

+

-

-

-


20

87

+

-

-

-

ГКЕ-50-94М

5

90

+

+

-

+


10

97

+

+

-

+


15

93

+

+

-

+


20

89

+

+

-

+

КЕ-10-01

5

92

+

-

+

-


10

90

+

-

+

-


15

88

+

-

+

-


20

87

+

-

+

-

20% емульсія модифікованого поліметилсилоксану

3

98

++

+

-

+


5

97

++

+

-

+


7

96

++

+

-

+

-

-

89-90%

-

-

+

-

Примітка: (++) більш м'який гриф.


Аналіз отриманих даних (табл. 7) свідчить, що за органолептичною оцінкою усі пом'якшувачі надають м'якості ворсові незалежно від концентрації. Однак інструментальна оцінка пружньоеластичних властивостей ворсу за показником коефіцієнта незминання дозволяє більш точно виявити дію концентрації пом'якшувачів на пружньоеластичні властивості ворсу.

Оптимальна концентрація, за якою досягається максимальне значення коефіцієнта незминання, складає для Ультратекса і ГКЕ-50-94М – 10 г/л; Октамона ОК, Алфалина ЖЗ і КЕ-10-01 – 5г/л; для модифікованого поліметилсилоксану – 3 г/л. Отже, за показником незминання і м'якості грифа найбільш ефективним пом'якшувачем є модифікований полиметилсилоксан.

За комплексом споживчих властивостей штучного хутра встановлено, що найбільш ефективними є пом'якшувачі вітчизняного виробництва: ГКЕ-50-94М и модифікований поліметилсилоксан.

Визначено, що обробка пом'якшувачами не завжди забезпечує стійкість ефекту до мокрих обробок. Тому в подальшій роботі провели дослідження з підвищення стійкості ефекту на основі застосування предконденсатів термореактивних смол.

У даній роботі використовували диметилолетиленсечовину (карбамол ЦЕС), малоформальдегідні смоли Отексид НФ (виробництва Росії), Аркофікс V3571 (Хехст). У якості каталізаторів застосовували амонію хлорид, магнію хлорид в композиції з карбоновими кислотами, у якості пом'якшувача до складу апрету входив ГКЕ-50-94М.

Оцінку ефекту незминання здійснювали за зміною коефіцієнту незминання відповідно до ГОСТ 10406-81. Мокрий приріст ваги тканини варіювали від 20 до 40%. Концентрація Отексида НФ складала 20-50 г/л.

Визначено, що в досліджуваних межах концентрації смоли оптимальний приріст ваги в мокрому стані складає 30%.

Вивчення впливу концентрації термореактивних смол на ефект незминання (рис. 4) показало, що при обробці хутра карбамолом ЦЕС максимальне значення коефіцієнта незминання – 98% (досягається при концентрації предконденсату смоли - 20 г/л), а з підвищенням концентрації ефект знижується. При використанні малоформальдегідної смоли максимальне значення коефіцієнта незминання досягається при 30 г/л.

Однією з найважливіших технологічних стадій незминальної обробки є теплова обробка після просочення смолою текстильних матеріалів.

У даній роботі становило інтерес здійснення процесу сушіння хутра, обробленого термореактивною смолою за більш м'яких умов. З цією метою сушіння проводилося при температурі 80 і 100 оС. Час сушіння складав 1-3 хвилини. Температура термообробки 170 оС протягом 30 с.

Отримані дані (рис. 5) показують, що більш високий ефект незминання досягається при температурі сушіння 80 оС протягом 2 хвилин.

З метою зниження температури термофіксування використовували суміш каталізаторів, що виявляють синергічний ефект. Наприклад, хлорид магнію з карбоновими кислотами у визначеному співвідношенні дозволяє знизити температуру термообробки з 160 до 145-150 0С. Крім того, при цьому значно знижується концентрація суміші каталізаторів (з 20-25% до 1 і 0,5%).

У даній роботі визначено, що найбільш ефективним є співвідношення в суміші каталізаторів 60 м.ч. хлориду магнію і 40 м.ч. оцтової або лимонної кислоти. Оскільки оцтова кислота для виробництва більш зручна за легкістю приготування. перевага була надана їй.

Оскільки вироби зі штучного хутра побутового призначення в процесі експлуатації можуть піддаватися дії багаторазового прання, досліджували вплив прання на ефект незминання штучного хутра. Отримані дані показують, що більш стійке до прання хутро, оброблене Отексидом НФ. Так, якщо після прання хутра, обробленого Карбамолом ЦЕС, коефіцієнт незминання знижується на 17-16%, то при обробці Отексидом НФ зниження ефекту незминання не перевищує 5%.

Отже для надання стійкого ефекту незминання штучному хутру рекомендується використання термореактивної смоли – Отексиду НФ у композиції з препаратом ГКЕ-50-94М і суміші каталізаторів: магнію хлориду з оцтовою кислотою.

У підрозділі 3.3 представлені результати з підвищення споживчих властивостей штучного трикотажного хутра (ШТХ) шляхом надання протизабруднювальної обробки.

Суттєвий вплив на забруднення текстильних матеріалів мають кількість і склад пилу в повітряному середовищі. Найбільший вплив на забруднюваність синтетичних волокон спричиняють сполуки, що знаходяться у вихлопних газах.

Асортимент штучного хутра, що призначений для виготовлення верхнього одягу, головних уборів,