LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп

четвертому розділі на основі отриманих даних антропометричних та біомеханічних досліджень стоп вагітних жінок були розраховані основні вихідні параметри і спроектовані контури основних перетинів колодок до взуття для даної групи населення.

При цьому для перетворення поперечних параметрів стопи у відповідні параметри колодки була використана формула (3), виведена проф. Либою В.П. та уточнена доц. Чертенко Л.П.:


, (3)


Де t - припуск на утворення граней (приймали t = 2 мм);

- відносне збільшення обхвату стопи при ходьбі (2,9-3,4 %);

- величина припустимого стискання стопи взуттям (2,6 – 3,4%);

- величина відносного подовження матеріалу верха (має значення від 0,75 до 1,15 %).

Співставлений аналіз отриманих даних з даними ГОСТ представлений у табл. 5.

Як видно з таблиці 5 параметри експериментальної колодки, що розроблена на базі антропометричних та біомеханічних досліджень стоп вагітних жінок, суттєво відрізняються від аналогічних параметрів стандартних колодок. Зокрема:

 • ширина п'яткової частини колодки в перетині 0,18 Дст на 4,0 мм (7,7%) вужче стандартних значень;
Таблиця 5

Співставлений аналіз основних параметрів спроектованих колодок з даними ГОСТ 3927-88 "Колодки обувные"


 • Параметри колодок

  Величини параметрів, мм


  Експериментальна колодка

  ГОСТ 3927 -88

  (4 вихідна повнота)*

  Відхилення, мм

  Відхилення, %

  Дсл.

  252

  250

  2,0

  0,8

  Шп'ят

  48,0

  52,0

  -4,0

  7,7

  Шс.п.

  83,0

  76,5

  6,5

  8,5

  Опуч.

  241

  224

  17

  7,6

  О0,55

  247

  234

  13

  5,6

  ширина пучків на 6,5 мм (8,5%) більше, ніж за даними ГОСТ 3927-88;

 • обхват пучків спроектованої колодки на 17 мм (7,6%) більше стандартних даних;

 • обхват в перетині 0,55 – на 13 мм (5,6%) більше даних ГОСТ.

Все вище перераховане вказує на те, що параметри колодок, які пропонує ГОСТ 3927 не задовольняють дану групу населення.

В результаті розрахунків параметрів колодок та проектування контурів основних перетинів (сліду, поздовжньо-вертикального та поперечно-вертикального) були розроблені креслення дослідної моделі колодки до закритого взуття для вагітних жінок.

Наступним етапом роботи було проектування раціонального взуття для вагітних жінок, для чого необхідно було визначити вимоги до взуття для даної групи населення. Було проведено експертне опитування пацієнтів та лікарів декількох жіночих консультацій м. Києва.

Як показали результати опитування, відмінною рисою взуття для вагітних жінок є необхідність його адаптації до динамічної характеристики фігури жінки, яка змінюється зі зміною її нижніх кінцівок під час вагітності. Тому до даного виду взуття пред'являються підвищені ергономічні вимоги: необхідність відповідності розмірів і форм взуття розмірам і формі стопи жінки протягом усього періоду вагітності (умовно-статична відповідність) і можливість вільно виконувати деякі види рухів (динамічна відповідність).

Примітка: * - четверта повнота є вихідною для жіночого закритого взуття

Розширення ергономічних можливостей конструкції можливо при комбінованому способі проектування, заснованому на традиційній побудові деталей із застосуванням додаткових конструктивно-технологічних засобів забезпечення ергономічної раціональності виробів, що дозволяють вирішувати компромісні задачі по одночасному досягненню високого рівня статичної і динамічної відповідності. Використання оригінальних конструктивних рішень – еластичних уставок, незашитих ділянок, пряжок, застібок "велкро" і т.д. на ділянках взуття, що відповідають зонам максимальних динамічних приростів розмірних ознак стоп людини.

Таким чином, можна виділити наступні основні вимоги до взуття для вагітних жінок: взуття такого виду повинно мати низькі або середні каблуки (20 – 30 мм); повинно відповідати антропометричним даним стоп, а також швидко та зручно закріплюватися на стопі (за допомогою "велкро", гумки, пряжки, які швидко розстібаються, застібки "блискавка" та ін.); повинно відповідати високим гігієнічним вимогам (вологовбирання, вологовіддача, паропроникність, повітропроникність, теплозахисні властивості, високий повітрообмін усередині взуття); велике значення мають амортизаційні властивості матеріалів каблука та підошви та ін.

З урахуванням перерахованих вище вимог були розроблені конструкції (рис.8) та виготовлена дослідна партія закритого жіночого взуття для вагітних, яка була видана в жіночу консультацію центральної районної поліклініки Деснянського району м. Києва для проведення дослідного носіння та отримала позитивні відгуки.


ВИСНОВКИ


 • Вперше на Україні проведені антропометричні дослідження 300 стоп вагітних жінок. Отримані дані оброблені статистично - математичним (за допомогою програм Excel та Antro-foot) та графічним методами.

 • Встановлені суттєві специфічні відмінності різних розмірних ознак стоп вагітних жінок, що обумовлює необхідність проектування спеціальних колодок та взуття для даної групи населення.

 • Встановлені закономірності між різними параметрами стоп вагітних жінок:

  • Всі параметри стоп вагітних жінок підлягають закону нормального розподілення;

  • Середні значення поперечних розмірів стоп вагітних жінок пов'язані з їх довжиною ортогональною регресійною залежністю виду ;

  • Однойменні розміри стоп (довжинні – з довжиною, а поперечні – з обхватом у пучках) зв'язані між собою кореляційною залежністю виду .

  Отримані рівняння взаємозв'язку між різними параметрами стоп є базою для проектування колодок та взуття для вагітних жінок.

 • Встановлено, що при збільшенні підйому п'яткової частини від 0 до 80 мм навантаження на передній відділ стопи зростає приблизно на 55%. Оптимальною при цьому є висота 20 мм, що підтвердило раніше проведені дослідження інших груп населення. Біомеханічні дослідження стоп вагітних жінок методом стабілографії


 •