LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка процесу фарбування напівфабрикату видубленого із застосуванням солей цирконію

води

5/5

5/5

4/4

4/4

3/4

5/5

4/5

4/4

3/3

2/2


Проведені дослідження показали, що при збільшенні витрат солей цирконію з 1,5 до 5,0 % від маси голини, кількість сорбованого аніонного барвника зменшується вдвічі. Подібна тенденція спостерігається і при зменшенні основності дубителя. Очевидно, це пов'язано зі зменшенням кількості активних груп колагену, що повинні були прийняти участь у взаємодії з барвником.

Одним з факторів, що впливають на процес фарбування, є значення рН фарбувального розчину. Процес фарбування напівфабрикату видубленого сполуками цирконію вивчали на буферних розчинах, до яких додавали барвники (рис. 2). Внаслідок вивчення якості забарвлення виявлена доцільність використання аніонних барвників для фарбування напівфабрикату цирконієвого (табл. 4) та хромцирконієвого (табл. 5) дублення.

а) б)

Рис. 2. Вплив рН фарбувального розчину на поглинання барвника ( 1 – кислотного коричневого К, 2 – прямого зеленого ) напівфабрикатом цирконієвого дублення: а - СЦН; б - ОКЦОК

Таблиця 4

Вплив рН розчину на забарвлення напівфабрикату цирконієвого дублення ( СЦН )

Показник

Значення рН розчину


кислотний коричневий К

прямий зелений


2

3

4

5

6

3

4

5

6

Інтенсивність забарвлення, %

3,0

4,0

4,5

5,0

6,0

3,5

4,0

4,0

4,5

Профарбованість, %

39,2

50,1

58,0

61,0

63,5

30,0

39,0

42,1

49,0

Стійкість, бали, до дії:

  • тертя сухого

5

5

4-5

4-5

3-4

4-5

3-4

3

2

  • тертя мокрого

5

4-5

3-4

3

2

4-5

3

2

1

  • органічних розчинників

4

4

3

3

3

4

4

3

3

  • холодної води

5/5

5/5

5/4

4/4

4/3

4/4

4/3

3/3

2/2


Аналогічні результати якості забарвлення напівфабрикату були отримані і при дубленні ОКЦОК. Але спостерігалося деяке збільшення поглинання аніонних барвників напівфабрикатом видубленим ОКЦОК порівняно з СЦН (рис. 2), що свідчить про вплив виду цирконієвого дубителя на процес фарбування.

При значенні рН фарбувального розчину 5-6 у всіх випадках термостійкість дерми знижується на 3-6 0С, що свідчить про деяке роздублювання напівфабрикату та появу додаткових активних центрів. Наявність останніх реалізується у збільшенні поглинання кислотного коричневого барвника, особливо у випадку фарбування напівфабрикату видубленого ОКЦОК.

Встановлено, що вміст у дермі сполук хрому та цирконію підвищує поглинання барвника напівфабрикатом у 1,2-1,5 рази порівняно з напівфабрикатом видубленим сполуками цирконію. При фарбуванні напівфабрикату хромцирконієвого дублення збільшення рН фарбувальних розчинів знижує інтенсивність забарвлення, підвищує профарбованість та стійкість до сухого і мокрого тертя ( табл. 5) у порівнянні з аналогічними показниками напівфабрикату цирконієвого дублення.

Таблиця 5

Вплив рН розчину на забарвлення напівфабрикату хромцирконієвого дублення

Показник

Значення рН розчину


кислотний коричневий К

прямий зелений


2

3

4

5

6

3

4

5

6

Інтенсивність забарвлення, %

5,0

5,5

6,2

7,0

7,5

6,0

7,0

7,5

8,0

Профарбованість, %

50,2

64,0

75,0

81,0

80,5

60,0

69,0

70,0

69,0

Стійкість, бали, до дії:

  • тертя сухого

5

5

5

4-5

4-5

5

4

3-4

3

  • тертя мокрого

5

4-5

4

4

3-4

4-5

3-4

3

2

  • органічних розчинників

4

4

4

4

3

4

4

3

3

  • холодної води

5/5

5/5

5/5

5/4

4/4

5/4

4/4

4/3

3/2


На підставі проведених досліджень розроблено нову технологію фарбування шкір для верху взуття хромцирконієвого способу дублення, що дозволяє розширити асортимент готової продукції. Виявлена доцільність використання хромцирконієвого способу дублення, який передбачає основне дублення сполуками хрому (витрати 1,0 % від маси голини в перерахунку на оксид хрому) й додублювання сполуками цирконію у вигляді ОКЦОК (витрати 1,2-1,5 % від маси струганого хромового напівфабрикату в перерахунку на диоксид цирконію). Шкіри хромцирконієвого способу дублення, відрізнялися від хромових шкір відсутністю такого поширеного дефекту, як пухлинуватість, що пов'язано із послідовним проведенням процесу дублення: сполуки хрому міцно фіксуються колагеновими волокнами на першій стадії й роблять структуру дерми більш доступною для солей цирконію, останні, в свою чергу, ущільнюють лицьовий шар шкіри, зменшуючи тим самим ймовірність появи пухкості та пухлинуватості. Збільшення витрати сполук цирконію під час додублювання до 2,0 % від маси хромового напівфабрикату і більше, приведе до появи жорсткості шкіри. Крім того, фарбування напівфабрикату хромцирконієвого способу дублення зумовлює