LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка процесу фарбування напівфабрикату видубленого із застосуванням солей цирконію

речовин у напівфабрикаті, %;

j – заряд фарбованого напівфабрикату, мВ.Рис.4. Взаємозв'язок між зарядом фарбованого напівфабрикату та вмістом жиру


Коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,912, вказує на високий ступінь зв'язку між даними показниками, окрім цього, можна говорити про функціональну залежність між ними.

У розділі 5 приведені результати виробничих випробувань нової технології процесу фарбування шкір для верху взуття хромцирконієвого способу дублення.

У якості контрольної було обрано діючу у ЗАТ "Чинбар" технологію виробництва хромових шкір для верху взуття з сировини великої рогатої худоби (ялівка середня, бичина легка).

За новою технологією передбачено проведення хромцирконієвого способу дублення, який включає основне дублення сполуками хрому (витрати 1,0 % від маси голини в перерахунку на оксид хрому) й додублювання сполуками цирконію у вигляді ОКЦОК (витрати 1,2-1,5 % від маси струганого хромового напівфабрикату в перерахунку на диоксид цирконію). Товщина напівфабрикату після стругання - 1,5 мм.

Для проведення процесу "сухого" фарбування (РК = 0,2-0,3) використали аніонний чорний барвник та поверхнево-активну речовиною катіонного характеру (Барвамід). Процес фарбування проводили при температурі 22-25оС, завдяки чому, забезпечувалося рівномірне забарвлення напівфабрикату. Витрати барвника та ПАР – 2,0 та 0,5 % відповідно від маси напівфабрикату. Ніяких ускладнень при проведенні подальших процесів та операцій не виникло.

Використання запропонованої технології дозволяє знизити забрудненість стічних вод підприємства шкідливими сполуками хрому за рахунок їх обмеженого використання (табл. 7).


Таблиця 7

Екологічність технології процесу фарбування напівфабрикату видубленого

із застосуванням солей цирконію

Хімічний матеріал

Концентрація, мг/ дм3


Технологія нова

Технологія діюча

ГДК

Сполуки хрому ( Cr3+ )

0,06

0,24

0,10

Сполуки цирконію

100

-

100

ПАР біологічно розкладні

10

10

20

Примітка: концентрація хімічних матеріалів у стічних водах: за ГДК – після фізико-хімічного очищення; за новою та діючою технологіями – до фізико-хімічного очищення


Готові шкіри, вироблені за новою технологією, не лише не поступаються показникам шкір, виготовлених за діючою технологією, але за деякими показниками (міцність, видовження при 10 М Па, профарбованість та інтенсивність забарвлення, адгезія покриття, сортність, вихід по площі) перевищують їх (табл. 8).
Таблиця 8

Показники шкір для верху взуття

Показник

Технологія


Нова

Діюча

Товщина, мм

1,6

1,5

Масова частка * , %:

 • мінеральні речовини

7,69

7,41

 • оксид хрому

2,21

4,73

 • диоксид цирконію

2,91

-

 • речовини, що екстрагуються органічними розчинниками

9,82

9,64

Межа міцності під час розтягування, 10 МПа

2,7

2,5

Межа міцності лицьового шару шкіри, 10 МПа

2,5

2,1

Видовження при навантаженні 10 МПа, %

26,8

24,4

Профарбованість, %

80,5

50,8

Інтенсивність забарвлення, %

0

5

Стійкість, бали, до дії:

 • тертя сухого

5

5

 • тертя мокрого

4-5

4-5

 • органічних розчинників

5

4-5

 • холодної води

5/5

4/5

Адгезія покриття, Н /м ( до сухої шкіри)

400

360

Температура зварювання, оС

106

114

Витрата сировини на 100 м2 готових шкір, кг

688

732

Сортності готових шкір, %

96,6

95,0

* Примітка: у перерахунку на абс. суху речовину


Використання нової технології фарбування шкір, яка не потребує додаткового обладнання, дозволяє використати вітчизняні хімічні матеріали, знизити собівартість готової продукції за рахунок підвищення її сортності та виходу по площі, а також за рахунок зниження витрат хімічних матеріалів та водних ресурсів.

Економічна ефективність складає 692 грн на 100 м2 шкір за рахунок підвищення сортності готової продукції, зниження витрат на хімічні матеріали та воду, а зменшення суми збитків внаслідок забруднення стічних вод від впровадження технології - 6180 грн на рік.


ВИСНОВКИ


 • Вперше досліджено процес фарбування аніонними барвниками напівфабрикату видубленого із застосуванням солей цирконію.

 • З урахуванням характеру взаємодії барвників, дубильних сполук хрому та цирконію з колагеном дерми, результатів математичного планування та статистики встановлено, що висока якість забарвлення напівфабрикату видубленого із застосуванням солей цирконію, як окремо, так і в комбінації зі сполуками хрому, досягається при використанні для процесу фарбування барвників аніонного характеру.

 • Доведено, що сполуки цирконію зв'язуються з кожною 125 амінокислотою колагену, утворюючи переважно водневі та електровалентні зв'язки з пептидними групами вздовж поліпептидного ланцюга. Розраховано, що в утворенні термостійкого зв'язку з аміногрупами бічних ланцюгів колагену беруть участь комплексні сполуки цирконію, в яких два атоми цирконію з'єднані між собою оксимістком.

 • Встановлена можливість зв'язування солей цирконію з барвниками, про що свідчить зміна відтінку кольору останніх під час фарбування. Фарбування напівфабрикату хромцирконієвого способу дублення зумовлює покращення дифузії, зв'язування аніонних барвників з активними групами колагену, більш рівномірний розподіл барвників в дермі, поліпшує якість забарвлення в цілому з меншими витратами барвника порівняно з напівфабрикатом чисто хромового або цирконієвого способів дублення, можливість виключення з технології процесу закріплювання барвника на волокні оцтовою кислотою.

 • Досліджено вплив способу дублення та


 •