LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка нового асортименту шкір з урахуванням аніонно-катіонного балансу в оздоблювальних композиціях

люмінору у рівноважному стані (у випадку позитивної поверхні).

Формування покриття на шкірі зв'язано з пересуванням заряджених частинок. Пересування зарядів жиро-воскової композиції залежить від її фізико-хімічних властивостей (поверхневий натяг та характеристична в'язкість). Для опису цього явища встановили комплексний показник (розділ 4), що відображає глибину проникнення композиції в товщу дерми:

, (5)

де - площа краплі люмінору, см2;

- поверхневий натяг розчину 10% композиції, Н/м;

- характеристична в'язкість композиції, 1/дл.

На комплексний показник, як і на глибину проникнення композиції в товщу дерми впливають умови експерименту, пов'язані зі знаком заряду шкіри, скла- дом композиції в присутності металу, що здатний утворювати комплексні сполуки (табл. 4).

Залежність між глибиною проникнення композиції та комплексним показником відображена на рис. 1 та представлена у вигляді кореляційних рівнянь:

для шкір з негативним зарядом поверхні

= 270 – 0,216 (r = 0,94; > 4), (6)

для шкір з позитивним зарядом поверхні

= 312 – 0,280 (r = 0,83; > 4). (7)

З приведених кореляційних рівнянь виходить, що для шкір з позитивним зарядом поверхні максимальна глибина проникнення композиції в товщу дерми складає 312 мк, а для шкір з негативним зарядом – 270 мк, що відповідає 22 та 19 % від товщини досліджуваної шкіри. Як довели проф. О.М. Михайлов і О.І. Пушенко, найбільш слабка зона в дермі великої рогатої худоби знаходиться на рівні 1/3 товщини сосочкового шару від поверхні. Таким чином, використовуючи досліджувані композиції для покривного фарбування шкір, можна досягти глибини більшої порівняно з глибиною залягання найбільш слабкої зони со-

сочкового шару дерми, що важливо для виробництва шкір без пухлості.

Таблиця 4

Взаємозв'язок фізико-хімічних властивостей композицій

з комплексним показником

Заряд

шкіри,

мВ

Знак надлишку

у компози-

ції

Метал, що здатний до комплексоутворення

Характери-

стична

в'язкість

, 1/дл

Поверх-

невий

натяг

σi, Н/м

Площа

краплі

люмінору

Si, cм2

Компле-

ксний показник γi

-2,155

Збалансований

Хром

0,191

24

2,220,11

279

-2,155

Негативний

Хром

0,153

24

0,960,04

151

-2,155

Позитивний

Хром

0,140

24

2,120,10

363

+0,976

Збалансований

Хром

0,191

24

2,960,10

372

+0,976

Негативний

Хром

0,153

24

1,450,03

228

+0,976

Позитивний

Хром

0,140

24

2,240,09

384

-2,155

Збалансований

Цирконій

0,189

27

3,300,13

471

-2,155

Негативний

Цирконій

0,145

27

1,910,05

356

-2,155

Позитивний

Цирконій

0,171

27

4,100,08

647

+0,976

Збалансований

Цирконій

0,189

27

3,900,12

557

+0,976

Негативний

Цирконій

0,145

27

2,100,10

391

+0,976

Позитивний

Цирконій

0,171

27

4,40+0,08

695


Враховуючи екологічну проблему, при удосконаленні технології оздоблювання шкір велике значення має застосування водних покривних композицій та похідних колагену, що одержані з колагенвмісних відходів шкіряного виробництва. Тому у якості закріплювального шару у роботі використали композицію, мас. ч.: барвакрил (40%) – 32; олеїновий віск (20%) – 5; колоїд С (окислена похідна колагену 10%) – 20; уротропін (10%) – 2; сульфат цирконію (5%) або хромовий дубитель (7%) – 5; вода – 20. При дослідженні параметрів заключного пресування було встановлено, що ефект закріплення покриття досягається при температурі 85оС та тиску 15 МПа. Кращі експлуатаційні властивості покриття на шкірі забезпечують композиції з сіллю цирконію.

Для надання покриттю контрастності та забезпечення більшої сумісності шарів покриття перед закріплювальним наносили проміжний шар, що відрізняється від закріплювального тим, що замість розчину пластифікуючого воску вводили жиро-воскову композицію, яка по складу аналогічна основному покриттю. Пластифікуючу дію жиро-воскових складових у проміжному шарі оцінили по фізико-механічних властивостях плівок (табл. 5).

Таблиця 5

Фізико-механічні властивості плівок після пресування


Показник

Жиро-воскова складова у

проміжному шарі покриття

Закріплюваль-

ний шар покриття


ТХ

ВХ

БХ

ТЦ

ВЦ

БЦ

з

воском

без

воску

Навантаження, МПа, при видовженні:

-100%


3,6

0,2


1,6

0,1


2,6

0,1


2,8

0,1


1,4

0,1


2,1

0,1


2,9

0,1


1,5

0,1

- 300%

5,2

0,3

2,4

0,1

3,3

0,2

4,3

0,2

2,2

0,1

2,8

0,1

3,6

0,2

2,3

0,1

Навантаження, МПа, при розриві

9,7

0,4

5,8

0,3

9,7

0,4

7,4

0,3

3,7

0,1

6,6

0,3

3,8

0,2

3,1

0,1

Видовження при

розриві,