LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп

відмінності їх морфології:

  • менше ширина п'ятки, як за контуром (на 6,1 мм), так і за відбитком (на 2,7 мм);

  • ширина посередині пучків за контуром за нашими даними більше на 2 мм, а за відбитком – на 2,8 мм;

  • кут відведення 1-го пальця в нашому випадку більше на 1,7;

  • висота першого пальця в нашому випадку на 6,5 мм більша ніж у середньо-типових стоп жінок України (що складає 22,7 %);

  • висота першої голівки у обміряних стоп - на 9,2 мм більша (що складає 21,5 %);

  • висота точки згину в нашому випадку на 20,9 мм (на 23,2 %) більша ніж у середньо - типових стоп;

  • обхвати в пучках обміряних стоп вагітних жінок приблизно на 5,2 мм більші (що складає 2,2 %) та ін.

Це обумовлює необхідність проектування спеціальних колодок та взуття для вагітних жінок.

Наступним етапом роботи було встановлення закономірностей між різними параметрами стоп вагітних жінок. Зокрема, перевірка гіпотези про нормальне розподілення розмірних ознак стоп вагітних жінок, надала змогу зробити висновки, що розподілення частот довжинних, висотних та поперечних розмiрiв (широтних та обхватних) з максимальною імовірністю для даної групи населення виражається законом нормального розподілення.
Таблиця 1

Основні антропометричні ознаки стоп вагітних жінок

Основні параметри

стоп

Математико - статистичні характеристики

параметрів, мм


s

V,%

m

ДСТ

240,35

9,61

3,96

0,56

Дп'ят.

43,48

1,87

4,31

0,10

Дз.п.

150,46

6,26

4,16

0,36

Дв.п.

177,08

7,11

4,01

0,41

Д5п

193,93

8,64

4,45

0,50

Д1п

218,12

8,67

3,97

0,50

Ш п'ят.к.

60,84

4,47

7,34

0,26

Ш п'ят.в.

47,99

3,81

7,91

0,22

Шз.п.к.

87,63

5,73

6,54

0,33

Шз.п.в.

77,94

7,10

9,11

0,41

Шв.п.к.

92,98

4,48

4,82

0,26

Шв.п.в.

82,88

5,41

6,53

0,31

Шс.п.к.

94,02

4,63

4,99

0,27

Шс.п.в.

80,51

5,03

6,60

0,29

Кут_б, град

13,24

5,57

42,13

0,32

Кут_m, град

9,25

3,29

35,62

0,19

Кут_n, град

165,74

5,69

3,436

0,33

Ку, %

0,39

0,09

23,10

0,01

В1п.

28,64

3,07

10,72

0,17

Вг.1п.

42,78

3,86

9,040

0,22

В5п.

23,78

3,19

13,44

0,18

Вг.5п.

30,78

3,14

10,21

0,18

Взг.ст.

90,07

7,44

8,264

0,43

Оз.п.

237,81

1,54

6,79

0,09

Ов.п.

235,78

1,47

6,40

0,08

Ос.п..

236,31

1,32

5,59

0,77

Оп'ят./згин

325,72

1,55

4,93

0,09

На рис.1, як приклад наведено гістограму емпіричного та теоретичного розподілення довжини стоп у вагітних жінок.

Були проведені розрахунки взаємозв'язків основних розмірних ознак стоп між собою і з довжиною стопи. Доведено, що середні обхватні та широтні розміри стоп вагітних жінок пов'язані з їх довжиною ортогональною регресійною залежністю, яка має вигляд:

Таблиця 2

Параметри стоп

Рівняння ортогональної регресії

Шв.п.

ШП= 0,34ДСТ+11,3

Шп'ят

Шп'ят = 0,22ДСТ+7,9

Ов.п.

Ов.п.= 0,85ДСТ +31,5

Вг1п/к

Вг1п/к= 0,08ДСТ+23,5

Вт.зг.

Вт.зг.= 0,20ДСТ+42

Рівняння ортогональної регресії основних параметрів стоп вагітних жінок
В табл. 2 наведено рівняння ортогональної регресії основних параметрів стоп вагітних жінок, при цьому значення коефіцієнтів кореляції для різних розмірних ознак становили від 0,65 до 0,81, що підтверджує тісноту зв'язку між ними.

Тобто були підтвердженні положення Коновала В.П. про ортогональну регресійну залежність між поперечними розмірами стоп та довжиною стопи для інших груп населення, яка є більш доцільною для використання при градуюванні та конструюванні деталей взуття.

На рис. 2 наведений графік прямої, оберненої та ортогональної регресійної залежності довжини стопи з її обхватом у пучках.

Перевірка третьої та четвертої закономірностей показала, що у вагітних жінок всі однойменні розміри стоп: довжиннi — з довжиною й поперечні — з обхватом у пучках, — мають між собою тісну кореляційну залежність та визначаються рівняннями регресії виду: В табл. 3 наведено рівняння кореляційної