LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп

та плантометрії в лабораторії біомеханіки ІТО АМН України також підтвердили, що оптимальним є підйом п'яткової частини на 20 мм.

 • На базі отриманих даних антропометричних та біомеханічних досліджень були спроектовані та виготовленні спеціальні колодки до взуття для вагітних жінок, які відрізняються від стандартних колодок звуженою п'ятковою частиною колодки, збільшеним обхватом пучків та ін.; а на основі встановлених вимог до взуття – розроблені та виготовлені різні його конструкції, які були передані для дослідного носіння та отримали позитивні відгуки.

 • Результати даної дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес зі спеціальності 6.0918.20 "Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби (дисципліни "Основи проектування виробів складних конструкцій та оснастки" та "Спецрозділи по КВШ"), а також на ПП "Камея".  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Шубенок О.С., Омельченко Н.М. Розробка раціональних конструкцій колодок та взуття для вагітних жінок// Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – Ч.2, № 5. – С. 193-196.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.Н. Теоретические предпосылки проектирования рациональной обуви для беременных женщин// Международный сборник научных трудов "Проблемы создания гибких технологических линий производства изделий из кожи".- Шахты: ЮРГУЭС. – 2004. – С. 22-25.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.Н. Исследование закономерностей взаимосвязи между различными параметрами стоп беременных женщин// Международная научная конференция "Актуальные проблемы науки, техники и экономики производства изделий из кожи". - Витебск, ВГТУ. – 2004. – С. 82-85.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Ортопедичні пристосування до взуття вагітних жінок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - № 6. – С. 223-226.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.М., Коновал В.П.Ортопедичні пристосування до взуття вагітних жінок // Легка промисловість. – 2005. - № 4. - С. 58-59.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Дослідження перерозподілу навантаження на передній відділ стопи вагітних жінок// Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. - № 6. – С. 237-240.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Проведення досліджень вагітних жінок з метою проектування раціонального взуття// Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ. – 2007. - № 1.– С. 519-522.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Розробка раціональних конструкцій колодок та взуття для вагітних жінок// Тези доповідей ІІІ всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – КНУТД. – 2004. – І-й том. – С. 38.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Проведення біомеханічних досліджень стоп вагітних жінок// Тези доповідей ІV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – КНУТД, - 2005. – І-й том. – С. 75.

 • Шубенок О.С., Богун О.В., Омельченко Н.М. Дослідження перерозподілу навантаження на передній відділ стопи// Тези доповідей V всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – КНУТД. – 2006. – І-й том. – С. 85.

 • Шубенок О.С., Богун О.В., Омельченко Н.М. Взуття та біоенергетика// Тези доповідей V всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – КНУТД. – 2006. – І-й том. – С. 85.

 • Шубенок О.С., Омельченко Н.М., Коновал В.П. Проведення досліджень вагітних жінок з метою проектування раціонального взуття// Тези доповідей VІ всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів. – КНУТД. – 2007. – І-й том. – С. 40.

  В публікаціях 1, 2, 3 ,11, автором представлені теоретичні передумови проектування раціонального взуття для вагітних жінок, описані досліди та обробка даних. В роботах 4, 7, 8, 12 детально описані дослідження стоп вагітних жінок та виведені закономірності їх стоп. У статті 5 автором запропоновані спеціальні пристосування до взуття для вагітних жінок. У роботах 6, 10 описані дослідження перерозподілу навантаження на передній відділ стопи вагітних жінок, які включають експериментальні дослідження у жіночих консультаціях м. Києва та дослідження в лабораторії біомеханіки ІТО АМН України. У статті 9 автором описані особливості проектування колодки до взуття для вагітних жінок.

  АНОТАЦІЯ

  Стогній О.С. Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп.-Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 - технологія взуттєвих та шкіряних виробів. Національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

  Дисертація присвячена вирішенню питань розробки раціонального взуття для вагітних жінок на основі комплексних антропометричних, біомеханічних та інших досліджень їх стоп.

  Вперше на Україні проведені антропометричні дослідження 300 стоп вагітних жінок. Отримані дані оброблені статистично - математичним (за допомогою програм Excel та Antro-foot) та графічним методами.

  Встановлені суттєві специфічні відмінності різних розмірних ознак стоп вагітних жінок, що обумовлює необхідність проектування спеціальних колодок та взуття для даної групи населення.

  Встановлені закономірності між різними параметрами стоп вагітних жінок: всі параметри стоп вагітних жінок підлягають закону нормального розподілення; середні значення поперечних розмірів стоп вагітних жінок пов'язані з їх довжиною ортогональною регресійною залежністю виду ; однойменні розміри стоп (довжинні – з довжиною, а поперечні – з обхватом у пучках) зв'язані між собою кореляційною залежністю виду .

  Отримані рівняння взаємозв'язку між різними параметрами стоп є базою для проектування колодок та взуття для вагітних жінок.

  Встановлено, що при збільшенні піднесеності п'яткової частини від 0 до 80 мм навантаження на передній відділ стопи зростає приблизно на 55%. Оптимальною при цьому є висота підйому у взутті для вагітних 20 мм, що підтвердило раніше проведені дослідження інших груп населення.

  Біомеханічні дослідження стоп вагітних жінок методом стабілографії та плантометрії в лабораторії біомеханіки ІТО АМН України також підтвердили, що оптимальною є висота підйому п'яткової частини 20 мм.

  На базі отриманих даних антропометричних та біомеханічних досліджень були спроектовані та виготовленні спеціальні колодки до взуття для вагітних жінок; а на основі встановлених вимог до взуття – розроблені та виготовлені різні його конструкції, які пройшли успішну апробацію на виробництві та


 •