LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка основов'язаних полотен з використанням змішаної лляної пряжі та низькоплавких термопластичних поліетиленових ниток

за спинками голок (паралельно чи протилежно гребінці зі змішаною лляною пряжею).

В таблиці 2 наведена характеристика експериментальних зразків полотна. Оцінка формостійкості розроблених полотен виконувалася двома методами: оцінкою саме форостійкості та оцінкою фізико-механічних властивостей трикотажу.

Дослідження формостійкості трикотажу методом віброформування показало, що головний вплив на коефіцієнт формостійкості має температура в зоні обробки матеріалу. При температурі, нижчій за 140˚С, формоутворення відбувається лише за рахунок рухомості петельної структури трикотажу та пластичності змішаної лляної пряжі. При цьому не забезпечується жорстке фіксування форми, на що вказує зниження коефіцієнту формування через 24 години після формування. При температурі в зоні обробки, яка перевищує 140˚С, відбувається розплавлення термопластичної нитки і створення в зонах контакту з грунтовими нитками адгезійних з'єднань, які забезпечують довгострокове фіксування одержаної форми та добру якість формування. Необхідно відзначити, що навіть при самих несприятливих варіантах рівнів вхідних параметрів значення коефіцієнту формовання не знижується нижче 0,75.

Стабільність форми одягу залежить від різних факторів, визначальними з яких є здатність полотна опиратися деформації згину (жорсткість) та зміна його лінійних розмірів після волого-теплових обробок (усадка). Дослідження цих властивостей проводилося в два етапи: на першому вимірювалися показники полотен до термообробки; на другому етапі проводилася термообробка зразків протягом 20 сек. при температурі 140˚С, а потім вдруге визначались властивості полотен. Результати досліджень наведені на рис.2 та 3.


Таблиця 2

Характеристика полотен, які містять термопластичну поліетиленову нитку


Назва показника

Значення показника

Варіант зразка

Вих

1

2

3

4

5

6

7

8

Вміст ниток за видами,%:

поліетиленова нитка

льонобавовняна пряжа

віскозна нитка-

16,2

11,3

17,6

12,5

18,0

12,7

19,4

13,8


56,1

60,7

64,2

59,7

63,4

59,4

63,2

58,4

62,4


43,9

23,1

24,5

22,7

24,1

22,6

24,1

22,2

23,8

Поверхнева щільність, г/м2

156

186

176

189

178

190

179

194

181

Коефіцієнт формостійкості:


через 1 годину після формування


0,40


0,82


0,62


0,85


0,68


0,88


0,68


0,91


0,72

через 24 години після формування


0,30


0,80


0,58


0,83


0,63


0,87


0,65


0,90


0,68

Повітрепроникнення, дм3/м2с


до термообробки

1220

1110

1170

1100

1155

1100

1160

1105

1140

після термообробки

1220

855

1005

850

975

830

960

805

925
Рис.2 Залежність жорсткості полотен від вмісту поліетиленової ниткиРис.3 Залежність зміни лінійних розмірів полотна (усадки) від вмісту поліетиленової нитки

Проведені дослідження повітрепроникнення полотен показали, що введення в структуру трикотажу термопластичної поліетиленової нитки суттєво не впливає на цей показник: збільшення вмісту поліетиленової нитки до 20 %

зменьшує повітрепроникненість трикотажу на 8 % і пов'язане, перш за все, з підвищенням об'ємного заповнення трикотажу. Повітрепроникнення полотен, які пройшли термообробку, на 10-25 % вище повітрепроникнення пакету матеріалів "вихідний матеріал плюс клейовий прокладковий матеріал".

У п'ятому розділі проведено оцінку конкурентоздатності основов'язаних полотен, виготовлених з використанням змішаної лляної пряжі та полотен, які містять низькоплавку поліетиленову нитку.

На підставі експертної оцінки показників якості трикотажних полотен проведено їх ранжування, що дозволило визначити п'ять головних:

- для полотен, які використовуються в вироби сорочкового асортименту:

 • зміна лінійних розмірів після вологих обробок,

 • незминання,

 • повітрепроникнення,

 • жорсткість на згин,

 • гігроскопичність;

 • для полотен, які використовуються як безпрокладковий матеріал для формостійких деталей виробів:

 • зміна лінійних розмірів після вологих обробок,

 • жорсткість на згин,

 • повітрепроникнення,

 • поверхнева щільність полотна,

 • стійкість до стирання.

Рівень конкурентоздатності qi оцінювався диференціальним методом за формулами:

для позитивних показників


для негативних показників


(7)

(8)


де Pi – значення i-го показника якості виробу, яке оцінюється,

Piδ – значення i-го показника якості аналога.

Комплексна оцінка рівня якості основов'язаного полотна, яке містить змішану лляну пряжу та використовується в вироби сорочкового асортименту, показала, що за головними показниками якості ці матеріали відповідають, а за деякіми перевищують, нормативним потребам вітчизняних та зарубіжних аналогів. Це відкриває нові можливості в розширенні асортименту виробів.

Оцінка рівня якості основов'язаного полотна, яке містить низькоплавку термопластичну нитку, показала, що за показниками якості ці матеріали перевищують показники аналога – пакету "трикотажний матеріал плюс клейовий прокладковий матеріал", що відкриває нові можливості в розвитку технологічного процесу виготовлення виробів.

Показники конкурентоздатності розроблених основов'язаних полотен вище вітчизняних та зарубіжних аналогів.ВИСНОВКИ


 • Проведений аналіз наукової та технічної літератури з питань переробки льону показав, що


 •