LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра

При обробці Антидріном FS сушіння проводилося при 160 0С, у випадку обробки силіконовою емульсією 136-157М після сушіння при 100 0С, термообробка при 170 0С протягом 20 с.

Гідрофобні властивості оцінювали згідно ДСТУ 3243-95 за показником, що характеризує стійкість обробки до дощування, тобто по намокаємості хутра в відсотках. Інші показники, що характеризують якість обробленого хутра оцінювали органолептично. До них відносяться м'якість ворсу, його розсипчастість, блиск, наявність "оскалу".

Отримані дані свідчать про те, що при обробці Аквафобом ПСЦЕ найбільш високий ефект гідрофобності досягається при концентрації 70-80 г/л. М'якість ворсу хутро набуває у всіх досліджуваних діапазонах концентрації Аквафобом ПСЦЕ, а такі показники, як розсипчастість, відсутність пороку "оскалу" не досягаються. При обробці хутра Аквафобом КВ мінімальна величина намокання 7-8% досягається при концентрації 50-60 г/л.

Одночасно хутро набуває м'якого грифу, розсипчастості, але на відміну від Аквафоба ПСЦЕ, при обробці яким в інтервалі концентрацій 50-80 г/л зникав "оскал", у випадку застосування Аквафоба КВ "оскал" не зникає, а також хутро не набуває блиску. Найбільш високі результати з гідрофобної обробки хутра отримані при використанні силіконової емульсії поліметилгідросилоксана (136-157М) з каталізатором – ацетатом цирконію. Як видно з даних табл. 8, оптимум концентрації складає 30-40 г/л, при концентрації каталізатора 15-20 г/л. Показник намокання при цьому складає 2-1%. Хутро стає м'яким, розсипчастим, відсутній "оскал". Однак хутро блиску й у цьому випадку не отримує. Більш низькі результати отримані при використанні фторорганічного препарату Антидрін FS.

Таким чином, всі досліджувані препарати – гідрофобізатори можуть бути використані для надання гідрофобних властивостей штучному хутру з ПАН волокон на трикотажній основі.

Штучне хутро, призначене для виготовлення або обробки верхнього одягу, повинне одночасно володіти як властивостями малозминання так і водовідштовхування. Однак суміші гідрофобізуючих препаратів із препаратами для малозминальною обробкою не завжди дозволяють одержувати одночасно високий ефект малозминання і гідрофобності. Як правило гідрофобний ефект при цьому знижується.

У даній роботі вивчено можливість суміщення малозминальної і гідрофобної обробок штучного хутра за низькомодульною технологією.

Критерієм оцінки якості обробленого хутра слугували показники: коефіцієнт незминання хутра згідно ДСТУ 2994-95 і стійкість до намокання (дощування) згідно ДСТУ 3243-95.

Отримані дані свідчать, що незалежно від концентрації гідрофобізатора в оздоблювальному складі коефіцієнт незминання змінюється в незначному ступені і максимально складає 94%. При індивідуальному використанні термореактивної смоли Аркофікс V3571 і тій же концентрації коефіцієнт незминання складав 98%

Таким чином, присутність гідрофобізатора на волокні знижує ефект незминання і наявність термореактивної смоли погіршує гідрофобні властивості хутра. У зв'язку з цим концентрацію термореактивної смоли знизили до 10-15 г/л. Крім того, замість ацетату цирконію використовували ацетат натрію.

Встановлено, що незминання залишається на тому ж рівні (93-94%), а показник намокання знижується з 25 до 17%.

Таким чином, результати дослідження показали, що суміщення процесів малозминання і гідрофобної обробки для штучного хутра з ворсом з ПАН волокон можливе.

У підрозділі 3.6 наведено розрахунок економічної ефективності із застосуванням низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра.

Очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованої ниькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра складає 356 грн. на 1000 м. хутра.
ВИСНОВКИ


  • Розроблено низькомодульну технологію кольорування штучного трикотажного хутра катіонними барвниками. Запропоновано технологію, яка дозволяє одержувати забарвлення на штучному хутрі, що характеризуються стійкістю до фізико-хімічних дій, високими колористичними показниками, сприяє економії електроенергії, хімічних матеріалів, підвищенню конкурентноздатності вітчизняної текстильної продукції за рахунок нанесення дозованої кількості робочих розчинів.

  • Показано, що розроблений спосіб кольорування дозволяє більш широко використовувати суміші барвників і поєднувати в одному фарбувальному розчині барвники, які мають різну швидкість вибірання, зменшити залежність результатів фарбування від спорідненості барвника до волокна, оптимізувати склади фарбувальних розчинів та зробити їх більш універсальними в порівнянні з традиційними способами фарбування, а нанесення мінімальної (20%) кількості фарбувальних розчинів на різну глибину ворсу сприятиме отриманню більш різноманітних колористичних ефектів на хутрі.

  • Встановлено, що при дозованому нанесенні фарбувальних розчинів (30-35%) на хутро за інтенсивністю забарвлень, фіксації барвників на волокні, колористичними показниками і стійкістю забарвлень до фізико-хімічних впливів низькомодульна технологія не поступається традиційному плюсовочно-запарному способу.

  • Розроблено ефективні композиційні склади і визначено оптимальні технологічні параметри для низькомодульних технологій заключної обробки штучного хутра з метою надання йому малозминальних, протизабруднювальних і гідрофобних властивостей.

  • Показано, що низькомодульна технологія малозминальної обробки хутра на основі застосування предконденсату малоформальдегідної смоли Отексида НФ (30 г/л) у композиції із силіконовим пом'якшувачем ГКЕ-50-94М при 40% мокрому прирості ваги забезпечує підвищення коефіцієнта незминання з 80 до 98%, одночасно хутро набуває "розсипчастість" і виключається порок "оскал".

  • Виявлено, що найбільш суттєве підвищення брудовідштовхуючих і брудовидаляючих властивостей штучного хутра на основі використання низькомодульної технології досягається при апретуванні метилсиліконатом калію (ГКР – 11К), нейтралізованим оцтовою кислотою до pH-6, при концентрації 70 г/л і мокрому прирості ваги 40%. При цьому показник брудовідштовкування сухе складає 50%, брудовидалення - 94%.

  • Встановлено, що найбільш високий результат з гідрофобної обробки хутра отриманий на основі розробленої низькомодульної технології, досягається при використанні силіконової емульсії на основі поліметилгідросиліконату 136-257 М (30-40 г/л) з ацетатом цирконію в якості каталізатору (8-10 г/л). Показник намокання при цьому знижується з 30 до 1-2%. Хутро стає м'яким, розсипчастим, відсутній порок "оскал".

  • Проведено виробничі випробування запропонованої


  •