LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп

регресії основних параметрів стоп вагітних жінок.


Таблиця 3

Рівняння регресії для однойменних розмірів стоп вагітних жінок

Розмірні параметри стоп

Рівняння регресії

1

2

Д1п

Д1=0,82Дст+21,1

Дв.п.

Д2=0,64Дст+23,3

Дз.п.

Д3=0,5Дст-32,5

Дп'ят.

Д4=0,17Дст+2,6

Шз.п.

Ш1=0,41Оп-9,8

Шп'ят.

Ш2=0,23Оп+6,2

1

2

Ов.п.

О1=0,87Оп+28,9

Ос.п.

О2=0,75Оп+58

Оп'ят./згин

О3=1,02Оп+83,1

Оз.п.

О4=0,9Оп+23,8


Все вище перераховане, було враховано при проектуванні спеціальних колодок та взуття для даної групи населення.

Третій розділ присвячений біомеханічним дослідженням навантаження на плантарні частини стоп вагітних жінок зі збільшенням терміну вагітності.

Дослідження проводилися в різних жіночих консультаціях м. Києва. Всього було досліджено 80 вагітних жінок з різними термінами вагітності вагою 66 5 кг та довжиною стопи 2403 мм при різній величині підйому п'яткової частини ( 0, 20, 40, 60, 80 мм). Отримані дані були оброблені з використанням методів математичної статистики. Встановлено, що збільшення навантаження на передній відділ стопи в різних триместрах вагітності склало в середньому 50% - 55% від ваги жінки, що приблизно збігається зі середніми значеннями попередніх дослідників.

Отримані дані наочно ілюструє гістограма розподілу навантаження на передній відділ стопи при різних висотах підйому п'яткової частини. Як видно з рис. 3, при висоті каблука 20 мм значення навантаження є мінімальним на другому і на третьому термінах вагітності, при збільшенні висоти підйому п'яткової частини навантаження збільшується майже в два рази. Це підтверджено дослідженнями ортопедів та взуттєвиків про те, що фізіологічна рівновага м'язів гомілки в статичному положенні (а Коновал В.П. доказав, що й при ходьбі) досягається тоді, коли взуття має каблук, так як навантаження без підйому має приблизно таке ж значення, як при висоті каблука 40 мм. При підйомі п'яткової частини 20мм не потрібне залучення додаткових м'язових зусиль, необхідних для збалансованого утримання тіла в умовах двуопорного стояння, при цьому стояння є стабільним та зрівноваженим.

Крім того, за допомогою методики стабілометричних досліджень в лабораторії біомеханічних досліджень ІТО АМН України визначалися змінення проекції центра ваги вагітної жінки на площину опори при стоянні на двох ногах при різній висоті підйому п'яткової частини (0, 20, 40, 60, 80 мм) та різних термінах вагітності.

Всього було обміряно 30 жінок на другому та третьому триместрах вагітності. Вік досліджуваних становив від 20 до 28 років при середньому розмірі стоп - 2403 мм. Виконання вимірів за методикою стабілометрії проводилися згідно схеми алгоритму (Рис.4).

Обробка результатів вимірювань за методикою стабілометрії проводилася за допомогою методів математичної статистики з використанням комп'ютерних програм Microsoft Excel та Statistics for Windows.

На рис. 5 наведено приклад результату отриманих даних у програмному пакеті "Стабілометрія".

Крім стабілографічних досліджень, за методом плантометрії визначалася проекція центру ваги людини на площину опори при стоянні на двох ногах при різній висоті підйому п'яткової частини (0, 20, 40,60,80 мм).

Для визначення положення загального центру ваги у невагітних жінок було досліджено 25 звичайних жінок віком від 20 до 30 років. Показано, що оптимальне значення середньої амплітуди коливань центру ваги у невагітних жінок в сагітальній площині складало 22,5 мм, у фронтальній площині – 20,7мм, а у вагітних жінок – 25,7 та 22,5 мм (тобто змінення на 12,5% та 8,69 % відповідно).

На рис. 6 наведено приклад отриманих даних в процесі досліджень методом плантометрії.

В табл. 4 показано розподіл навантаження при двуопорному стоянні на різні відділи плантарної поверхні стоп при підвищенні висоти підйому п'яткової частини.

Таблиця 4

Розподіл навантаження при двуопорному стоянні на різні відділи плантарної поверхні стоп при підвищенні висоти підйому п'яткової частини

П'ятковий відділ

Висота

піднесен. п'яткової частини, мм

Сер.значення навантаження

лівої стопи, %

Сер.значення навантаження правої стопи, %

Передній відділ

Висота піднесен. п'яткової частини, мм

Сер.значення навантаження лівої стопи, %

Сер.значення навантаження правої стопи, %


80

20,843,2

19,353,1


80

64,14,2

66,32,9


60

24,034,1

23,992,8


60

56,44,1

52,73,8


40

32,302,5

32,693,0


40

44,32,6

46,14,0


20

34,263,3

34,034,3


20

33,93,5

34,54,2


0

26,424,6

24,924,4


0

46,23,8

47,44,5


Виявлено, що положення проекції ЗЦВ зі збільшенням терміну вагітності суттєво не змінюється. Тобто було підтверджено, що перебудова постави у вагітних жінок відбувається з використанням компенсаторних функцій організму, що надає додаткове навантаження на організм вагітної жінки.

На рис. 7 наведено змінення характеру розподілення навантаження на передній відділ стопи при підйомі п'яткової її частини (за методом плантометрії). Як видно з цього рисунку, також чітко просліджується явне змінення навантаження на передній відділ стопи при висоті підйому п'яткової частини 20 мм, що підтверджує раніше отримані нами дані (рис. 3).

У