LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка основов'язаних полотен з використанням змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичних поліетиленових ниток

щільності 25 х 2 текс при повному набиранні грунтової гребінки віскозними нитками лінійної щільності 13,3 текс.

На підставі детального аналізу переплетення обрано оптимальний зсув вушкової гребінки, яка набрана утоковими нитками, - три голкових кроки. Зменшення зсуву цієї гребінки призводить до утворення вертикальних потовщених смуг з одного або двох петельних стовпчиків та тонких смуг з протяжок петель грунту між ними. Зсув на чотири та більше голкових кроки призводить до утворення значних потовщень в місцях контакту двох утокових ниток.

У розвиток наукових праць проф. Мойсеєнко Ф.А., яким закладено теоретичні та практичні основи залежності розмірів і форми одинарних петель основов'язаних переплетень від виду петлі, взаємного розташування остову і протяжок петлі та довжини протяжок, проведено детальний аналіз взаємодії закритої петлі з одностороннім розташуванням протяжок та утокової нитки з протилежним розташуванням її витків.

Подальші дослідження переплетення показали, що співвідношення довжин ниток утоку та петлі грунту є найважливішим фактором, який впливає на структуру, зовнішній вигляд та фізико-механічні властивості трикотажу.

На підставі геометричних моделей трикотажу проведено теоретичні дослідження залежності структури трикотажу переплетення триголковий уток-сукно від головних параметрів структури: довжини ниток утоку і петлі сукно, а також їх співвідношення.

Структура досліджуваного трикотажу, в якому остови петель, протяжки яких обвиті утоком, вирівнюються і займають вертикальне положення, а остови петель, протяжки яких не обвиті утоковою ниткою, нахилені, характеризується таким співвідношенням довжин ниток утоку та петлі сукно:


, (1)де ly – довжина нитки утоку;

lc – довжина нитки в петлі сукно;

dy – діаметер утокової нитки;

dгр – діаметер грунтової нитки;

Amin – мінімально можливий петельний крок.

Цей трикотаж має рівномірну дрібночарункову петельну структуру, яка представлена на рис.1.

Для трикотажу, який виготовлено з льонобавовняної пряжі лінійною щільністю 25 х 2 текс як утокових та віскозних ниток лінійною щільністю 13,3 текс як грунтових така структура буде одержана при співвідношенні ly/lc=0,65.

При значному збільшенні довжини утоку, тобто при великому співвідношенні ly/lc всі петлі грунту поводяться в переплетенні однаково – так, як петлі одногребінчатого переплетення сукно: остови петель нахиляються в сторону, протилежну розташуванню їх протяжок, а утокова нитка розташовується вільно (без натягу) між протяжками та остовами петель сукно, обхоплюючи їх протяжки через одну петлю. Для рекомендованої заправки така структура трикотажу досягається при ly/lc≥0,78.

Зменшення довжини нитки утоку, а відповідно й співвідношення довжин ниток, призводить до того, що остови петель, протяжки яких обвиті утоковою ниткою, нахиляються в сторону, протилежну нахилу остовів петель, протяжки яких не обвиті утоком. Для рекомендованої заправки така структура трикотажу досягається при співвідношенні ly/lc≤0,62. Трикотаж, в якому довжина нитки утоку мінімальна, а довжина нитки в петлі сукно максимальна, тобто при мінімальному співвідношенні довжин ниток, має яскраво виражену чарункову структуру.

Рис.1 Схема структури трикотажу переплетення уток-сукно


У третьому розділі проведено дослідження структури та механічних властивостей трикотажу переплетення уток-сукно, виготовленого з використанням змішаної лляної пряжі 25х2 текс як утокової та віскозних ниток 13,3 текс як грунтових.

Проведено планування експерименту в рамках реалізації матриці за планом Бокса (В2). Як керовані незалежні фактори прийняті: ly - довжина нитки утоку (фактор х1) та lc - довжина нитки в петлі сукно (фактор х2). Рівні варіювання факторів встановлені з урахуванням технологічних можливостей основов'язальної машини і становлять 2,86-3,15-3,44 мм для довжини утоку і 4,55-5,05-5,55 мм для довжини нитки в петлі сукно.

Обробка результатів експерименту проводилася на ПЕОМ, в результаті чого одержані адекватні з імовірністю 0,95 рівняння другого порядку, за якими побудовано графіки залежності параметрів структури та механічних властивостей трикотажу від довжин ниток та їх співвідношення.

Результати дослідження параметрів структури трикотажу переплетення уток-сукно наведено в таблиці 1.


Таблиця 1

Параметри структури трикотажу переплетення уток-сукно

Параметри структури

Значення показників

Варіант зразка

2

6

7

1

4

5

8

3

Довжина нитки утоку lу, мм

2,86

2,86

3,15

3,44

2,86

3,44

3,15

3,44

Довжина нитки в петлі сукно lс, мм

5,55

5,05

5,55

5,55

4,55

5,05

4,55

4,55

Співвідношення довжин lу / lс

0,52

0,56

0,57

0,62

0,63

0,67

0,70

0,76

Масова частка в полотні:


змішаної лляної пряжі

0,49

0,51

0,52

0,54

0,54

0,56

0,57

0,59

віскозних ниток

0,51

0,49

0,48

0,46

0,46

0,44

0,43

0,41

Кількість петельних рядків на 100 мм кпр , шт

90

95

80

80

110

90

104

105

Кількість петельних стовпчиків на 100 мм кпс, шт


128


125


125


120


121


112


127


110

Поверхнева щільність трикотажу mS, г/м2

151

164

145

157

173

157

173

174

Кут нахилу до лінії петельного стовпчика остовів петель:


з обвитими утоком протяжками

-18

-16

-10

-6

-5

0

15

17

без обвивки протяжок