LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра

Таблиця 3

Результати випробувань відомих антисептичних препаратів

Препарат

Оцінка біостійкості


візуальна

кількісна, балилицьова

поверхня

бахтарм'яна

поверхня


Триазин-М


При огляді неозброєним оком чітко видно ріст грибів, які вкривають менше 25 % площі

2

2

Сейф-2

Те саме

2

2

Техносайд

При огляді неозброєним оком та під мікроскопом спостерігали окремі гриби

1

1

Фітосайд

Те саме

1

1


Наведене вище зумовило доцільність розробки для шкіряно-хутрового виробництва ефективного антисептичного засобу, до складу якого входитимуть похідні карбамінової кислоти з іншими компонентами‚ які в результаті синергічної дії підсилюватимуть антимікробні властивості карбаматів.

Спочатку досліджували, які ж з похідних карбамінової кислоти мають найбільшу антимікробну активність. З цією метою задіяли різні похідні згаданої сполуки: диметилдитіокарбамат, диетилдитіокарбамат, дибутилдитіокарбамат, етиленбісдитіокарбамат і метилдитіокарбамат натрію‚ а також етиленбісдитіокарбамат амонію. Антимікробну активність визначали методом дифузії в агар. Було встановлено, що найкращі антимікробні властивості мають диметилдитіокарбамат та етиленбісдитіокарбамат натрію, хоча бактерицидна активність цих реагентів нижча за фунгіцидну.

Оскільки шкіряно-хутрові матеріали уражують не тільки плісеневі гриби, а й бактерії, то будь-який антисептичний препарат для шкіряно-хутрового виробництва, крім високих фунгіцидних властивостей, повинен мати ще й сильну бактерицидну активність. Для надання більшої бактерицидної активності карбаматам як допоміжні реагенти використали натрієву сіль етилендіамінтетраоцтової та фосфорної кислот. Експериментально доведено‚ що такі допоміжні реагенти мають більшу бактерицидну активність ніж фунгіцидну.

З урахуванням отриманих даних та ефекту синергізму (табл. 4‚5) розробили антисептичний препарат на базі похідних карбамінової кислоти з додаванням етилендіамінтетраоцтової кислоти та солей фосфорної кислоти (триполіфосфату натрію).

Таблиця 4

Визначення складу препарату з урахуванням ефекту синергізму

Дослід

Компоненти‚ мас. ч.

Зона

інгібування,

10-4 м2


А

В

С


1

100

0

0

1,23

2

0

100

0

0,12

3

0

0

100

0,09

4

50

50

0

0,75

5

50

0

50

0,10

6

0

50

50

0,81

7

33

33

33

0,27

8

67

33

0

1,50

9

80

15

5

1,60

10

80

10

10

1,70

Примітка. А – диметилдитіокарбамат натрію; В – триполіфосфат натрію;

С – натрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти


З табл. 5 видно, що при високих фізико-хімічних показниках найбільша антисептична активність притаманна такому складу, мас.ч.: диметилдитіокарбамат натрію – 80, триполіфосфат натрію – 15, натрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти – 5. Тому за основу нового антисептика, що дістав назву препарат КА-23‚ взяли саме цей склад. Антимікробні властивості КА-23 виявляються у концентрації, % ваг.: бактерицидні щодо бактерій: аеробних – 0,08-0,10, анаеробних – 0,03-0,05; фунгіцидні щодо плісеневих грибів, дріжджів, актиноміцетів – 0,08-0,20.

Таблиця 5

Вплив складу розроблюваного препарату

на його властивості

Склад,

мас. ч.

Розчинність*

Показники

1,0 %-го розчину

Корозостійкість, бали

Антисептична активність, %

А

В

С

у воді

в органічних

розчинниках

значення

pH

густина,

г/см3

кут

заломлення

до чорних

металів

до алюмінію


67

33

0

+

-

7,73

1,01

1,34

2

2

1,50

80

15

5

+

-

7,78

1,00

1,34

0

1

0,08

80

10

10

+

-

7,74

1,00

1,34

3

3

0,07

*„+"– добра; „-" – погана


Для визначення доцільності антисептичної обробки шкіряних матеріалів та хутра новим препаратом як модель колагену застосували желатин у вигляді 2,0 %-них розчинів, оброблених дубильними сполуками хрому і танідами квебрахо. З результатів мікробіологічного (табл. 6) та мікроскопічного (рис. 1) аналізів встановлено, що стійкість желатину до дії плісняви підвищується внаслідок обробки препаратом КА-23 у кількості 0,1 % від маси протеїну. При цьому послідовність введення антисептика для даного показника не має значення.

Таблиця 6

Умови обробки та біостійкість плівок желатину

П.ч.

Назва та витрати матеріалу, %

Послідовність

дозування

КА-23


Кількість

мікроорганізмів

у змивній воді, од / мл


хромовий дубитель

квебрахо

препарат

КА-231

5,0