LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра

0,2

6‚4 0,2


- голинної речовини

72,1 0,3

70,5 0,4


Рівномірність розподілу в дермі‚ %:

- сполук хрому (на оксид)

95‚6

92‚3


- речовин, що екстрагуються органічними

розчинниками

74‚1

69‚4


Температура зварювання, оС

116 1

115 1


Межа міцності при розтягу, МПа

16,7 0,2

15,8 0,3


Напруження при тріщині лицьового шару, МПа

16,5 0,3

15,0 0,4


Видовження при напруженні 10 МПа, %

42,0 0,8

39,5 0,5


Вихід по площі, %

83,2 0,1

82,8 0,1


Адгезія покриття до мокрої шкіри, Н / м

160 5

145 6


Сортність, %

86‚5 0,2

84‚8 0,2Найменше значення узагальненої цільової функції встановлено для дослідів 1‚3 (відповідно 0,001 та 0‚120; для всіх інших дослідів цей показник лежить в межах 0,170-0,577)‚ де напівфабрикат був стійким до плісеневих грибів понад 90 діб. На підставі викладеного розроблено технологію антисептичної обробки напівфабрикату шкір для верху взуття з сировини великої рогатої худоби‚ яка передбачає застосування препарату КА-23 під час або після хромового дублення (табл. 9), що уможливлює тривале (понад 90 діб) зберігання Вет-блу, високу якість виготовленої з нього шкіри (табл. 10‚ 13).

При всій доцільності застосування антисептичних засобів на стадії хромового дублення не слід забувати, що чим ближче стадія застосування цих сполук до фінішу, тим більш пролонгована у часі біостійкість готової продукції. Ось чому не можна залишати поза увагою фарбувально-жирувальні процеси виробництва натуральної шкіри. Відповідно до цього виконали антисептичну обробку напівфабрикату препаратом КА-23 при жируванні (Ж) та (або) додублюванні органічними дубителями – танідами квебрахо (Дд) (табл. 14).

Таблиця 14

Вплив умов фарбувально-жирувальних процесів на стійкість шкіри

до біоураження після контамінації та 1,5-місячного зберігання

Група

Стадія застосування

та витрати КА-23

Зміна показника

після контамінації

та 1‚5-місячного

зберігання, %

Кількість клітин

мікроорганізмів,

од / 10-2 м2,

на зразкахстадія

(процес)

витрати,

%*

голинна

речовина

межа

міцності

вихідних

після

зберігання

1

Ж

0,1

0,5

33,0

0

0

2

Ж

0,2

0,2

25,0

0

0

3

Ж

0,3

0

18,0

0

0

4

Дд

0,1

0,6

36,0

0

0

5

Дд

0,2

0,4

28,0

0

0

6

Дд

0,3

0

25,0

0

0

7

Ж + Дд

0,05 + 0,05

1,2

36,0

0

100

8

Ж + Дд

0,10 + 0,10

0,9

29,0

0

20

9

Ж + Дд

0,15 + 0,15

0,2

27,0

0

0

10

Ж + Дд

2,0

53,0

0

10 103

*– від маси струганого напівфабрикату


До нанесення покриття шкіри піддавали контамінації бактеріями та грибами протеолітичної дії й тривалому (протягом 1,5 місяця) зберіганню у тропічних умовах за ГОСТ 9.048-89.

Виявлено взаємозв'язок між витратами антисептика та деякими показниками шкіри (вміст голинної речовини‚ межа міцності при розтягу‚ потостійкість): встановлено зменшення ступеня біоураження та збереження фізико-хімічних показників під дією цього засобу на фарбувально-жирувальних процесах.

Завдяки застосуванню методу багатокритеріальної компромісної оптимізації розроблено технологію антисептичної обробки напівфабрикату шкір для верху взуття на фарбувально-жирувальних процесах з використанням нового препарату КА-23 у кількості 0,2-0,3 % від маси струганого напівфабрикату при жируванні та (або) додублюванні (табл. 15), що дасть можливість виготовляти

Таблиця 15

Технологія антисептичної обробки напівфабрикату

шкір хромового методу дублення для верху взуття

на фарбувально-жирувальних процесах

Процес

Темпера-тура, С

Трива-лість, хв

Витрати,

% від маси струганого

напівфабрикату

Режим

обробки,

контроль

а) застосування препарату КА-23 під час жирування

Жирування

60-65

60-90

жирувальні матеріали (техн.) – 6,0-8,0

оцтова кислота – 0,2

КА-23 – 0,2-0,3

Контроль

процесу.

Злив

Додублювання органічними дубителями

35-40

90-120

вода – 150-200

квебрахо (на таніди) – 2,0-3,0

Контроль

процесу.

Злив

б) застосування препарату КА-23 під час додублювання

Жирування

60-65

60-90

вода – 120-150

жирувальні матеріали (техн.) – 6,0-8,0

оцтова кислота – 0,2

Контроль

процесу.

Злив

Додублювання органічними дубителями

35-40

90-120

вода – 150-200

квебрахо (на таніди) – 2,0-3,0

КА-23 – 0,2-0,3

Контроль

процесу.

Злив

в) застосування препарату КА-23 під час жирування та додублювання

Жирування

60-65

60-90

вода – 120-150

жирувальні матеріали (техн.) – 6,0-8,0

оцтова