LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка процесу фарбування напівфабрикату видубленого із застосуванням солей цирконію

середнього значення

У2

Глибина проникання барвника у товщу дерми У3, %

Стійкість забарвлення до сухого тертя У4,

бали


Стійкість забарвлення до мокрого тертя У5,

бали


1 : 6

Фуксин кислий

Савинол

8,50

0,550

78,0

5

4

1: 2

Фуксин кислий

Савинол

9,50

0,575

76,0

5

4

1 : 6

Фуксин основний

Савинол

15,50

0,550

64,5

4

3

1: 2

Фуксин основний

Савинол

15,75

0,700

64,5

4

3

1 : 6

Фуксин кислий

Барвамід

7,00

0,000

94,0

5

4

1: 2

Фуксин кислий

Барвамід

7,00

0,000

94,5

5

4

1 : 6

Фуксин основний

Барвамід

12,25

0,275

70,5

5

4

1: 2

Фуксин основний

Барвамід

16,50

0,525

69,0

5

4


Результати експериментальних даних можна представити у вигляді регресивних рівнянь:

Y1 = 11,500 + 0,688X1 + 3,500X2 – 0,813X3 + 0,625X123 ( 1 )

Y2 = 0,397 + 0,053X1 + 0,116X2 – 0,197X3 + 0,116X123 ( 2 )

Y3 = 76,400 – 9,250X2 + 5,625X3 – 3,000X23 ( 3 )

Y4 = 4,750 – 0,250X2 + 0,250X3 ( 4 )

Y5 = 3,500 – 0,250X2 + 0,250X3 ( 5 )

Досліди відтворювані за критерієм Кохрена та адекватні за критерієм Фішера.

Цирконієві дубителі легко утворюють агреговані молекули. Під час дублення лише невелика кількість активних груп цих агрегатів може приймати участь в реакції через просторові труднощі. Основна частина активних груп залишається вільною для інших реакцій. Агрегати дубителя можуть мати позитивний чи негативний поверхневий потенціал і тому можуть утворювати різні зв'язки з барвниками.

Дубильні сполуки цирконію мають вільні координаційні валентності. Тому можна очікувати, що барвники та солі цирконію можуть утворювати комплексні сполуки. Якщо присутні групи мають заряд одного знаку, то барвники проникають у напівфабрикат видублений солями цирконію повільніше та розподіляються між колагеновими волокнами більш рівномірно.

З іншого боку, якщо дві речовини містять протилежно заряджені групи, можуть утворюватися дуже великі агрегати, які стають важкорозчинними й осаджуються. В результаті отримується нерівномірне, тьмяне, нестійке до тертя забарвлення напівфабрикату.

Про зв'язування солей цирконію з барвниками може свідчити зміна відтінку кольору останніх під час фарбування. Аналогічне явище спостерігається і при обробці напівфабрикату цирконієвого дублення рослинними та синтетичними дубителями, що за своєю природою, як і барвники, є поліфенолами. Зміна відтінку кольору забарвленого напівфабрикату свідчить про порушення ланцюга спряжених зв'язків в молекулі барвника, а отже – про його зв'язування.

На прискорення дифузії барвника у напівфабрикат, рівномірність фарбування впливає додавання у фарбувальні розчини поверхнево-активних речовин, що мають високу змочуваність та здатність диспергувати агрегати барвника. Отримані дані свідчать, що фарбування шкіри видубленої із застосуванням солей цирконію, як індивідуально, так і в комбінації зі сполуками хрому, доцільно проводити з використанням поверхнево-активної речовини катіонного характеру (Барвамід). Слабокатіонна речовина буде сприяти глибокому прониканню барвника у середину дерми, підвищенню рівномірності її забарвлення аніонними барвниками внаслідок блокування активних груп барвників з наступним руйнуванням агрегатів, що утворилися з молекул барвника та ПАР.

Як відомо, процес фарбування залежить від багатьох факторів: концентрації барвника, рН середовища, температури розчину, заряду матеріалу, який фарбують, наявності електролітів, ступеня механічного впливу, тощо.

Виконаними у роботі дослідженнями показано (рис.1), що аніонні барвники краще проникають у напівфабрикат з концентрованих ніж з розведених розчинів. При більш високій концентрації барвників зв'язування їх з колагеном знижується внаслідок насичення зв'язків в агрегатах барвників. Але з підвищенням концентрації фарбувального розчину стійкість забарвлення напівфабрикату до тертя зменшується, отже підвищується мазкість лицьової поверхні ( табл. 3 ). Це свідчить про те, що певна кількість барвника не має міцного зв'язку з функціональними групами колагену.

а) б)

Рис. 1. Вплив концентрації на поглинання барвника (а – кислотного коричневого К, б – прямого зеленого ) напівфабрикатом: 1 – 40; 2 – 30; 3 – 20; 4 – 10; 5 – 5 г/ л.

Таблиця 3

Вплив концентрації барвника на забарвлення напівфабрикату

Показник

Концентрація барвника, г/ л


кислотний коричневий К

прямий зелений


5

10

20

30

40

5

10

20

30

40

Інтенсивність забарвлення, %

6,0

5,5

4,0

3,6

3,0

6,0

5,0

4,5

3,8

3,5

Профарбованість, %

40,2

50,6

59,4

75,3

80,5

31,0

38,0

42,5

50,0

68,0

Стійкість, бали, до дії:

  • тертя сухого

5

5

5

4-5

3-4

5

4-5

3-4

3

2

  • тертя мокрого

5

4-5

3-4

3

2

3-4

3-4

3

2

1

  • органічних розчинників

4

4

4

4

3

4

4

3

3

3