LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра

10 6

2

0,1

На початку обробки

0

3

1,0

4 ,0 10 6

4

1,0

0,1

На початку обробки

0

5

1,0

0,1

Через 1,0 год

0

6

3,0

1,0 10 6

7

3,0

0,1

На початку обробки

0

8

3,0

0,1

Через 1,0 год

0

9

1,0

5,0 10 6

10

1,0

0,1

На початку обробки

0

11

1,0

0,1

Через 1,0 год

0

12

3,0

6,6 10 6

13

3,0

0,1

На початку обробки

0

14

3,0

0,1

Через 1,0 год

0


З практичного досвіду використання відомих антисептиків (формалін, препарат Катамін АБ тощо) у різних галузях промисловості, у тому числі шкіряно-хутровій, відомо, що мікроорганізми можуть суттєво змінювати свої властивості, адаптуючись (пристосовуючись) до використовуваних антисептичних препаратів, внаслідок чого останні стають малоефективними.

Адаптацію мікроорганізмів до найбільш поширених у шкіряно-хутровому виробництві антимікробних засобів (формалін; Катамін АБ, Вазін, Роксол KF-2; Міроцид) та нового препарату КА-23‚ розробленого за участю автора на основі похідних карбамінової кислоти‚ вивчали на шкіряних сировині та напівфабрикаті, готовій шкірі. Витрати антисептиків у всіх випадках були однаковими й становили 0‚2 %. Ступінь адаптації мікроорганізмів до зазначених засобів оцінювали двома методами: градієнтних чашок та серійних розведень. З даних табл. 7 випливає, що адаптація мікроорганізмів до антисептичних препаратів поширюється на всі задіяні засоби; разом з тим‚ найменшу резистентність мікроорганізми виявляють саме до препарату КА-23, що зумовлено наявністю у його складі кількох активнодіючих речовин.

У розділі 5 викладено результати дослідження захисту шкіряно-хутрових матеріалів від біоураження на різних стадіях їх виробництва.

На підставі експериментальних даних‚ отриманих на моделі колагену – желатині‚ шкіряний напівфабрикат Вет-блу хромового методу дублення з бичини легкої обробили різними антисептиками. До контрольних груп включили зразки напівфабрикату, необроблені та оброблені відомими засобами зарубіжного виробництва, які застосовують під час хромового дублення – препаратами Міроцид та Роксол KF-2. Дослідні групи комплектували зі зразків, оброблених вітчизняними препаратами Фітосайд (розроблений на основі етиленбісдикарбонової кислоти Українським науково-виробничим центром проблем дезінфекції) та КА-23. Усі застосовані антисептики забезпечили стійкість напівфабрикату до біоураження без суттєвої зміни основних фізико-хімічних, механічних та органолептичних показників. Тому ці препарати використали у виробничих умовах Київського ЗАТ "Чинбар" під час процесу хромового дублення – після профарбування дерми сполуками хрому, додаючи до дубильного розчину разом з препаратом Базифікант, який підвищує основність дубильних сполук.

Переддубильно-дубильні процеси проводили за діючою методикою виробництва шкір хромового методу дублення для верху взуття з сировини великої рогатої худоби (ВРХ). На підставі кількісної оцінки біостійкості напівфабрикату встановили (табл. 8), що при витратах 0,08 % від маси голини препарат КА-23 виявляє високу антимікробну здатність щодо плісеневих грибів, які уражаютьшкіряні матеріали. Проте для збільшення терміну біозахисту Вет-блу його витрати слід підвищити до 0,10-0,12 %.

Таблиця 8

Стійкість напівфабрикату Вет-блу до дії плісеневих грибів

Препарат

Оцінка, бали, після

зберігання протягом, діб

Стійкість

до плісеневих

грибів за ГОСТ 9.048-89, діб

назва

витрати, %

5

10

20

>20


Міроцид

0,10

0

0

0

0

29 0,3

Роксол KF-2

0,20

0

0

0

0

24 0,5

Фітосайд

0,08

0

0

2

3

10 0,4

Фітосайд

0,20

0

0

1

2

15 0,3

КА-23

0,08

0

0

0

0

31 0,2


Зазначені рекомендації врахували при виробничій апробації антисептичної обробки КА-23 під час хромового дублення шкіри вумовах Львівського ТзОВ "Долісвіт". Одержані результати підтвердили доцільність застосування нового засобу на цій стадії виробництва шкіри: фізико-хімічні показники готової продукції, виготовленої з напівфабрикату після обробки 0,12 % препарату КА-23 та зберігання протягом 92 діб‚ відповідають вимогам нормативно-технічної документації (табл. 9‚10).

Таблиця 9

Технологія антисептичної обробки напівфабрикату шкір

хромового методу дублення для верху взуття

Процес

Темпера-тура,С

Трива-лість, год

Витрати,

% від маси голини

Режим обробки,

контроль

а) застосування препарату КА-23 під час дублення

Дублення

18-20

9-12

дубильні сполуки хрому (на оксид ) – 1,6-1,8

Базифікант – 0,2-0,3

КА-23 – 0,10-0,12

У відпрацьованому пікельному розчині; антисептик дозують під час підвищення основності. Контроль – проба на кип

б) застосування КА-23 під час термообробки

Дублення

початкова 20;

кінцева

36-38

9-12

дубильні сполуки

хрому (на оксид) – 1,7

форміат натрію – 0,6

Неутроген NG-120 – 0,15

форміат натрію – 0,1

У відпрацьованому пікельному розчині.

Контроль – проба